Новини

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на ЕС, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

Годишните и окончателният доклад за изпълнението на Оперативната програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдържание, се оповестяват публично.

Международният ден на детето беше отбелязан с посещение на метро депо "Земляне" в гр. София.

Бенефициент "Метрополитен" ЕАД съвместно с Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"организираха специално за празника посещение на тренажора в депото. Инструктури от "Метрополитен" ЕАД зарадваха най-малките ентусиасти с открит урок по управление на влак. Децата и техните родители научиха любопитни факти за това как се строи и как се движи метрото.

С официална церемония бе открита рехабилитираната пречиствателна станция край Плевен. Обновяването й е част от проекта за интегриран воден цикъл на общините Плевен и Долна Митрополия. Въведена в експлоатация преди 32 години, сега тя е модернизирана и приведена в съответствие със стандартите на Европейския съюз благодарение на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Към нея ще се включат още четири населени места – Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък. По този начин допълнителни 130 000 екв. ж.

мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните

МИРГ Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.