Новини

Системата е разработена по европейски проект и представлява едно от най-съвременните софтуерни решения в тази област

Национална компания „Железопътна инфраструктура“, бенефициент по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020г.,  внедри модерна информационна система, която ще подпомага планирането и управлението на влаковото движение в страната. Системата за управление на влаковата работа (СУВР) е разработена  с европейско съфинансиране и представлява едно от най-съвременните софтуерни решения в тази област.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от ПМС № 23/2023 г. за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган на програмата публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за 2024 г. Коментари може да се изпращат в срок до 22 октомври 2023 г. (неделя) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

165 са концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подадени в рамките на срока за кандидатстване по първата процедура по Програмата за развитие на регионите - процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

Над 250 млн. лева от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, които са за железопътни проекти вече са пренасочени към други видове транспорт. Взехме това решение, за да избегнем загуба на средства по програмата, която приключва в края на годината. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков по време на инспекция на строителството на жп линията Елин Пелин – Костенец. Той допълни, че заради административни и законови пречки големите жп проекти в страната са сериозно забавени, което е причина правителството да насочи средствата към заместващи проекти.

Изложбата може да се види до 26 октомври 2023 г.

„Обитателите“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се завърнаха в София след като обиколиха 6 града в България, представяйки успешните проекти на Програмата.