Новини от ОИЦ

Местна инициативна група (МИГ) Исперих удължи приема на проектни предложения по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез мярката се подпомагат инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на:

МОН я отличава като Медиатор на 2022 година, а неправителствената организация АМАЛИПЕ я удостоява с приза „Овластяване на ромската жена“, но за нея и за всички, с които Ивелина Костова работи, най-важното е доверието и уважението, с които децата от уязвимите групи и семействата им я приемат и следват съветите й. Благодарение на нея без преувеличение може да се каже, че ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Ряхово, община Сливо поле, продължава да съществува.

„Предизвикателства и възможности в дигиталния свят“ бе темата на срещата, която Областния информационен център в Търговище организира днес в контекста на Европейска година на уменията #EuropeanYearOfSkills. Тя събра представители на бизнеса, образованието, държавни и местни администрации, граждански организации и медии, с цел да се повиши осведомеността за взаимна подкрепа на партньорите за насърчаване развитието на различни компетенции.

За празника на българската азбука, просвета и култура – 24 май, потребителите на социалната услуга по проект „Топъл обяд в община Разград” получиха подарък и дипляна с информация за празника.

Проектът се изпълнява от началото на тази година в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г., с бенефициент Община Разград.

Ползвателите на социалната услуга са 400 жители от двадесет населени места в общината и се изпълнява за период от 33 месеца.

С встъпителна пресконференция и семинар беше даден реалния старт на проекта BGENERGY-2.001-033-22 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“, съфинансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на ФМ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021. 

 

С официална церемония и тържествен водосвет  „ВиК- Русе“ ООД отбеляза завършването на реконструкцията и подмяната на два довеждащи водопровода от помпена станция (ПС) „II подем“ до ПС „III подем“. Обектът е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, съфинансиран по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020.

С евросредства в гр. Горна Оряховица са изцяло обновени Летния театър и сградата на Народно читалище „Братя Грънчарови – 2002“. На церемонията по официално откриване лентата прерязаха кметът на общината инж. Добромир Добрев, председателят на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ Иван Иванов, представители на фирмата изпълнител на обекта „Енел строй“, финансиращите организации и екипа на проекта.

Над 150 души се включиха в откритите приемни на Областен информационен център-Видин през месец май, като тази обиколка в общините от областта е една от най-успешните от началото на създаването на центъра през ноември 2011 г. Това заяви днес, на среща с медиите, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова, която направи подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни центъра в единадесетте общини на областта.

             На 23 май 2023 г. (вторник), Областен информационен център – Ловеч проведе първото от цикъла информационни събития на открито в общините от Област Ловеч. Темата на събитието беше „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на площада пред сградата на Община Летница, бе посетен от 29 души, сред които представители на местната администрация, местния бизнес, земеделски производители и граждани. 

Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК-Варна бе гост на Областен информационен център-Варна в рамките на събитието „Умението да си „smart“ в Европа“. Инициативата се проведе като част от Общата кампания на Mрежата от 27 ОИЦ за 2023 г. и по повод 70-тодишния юбилей на Общински детски комплекс - Варна.