Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращ орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027

обявяват на 07.06.2023 г. Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ (No 2021TC16IPCB006 – 2023-3).

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, създава единна система, дигитализираща управлението на административни процеси от администрациите.

ОПОС проведе Годишно информационно събитие в Световния ден на околната среда

В Световния ден на околната среда Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) даде официален старт на изложбите от арт-проекта „Обитателите: в търсене на по-добра среда“, чрез който тази година Програмата по атрактивен начин представя успешните си проекти.

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), считано от 1 юни 2023 г., преминава към изцяло електронно подписване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).

Как се управлява подземната железница? Трудно ли е да си машинист? Отговорите на тези и на други въпроси получиха всички деца, които заедно с техните родители посетиха метро депо "Земляне".

По случай международния ден на детето, УО на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020  и бенефициент "Метрополитен"ЕАД организираха ден на отворените врати за всички любознателни деца, които искаха да видят отблизо как работи системата на метрото.

BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.