Новини

Ударно стартира кандидатстването през ИСУН 2020 по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До момента са подадени над 11 000 проектни предложения за близо 95 млн. лева. Въпреки големия брой проекти и натиск върху системата, ИСУН 2020 функционира стабилно и всички подготвените формуляри се приемат успешно. В началните часове от кандидатстването са регистрирани моментни пикове.

За улеснение на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g.

25 774 е броят на постъпилите проектни предложения по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

 

25 003 е броят на постъпилите проектни предложения до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

графика

Графиката отразява темпа на подаването на проектни предложения по процедурата по дни от началото досега.