Новини от ОИЦ

Единственото автентично рибарско селище на българското Черноморие Ченгене скеле е част от новия сезон на поредицата „Европа отвисоко“ на National Geographic. Предаването стартира на 18 септември, неделя, от 22.00 часа по National Geographic с епизод, посветен на България и богатата ѝ култура, спираща дъха природна красота и съвременни инженерни постижения.

В документалната поредица селищното образувание Ченгене скеле ще бъде показано, не само заради материалите, от които е построено, но и заради усилията на местните хора да почистват черноморските плажове от пластмаса.

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира първата си за тази година и този проект обиколка в девет общини на областта. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 10 август – 23 август експерти на ОИЦ, заедно с представители на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ), ще посетят по график деветте общини в област Шумен.

Празник под надслов „Територията на МИГ Завет - Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности” се състоя в дните 29 и 30 юли в град Завет.

Събитието уважиха жители и гости на двете общини, земеделски производители, представители на бизнеса, партньори от местните власти, образованието, културата и нестопанския сектор.

В първия ден на празника в Заседателната зала на Община Завет се проведе Тематичен форум. Откри го председателят на Управителния съвет на местната инициативна група Халиме Мехмедова.

Четирите отворени приема на общински проекти по подмярка 7.2 на  ПРСР 2014-2020 г., свързани с енергийна ефективност на публични общински сгради, ремонт на улици и пътища, както изграждане и рехабилитация на ВиК съоръжения представи пред общински администрации ОИЦ – Търговище.

На заседание на Общинския съвет беше одобрено решението за кандидатстването на Община Бургас с проектно предложение „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект ”Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв.

На 23 юни между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Допълнително споразумение по Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ по Операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което се удължава срокът на изпълнение на дейностите по проекта до 9-ти септември 2022 г.

На 10 август от 14:00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе откриваща пресконференция по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г., която допълва останалите възможности по ЕСИФ.

Проектът се реализира в партньорство с Община Баните и Община Кристиансанд, Кралство Норвегия.

На 05.08.2022 г. експертите на ОИЦ - Смолян посрещнаха въпросите на жителите на Смолян, свързани с възможностите за европейско финансиране на техните идеи през 2022-ра. Посетителите на щанда на центъра бяха многобройни, а питанията им бяха насочени предимно към възможностите за стартиране на собствен бизнес, технологичната модернизация и създаването на земеделско стопанство.

Информационният цикъл на ОИЦ - Смолян в общините от област Смолян завършва с информационно събитие на открито в гр. Златоград (пред входа на Общинска администрация - Златоград) на 11.08.2022 г. (четвъртък).

В периода 2-4 август 2022 г. Областен информационен център – Габрово проведе информационни срещи в общините Севлиево, Дряново и Трявна. Организацията на събитията чрез приемна на открито даде възможност на близо сто посетители да се запознаят с актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства.

На 4 август в Общинския културен център в областния град експерти от администрацията на омбудсмана на Република България проф. Диана Ковачева проведоха информационна среща.

Участваха новият Областен управител Драгомир Златев, граждани, представители на институции, непревителствени организации и медии.