Новини

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-4.002 Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган) в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Република Турция(Национален орган) на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027 обявява стартирането на подбор по Покана 1 на Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027.

„33,3 млрд. лева, инвестирани в над 50 хил. проекта, преoбразени градове и хиляди човешки съдби, променени към по-добро. Политиката на сближаване на ЕС означава за България доверие, напредък и бъдеще. Доверие в европейското партньорство и помежду ни, видим икономически напредък и сигурно бъдеще за следващите поколения“. Това послание отправи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се проведе в гр. Пловдив.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.002 Процедура № 1, Специфична цел 3 „Връщане“.

На 23 април (вторник) 2024 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ – МВР, Управляващ орган  по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027, ще проведе информационен ден за всички заинтересовани лица.

Ще бъде представена информация по следната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Ние, от екипа за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярваме, че активната комуникация с Вас е от ключово значение за общите ни успехи. В тази връзка стартираме инициативата „Срещи с ИСУН“, с която целим да създадем мрежа от активни потребители на системата, с които да обсъждаме различните функционалности, затрудненията, които срещате и начини, по които да намалим административната тежест и да подобрим не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС.

Управляващият орган по Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.004 „Процедура №1, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи и дирекция „Комуникационни и информационни системи.“