Новини и събития

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
BG14MFOP001-5-005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
Mярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“

ИЗБРАНИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

виж всички