Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., одобрени от членовете на Комитета за наблюдение на ПМДР чрез тринадесета писмена процедура, проведена в периода 26 май 2020 г. – 1 юни 2020 г. може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Selection_criteria_KN_26 05 2020_modified clear.docx 249.3 KB