Новини от ОИЦ

Областният информационен център – Русе представи днес в офиса на БТА пред местни и национални медии новата си книжка с успешни проекти от област Русе, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмен период 2014 – 2020 г. В информационното събитие взеха участие и бенефициенти, които се съгласиха сами да разкажат в какво са вложили европейските средства и какви са реалните ползи от тях.

11 от 14-те общини в Благоевградска област вече изпълняват проекти по процедура „Топъл обяд“, финансирана от  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Благодарение на това, 3 800 жители на областта ще могат да получават прясно приготвена храна за срок до три години. Общините, които все още нямат одобрени и подписани договори за финансиране по процедурата, могат да подадат проектите си към Агенция за социално подпомагане до 28 февруари 2023 г.

С европейски средства, фирма от гр. Тервел ще оборудва киносалон в града, ще предоставя мобилни услуги тип "Пътуващо кино" и ще озвучава събития в зали и на открито на територията на общините Тервел и Крушари.

Това стана ясно от първото за годината заседание на Общинския съвет. Съветниците дадоха зелена светлина местната управа да кандидатства с проектно предложение „Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни форми”. Търсената подкрепа е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Местна инициативна група Завет - Кубрат, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областният информационен център-Добрич се включи с две презентации по време на местната конференция на Българската телеграфна агенция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, финансиран от Европейската комисия. Във форума взеха участие областният управител на Добрич Здравко Здравков, представители на Общините град Добрич, Добричка и Каварна, ръководителят на „Европа Директно“ в Добрич Татяна Гичева и др.

Местна инициативна група "Кирково-Златоград", в партньорство с Местна инициативна група „Ардино-Джебел“, изпълни проект с име „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“, финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Пореден проект в социалната сфера стартира Община Стражица. Изпълнението на проект „Грижа в дома в община Стражица“ започна преди броени дни, като основната му цел е да осигури подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от чужда помощ в домашна среда.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Одобрената обща безвъзмездна финансова помощ е в размер на 395 416 лв., от които по линия на Европейски социален фонд средствата възлизат на 336 103 лeвa, а националното финансиране е в размер на 59 312 лeвa.

Шест общини от Благоевградска област вече имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  „Грижа в дома“ на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Общата стойност на проектите е 3 151 079 лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд +.

Общо 582 лица с увреждания и възрастни хора от общините Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Сатовча и Якоруда вече могат да получават подкрепа в домашна среда.

Междуучилищният учебен център (МУЦ) за трудово-политехническо обучение в областния град ще се превърне в Младежки център.

В МУЦ през двата програмни периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. са проведени много обучения и практически занимания с финансиране от двете поредни оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”. В неговите учебни зали и работилници се квалифицираха и преквалифицираха голям брой заети и безработни жители на Лудогорието.

Община Трявна започна набирането на заявления на кандидат-потребители по проект „Грижа в дома в Община Трявна“, чийто главен приоритет е социалното включване и равните възможности на хората в нужда. Услугата ще се предоставя със средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Стойността на проекта е 518 315, 62 лв. със срок на изпълнение 13 месеца.