Новини

„Европа се намира на кръстопът, имаме безпрецедентни предизвикателства, но и уникални възможности. Много кризи – COVID-19, войната в Украйна, енергийната криза, най-голямата рецесия след Втората световна война, но и цифрова революция.

На 21 ноември 2022 г. ще се проведе Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”.

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 - 2027 г. (УО на ПТС 2021 - 2027 г.) в Министерство на транспорта и съобщенията стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021- 2027 г.

Управляващият орган изпрати финален вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет, за окончателно одобрение от Европейската комисия.

Художниците проф. Петер Цанев и Борис Колев – Байла, и изкуствоведът Ивайло Милев са членовете на журито на националния конкурс за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“. През декември 2022 г. те ще се съберат в сградата на Оперативна програма „Околна среда“ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 в София, за да прегледат получените рисунки и да изберат 16 от тях. Определените творби ще бъдат пресъздадени върху фасадите на 16 пречиствателни станции, изградени в цялата страна със средства по Оперативната програма.

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”  може да видите 

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за наблюдател и негов заместник, както следва:

Арт-проект представя новоизградените обекти по ОПОС 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ започва реализацията на проект „Обитателите: в търсене на по-добра среда“. „Обитателите“ са произведения на изкуството, създадени от скулптура Мартиан Табаков, които ще бъдат позиционирани и заснети в обекти, изградени по Оперативната програма: пречиствателни станции, регионални системи за управление на отпадъци, укрепени свлачища, посетителски центрове и др.