Новини

МИРГ „Несебър – Месемврия“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Общината се стреми към повишаване на общественото съзнание и намаляване на депонираните отпадъци

Три чешми за питейна вода ще заработят отново в Градския и Младежкия парк на гр. Павликени. Наличието на безплатна прясна вода за отдъхващите хора ще предотврати купуването на бутилирана и образуването на пластмасови отпадъци, надяват се от община Павликени. Възстановяването на чешмите е една от дейностите по проект „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци“, изпълняван от общината. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува първото изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г., одобрено от Комитета за наблюдение.

Документът включва и първите процедури, които ще бъдат отворени за кандидатстване през новия програмен период 2021-2027.

мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Изпълнителна агенция "Програма за образование", Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, със съдействието на Столична община представя фотоизложба "Образование и наука". Фотографиите са запечатили срещите на ученици с изявени интереси в конкретни области на науката и учените от центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, финансирани със средства от програмата. При посещенията си в центровете учениците имаха възможност не само да се запознаят с най-модерната апаратура в лабораториите, но и сами да я използват.

мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.