Новини

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.027 – „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“

На 11 юни 2020 г. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.027 – „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“.

МИРГ „Поморие“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в първа копка на инвестиционен проект за Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“2013-2020. Общият размер на инвестицията е 4,756 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3,499 млн.