Новини от ОИЦ

Община Исперих подготвя проектно предложение за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Финансирането ще бъде по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020, след като местната управа е получила покана от Упраляващия орган на програмата. На свое заседание Общинският съвет реши новият център да се изгради в пустеещото училище „Христо Ботев” в града.

В празничния 16 септември Областен информационен център – Ловеч отбеляза началото на новата учебна година с открита приемна на тема „Възможности за проектно финансиране с европейски средства“ в град Ловеч. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централния площад „Екзарх Йосиф I“ пред сградата Община Ловеч.

С изнесена приемна и открит щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в събитието „Добрич е нашият дом“, организирано от Община град Добрич по повод началото на учебната година. Мероприятието се състоя на 13 септември на пл. „Свобода“. В рамките на два часа мобилният офис на Центъра бе посетен от близо 40 души с интерес към възможностите за финансиране с европейски средства.

В заседателната зала на Община Елин Пелин, се проведе пресконференция за отразяване на напредъка в изпълнението дейностите по проект BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”. В качеството си на бенефициент, Община Елин Пелин изпълнява Проекта по Оперативна програма „Региони в растеж" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 година.

96 участници от общините Дългопол, Аксаково, Озило (Италия) и Нова Горица (Словения) взеха участие във втората среща по проекта „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”, която се проведе през лятото във Вила Нова де Сервейра, Португалия. Той се реализира по програма „Европа за гражданите“, Мярка 2.2 „Мрежи от градове“. Бенефициент е Община Дългопол, а партньори са общините Аксаково, Vila Nova de Cerviera (Португалия), Osilo, Sardinia (Италия) и Nova Gorica (Словения).

На 12 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч гостува с открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ и в град Априлци. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централния площад на кв. Ново село пред сградата на НЧ „Светлина-1895“. Росица Кривирадева, експерт „Комуникация, информация и услуги“ в Областен информационен център – Ловеч предостави информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП на местните жители в продължение на два часа.

От 19 април 2018 г. Община Кубрат изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0216-C01 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В рамките на проекта е създадено общинско социално предприятие, в което са назначени управител, счетоводител и технически организатори на две групи от озеленители и помощници в строителството. Общият брой на наетите работници е 32-ма. Те са хора в неравностойно положение, с увреждания и социално изключени граждани.

Бургас стана част от информационната кампания на Министерството на културата по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събитието се състоя в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.

В рамките на мероприятието експерти от Министерството на културата представиха Условията за кандидатстване по програмата, а потенциалните бенефициенти имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

С проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) е извършено цялостно обновяване на читалищната сграда. Общата стойност на проекта е 1 468 065,26 лв., от които европейското финансиране е 1 247 855,47  лв., а националното съфинансиране е 220 209,79 лв.

 

С изнесена приемна стартира есенния цикъл от срещи на Центъра

Възможностите за подкрепа на предприемачите и инвеститорите от фондовете на ЕС представи вчера екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. В събитието, което се организира от Община Ружинци, се включиха посланикът на Кралство Дания Сьорен Якобсен и Оле Андерсен, управител на  фирма „Данюб Грийн Пиг“, която ще изгради в с. Дреновец модерна свинеферма за 1000 свине майки.