Други

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрени на осмото заседание на Комитета за наблюдение може да видите ТУК.

Вижте по-долу линк към нова публикация Ocean Health: Проекти с иновации, които предоставят кратка снимка на някои от най-интригуващите проекти на ЕФМДР, реализирани в рамките на прякото финансиране от Комисията между 2014 и 2019 г.