Управляващ орган

Управляващ орган на програмата е дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието

Георги Събев

Ръководител на Управляващия орган на ПМДР

Контакти:

гр. София 1040, бул. „Христо Ботев” 55

Т: +359 2 98511 222