Новини от ОИЦ

Георги Чолаков и Йосиф Баракат са големите победители, изпратили видеоклип на Областния информационен център-Варна в рамките на националния онлайн конкурс за младежи „Имам бизнес идея!“. Идеята на учениците от 11 клас от варненската Професионална техническа гимназия е с екологична насоченост и е свързана с внедряване на съдове за еднократна употреба, произведени от пшеничени трици. Клипчето събра 274 лайка и отреди на отбора първото място.

В 10:00 ч. на 23 май 2019 г. приключи онлайн конкурсът за млади предприемачи “Имам бизнес идея!“, който проведе ОИЦ – Перник. Кампанията се осъществи в рамките на националната инициатива на Мрежата от 27-те информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България, която бе част от ежегодната инициатива на Европейската комисия „Европа в моя регион`2019“.

След публично гласуване във Фейсбук в периода 13 – 23 май 2019 г. авторите на клипове се класират както следва:

І-во място – Кирила Кирилова от гр. Радомир – 301 гласа;

Александър Александров Дюлгеров, ученик от XII клас и Здравко Димитров Йорданов, ученик от X клас в Професионална Гимназия по Облекло „Станка Николица Спасо-Еленина в областния град, са двамата победители в онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!.

Областният информационен център-Варна взе участие в конференция по проекта „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на сдружение „Форум гражданско общество“. На събитието присъстваха кметът на Община Аврен Емануил Манолов, неправителствени организации, представители на администрацията и бизнеса.

В русенската фирма „Дунав прес“ АД вече е въведена в експлоатация шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции. Тя е закупена по процедура „Подобряване на енергийната ефективност“ на ОП „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020. Това стана ясно на заключителна пресконференция, в която участваха и експерти на Областен информационен център – Русе.

На 13.05.2019 г. /понеделник/ от 10:00 часа и на 14.05.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в производствената база на ПРИСОЕ ПАК АД, на адрес: обл. Стара Загора, гр. Гурково, ул. Прохода 29 се проведоха информационни дни относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0021-C01/15.11.2017г. между Министерство на икономиката и ПРИСОЕ ПАК АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в ПРИСОЕ ПАК АД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

С наскоро одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони BG06RDNP001-7.001-0031-C01 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих” местната управа ще ремонтира три от най-компрометираните след изпълнението на проекта за водния цикъл в града, улици „Хан Аспарух, „Христо Ботев и „Искър.

Областният информационен център-Варна се включи в конференция и бизнес среща по проекта „BSB 541 Популяризиране на чая като двигател на растежа в региона на Черноморския басейн”, финансиран от програма "Черноморски басейн" 2014-2020г. с акроним TEAWAY“ на Агенцията за икономическо развитие-Варна. На първото събитие ОИЦ-Варна представи възможностите за финансиране в сферата на земеделието. На бизнес среща по същия проект ден по-късно управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова изнесе презентация за възможностите за финансиране на бизнеса.

ОИЦ-Варна се включи в Ден на отворените врати в стопанство „Грийнхаус Варна“ в с. Припек, община Аксаково, Област Варна. Модерната оранжерия използва специална технология за отглеждане на растения в звукова среда. С помощта на проекта „Изграждане на оранжериен комплекс за целогодишно производство на зеленчуци“ по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от  Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. собственикът й Иван Григоров е успял да изгради стопанство от 12 декара, в което разсажда и произвежда краставици под звуците на класическа музика.