Новини от ОИЦ

Завърши публичното обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Разград (ПИРО) през следващите 7 години.

Изграждането на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ се осъществява по инициатива на Община Бургас посредством три неразривно свързани проекта , финансирани от ОП "Региони в растеж" и Програмата за морско дело и рибарство.

С напредването на строително-монтажните дейности идва момента и за художественото оформление на пространството. Община Бургас подема инициатива, с която дава възможност на гражданите да допринесат за вида и духа на етнографския комплекс „Ченгене скеле“.

Днес, 16.04.2021 г., по време на информационен ден в град Стамболийски, експертите от ОИЦ-Пловдив представиха пред граждани и заинтересовани страни възможностите за подкрепа по програмите за земеделски производители към Държавен фонд „Земеделие“.

С пресконференция на 16 април т.г. Община Стражица отчете текущото изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в Община Стражица”. Проектът е стартирал през март 2019 г. и ще приключи на 31 декември тази година. Стойността на разработката е над 1 млн. лв., като финансирането е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 648 938 лв. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” - 389 178 лв., както и от държавния бюджет. Реализацията на проекта е по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи.

Над 100 представители на бизнеса от Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево се включиха в онлайн информационни срещи за възможностите за финансиране в периода 2021-2027 година. В седмицата 12 – 16 април 2021 г. екипът на Областен информационен център - Габрово информира представителите на икономическия сектор за приоритетните области в проектите на програмите за новия период, както и очакваните мерки за финансиране.

От началото на другата седмица предстоят изпитателни плавания на първия еко катамаран с хибридни двигатели. Плавателният съд е изграден по трансграничен проект „Плаване през Черно море“. Проектът се реализира по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ и е на стойност  1 237 786,24 евро. 

На 16.04.2021 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Маджарово онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”.

Общо 703 авторски публикации в единния информационен портал Eufunds.bg, в регионални и национални медии и в затворената си група в социалната мрежа Фейсбук има Областният информационен център-Варна само от началото на тази година до момента. Някои от текстовете на ОИЦ-Варна, намерили място във варненски и национални сайтове, предизвикват огромен интерес и се радват на хиляди прочитания.

Лудогорската община започна изпълнението на проект „Патронажна грижа в Община Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на проекта е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за хора с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Деца и младежи на възраст от 7 до 18 години ще имат възможност да се включат безплатно в образователния модул „Сини изследователи“, който ще се осъществи по проект № BGENVIRONMENT - 2.003-0003 "Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив" по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.,