Новини от ОИЦ

Всички домакинства, одобрени за смяна на старите си отоплителни уреди по проекта на Община Велико Търново, са поканени за подписване на съответните договори. Кандидатите могат да направят това в Центъра за информация и обслужване на гражданите на общината всеки работен ден до края на седмицата между 10,00 ч. и 14,00 ч.

Днес, 06.06.2023 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. На срещата присъстваха представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково.

Вчера, 05.06.2023 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. На срещата присъстваха представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково.

Обновената сграда на Музикална школа „Илия Бърнев” към Народно читалище „Развитие 1869” в областния град беше открита официално.

Всички общини от Област Варна са сключили договори по процедурата „Топъл обяд“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. Проектите, общият бюджет на които е 5 202 755 лв., ще бъдат изпълнявани до края на септември 2025 г. С европейските средства ще бъде осигурен топъл обяд за общо 1950 души.

        На 02.06.2023 г.  от 10:30 часа Областен информационен център – Ловеч проведе в град Априлци четвъртото от цикъла информационни събития на открито в общините от Област Ловеч на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/ за периода 2021 - 2027 г.“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на централния площад в кв.

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) – Добрич в партньорство с университета „Овидий“-Констанца (Румъния), университета  „Намък Кемал“-Текирдаг (Турция), Асоциация за биологично земеделие „Елкана“ (Грузия), Международен център за изследване и образование в областта на агробизнеса (Армения) и Anаtoliki-организация за местно развитие (Гърция) разработиха материали и инструменти свързани с климатоустойчиво земеделие<

МИГ "Кирково-Златоград" кани всички заинтересовани страни за участие в еднодневни обучения за бенефициенти и местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР.

АКТУАЛНИ ПРИЕМИ:

- Мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства";

- Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”.
 

Началният час на всички обучения е 10:00 ч. Събитията ще преминат по следния график:

„Караджа - ФАГ” ООД започва да изпълнява проект „Закупуване на оборудване за автоматизация и роботизация в кравеферма в село Драгомъж и машини за подобряване на околната среда”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на инвестицията е  753 536.83 лева, от които 376 768.40 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

Община Дългопол започна изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Дългопол“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 534 346 лв.