Новини и събития

Мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”
Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

ИЗБРАНИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

виж всички