Новини

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на зна

„Надявам се по всички проекти на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ да се работи с високи темпове, да се мобилизират бенефициентите, така че в максимална степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“. Това заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов пред участниците в 16-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. Министърът откри форума и подчерта, че е важно да се направи всичко възможно за компенсиране на забавянията в някои от проектите, за ускоряване на процесите или навременно пренасочване на средства.

мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка: 3.2.

Най-новият кораб от флота на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ получи официално своето име. Плавателният съд носи името на най-големия български приток на река Дунав – Искър.

Кръстница на новия плавателен съд стана русенския адвокат Анета Ангелова, която пожела попътен вятър, след като спази традицията и разби бутилка шампанско в кораба.

Министерство на транспорта и съобщенията и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха договор за финансиране на проект „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман – фаза 1“. Отпуснатата финансова помощ е в размер на 166,2 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОПТТИ 2014-2020.

 „Нашата обща цел остава ефективното изпълнение на програмата и максималното използване на наличните ресурси за постигане на дълготраен и позитивен ефект.“ - каза във встъпителните си думи г-жа Дора Крумова (Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейскат

Събитието ще се проведе на 16 май 2022 г. от 11,00 ч., в Парк хотел „Кюстендил“

Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще даде начало на информационната кампания за представяне на новия подход в регионалното и трансграничн

Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започва от днес в България по инициатива на Европейската комисия.

Кампанията ще продължи един месец. Целта е да популяризира сред младите българи Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС - NextGenerationEU.

Разплатените средства от бюджета на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 към момента са 1,08 млрд. евро, което e 62% от общия ресурс на програмата. Най-ниска усвояемост на средствата се отчита при железопътните проекти – 33%. Това стана ясно по време на редовното заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в периода 11-12 май в София.