Новини от ОИЦ

Нови 22 социални центъра да бъдат разкрити в област Разград през новия програмен период 2021-2027 година, предвижда Областната карта на планираните нови социални услуги. Тя е изготвена за нуждите на планирането на ресурсите по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР). Новите социални услуги ще обхванат 384 потребители.

С изнесен щанд в центъра на град Берковица започна вторият цикъл от срещи на Областен информационен център – Монтана за 2021 година.

В периода 24 септември – 12 октомври на открити приемни в общините от областта ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони до края на годината.

Експертите на Центъра ще отговарят и на въпроси, свързани с финансирането на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитията ще се проведат от 10:30 до 12:30 ч. по следния график:

Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) запозна земеделски производители с дейността и услугите, които предоставя по време на обучение на Местната инициативна група „Добричка“. Целта на обучението бе да повиши капацитета на бенефициентите при отчитане на договорените проекти, финансирани от Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, БЧК-Варна започна раздаването на хранителни продукти на хора в неравностойно положение. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един малък хранителен пакет с тегло 17, 540 кг, а тричленните и по-големите семейства - по един голям с тегло 27, 690 кг. Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, зрял боб, домати, грах, гювеч, говеждо месо, кюфтета, пиле фрикасе и риба.

На 27.09.2021г. от 10:00 часа Община Велинград ще проведе публично събитие – начална пресконференция за стартирането на проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ с участието на заместник-кмета на Община Велинград – Атанас Палигоров.

Проектът се изпълнява със сключени договори по две оперативни програми:

Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат кани бенефициенти и кандидати за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за Водено от общностите развитие (ВОМР) 2014-2020 г. на МИГ Завет - Кубрат от територията на двете общини, да вземат участие в обучения на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции”.

Събитията са във връзка с изпълнение на Стратегията за ВОМР на сдружението и ще се състоят при спазване на противоепидемичните мерки за превенция от Covid-19.

Обученията ще се проведат, както следва:

Русенският митрополит Неофит освети напълно обновената сграда на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Русе. Тя е основно ремонтирана и всички помещения в нея са цялостно преоборудвани, така че да отговорят на съвременните европейски изисквания. Освен с енергийно ефективните системи, тя е снабдена и с най-съвременни средства за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Помислено е за комфорта на огнеборците – те имат нов физкултурен салон, столова и места за отдих.

На 23.09.2021 г. експертите на ОИЦ - Кърджали представиха пред жители на община Кирково актуални и предстоящи процедури в рамките на Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Най-голям интерес към приемната имаха земеделските производители, които изразиха големи очаквания към подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери” и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства” по ПРСР, чиито прием е планиран за м. септември тази година.

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира последна за 2021 г. обиколка в десетте общини на областта. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 27 септември – 08 октомври, експерти на ОИЦ заедно с представители на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ) ще посетят по график десетте общини в област Шумен.

Областният информационен център-Варна представи дейността и услугите, които предоставя, по време на конференция по проекта „Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива реализация в туристическия сектор” /NESET/. Той се изпълнява от Варненската търговско-индустриална камара, в партньорство с 12 организации от 8 европейски държави – България, Гърция, Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Хърватия и Исландия. NESET се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Бюджетът му е 1 353 910, 70 евро.