Новини и събития

МИРГ „Бургас – Камено“ публикува Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“

ИЗБРАНИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

виж всички