Новини

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

МИРГ „Бургас – Камено“ публикува Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите ТУК.

Националният осигурителен институт стартира дигитализация на процесите по отпускане и изплащане на пенсиите и добавките, както и надграждане на административните услуги, свързани с тях.

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), в изпълнение на чл. 13, ал. 4, от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (изм. и доп., ДВ бр.

На 24 януари 2023 г. по покана на г-н Атанас Пеканов – заместник-министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Ирена Първанова – ръководител на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г.

18 от общо 33 нови електрически автобуса бяха представени в Стара Загора на официална церемония. Останалите 15 ще пристигнат през следващите месеци. Закупуването на модерните превозни средства е финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   

За обслужването им са изградени 18 двойни зарядни станции, както и нови трансформаторни съоръжения за доставка на необходимата електрическа енергия.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма да излъчат представители от всяка от групите юридически лица с нестопанска цел за наблюдател и негов заместник, както следва:

Победителите в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“ получиха грамоти и много награди

„Отдавна в Министерството на околната среда и водите не сме имали толкова слънчева, усмихната и позитивна церемония“. С тези думи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Галина Симеонова се обърна към децата, отличени в конкурса за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“. Церемонията по награждаването започна в 13,30 часа в зала „Европа“ на МОСВ.

Започна строителство на участъка от Петърч до Драгоман, който е част от жп магистралата до Сърбия и европейския коридор „Изток – Запад“

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник министърът на транспорта и съобщенията инж. Красимир Папукчийски и генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов дадоха старт на строителните дейности на железопътната отсечка от Петърч до Драгоман, част от мащабния проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”.