Други

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - одобрени чрез писмена процедура в периода 13 февруари 2023 г. -  15 февруари 2023 г.

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - одобрени чрез писмена процедура в периода 25 март 2022 г. – 11 април 2022 г.

УО на ПМДР при извършване на оценка на икономическа жизнеспособност на проектното предложение (за които е приложимо) взема предвид предоставените от „Системата за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ) пазарни цени на едро за риба и други водни организми, които може да намерите

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрени от членовете на Комитета за наблюдение на ПМДР чрез тринадесета писмена процедура, проведена в периода 26 май 2020 г. – 1 юни 2020 г.

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрени на осмото заседание на Комитета за наблюдение може да видите ТУК.

Вижте по-долу линк към нова публикация Ocean Health: Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР, реализирани в рамките на прякото финансиране от Комисията между 2014 и 2019 г.