Указания от УО на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., относно възможността на бенефициентите да публикуват съобщение за публичната покана при процедура за избор на изпълнител с публична покана

Указанията относно възможността на бенефициентите да публикуват съобщение за публичната покана при процедура за избор на изпълнител с публична покана може да видите ТУК.