Управляващ орган

Управляващ орган на програмата е дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите

Д-р Лозана Василева

Ръководител на Управляващия орган на ПМДР

Контакти:

гр. София 1040, бул. „Христо Ботев” 55