Новини от ОИЦ

В периода 23 септември – 1 октомври 2020 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе срещи на открито с жителите и гостите на седемте общини от областта.

На изнесените приемни ще бъдат представени възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране до края на 2020-та година.

Днес, 18.09.2020 г. ОИЦ - Смолян, съвместно с Областна администрация Смолян и "Европа директно" - Смолян проведе събитие под надслов "Възможности за партньорство за иновации през новия програмен период 2021-2027 г."

Целта на събитието беше да се представят приоритетите на политиката на сближаване за периода 2021–2027 г., с акцент върху възможностите за Смолянска област.

Участници в събитието бяха евродепутатите Андрей Новаков и Асим Адемов, Недялко Славов - Областен управител на област Смолян, кметове на общини и представители на местни държавни структури.

Детска градина „Буратино“ в Суворово ще бъде изцяло ремонтирана по европроект. Финансирането в размер на 940 803 лв. е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

С „първа копка” стартираха строително-ремонтните дейности на 46,7 км от второкласния път ІІ-23 Русе – Кубрат, който е основната пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища I-2 Русе – Варна, I-7 Силистра – Шумен и второкласния път II-49 Кубрат – Разград.

Инвестицията е за над 46 млн. лева, които се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., националния бюджет и от Агенция „Пътна инфраструктура”, която е бенефициент по проекта.

За по-бързото реализиране на проекта, трасето е разделено на два лота – 32 и 33.

Община Долни чифлик стартира изпълнението на нови и продължава работа по вече започнали проекти, както по оперативни програми, така и по такива, които осигуряват допълващо финансиране.

Общински съвет Исперих взе решение, с което местният парламент подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Съзнание 1891” гр. Исперих по процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, вкл. развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Община Русе започва популяризиране на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”. Информационната кампания стартира на 14 септември и ще продължи един месец. Тя ще се проведе в специална шатра, позиционирана в Градската градина срещу Доходното здание. Там служители на Община Русе и на фирмата изпълнител всеки делничен ден от 11.30 до 13.30 часа и в периода от 16.30 до 18.30 часа ще разясняват на гражданите и на всички, които се интересуват, какво и защо ще се случи по проекта.  

Експертите от Областен информационен център – Добрич представиха пред работодатели и представители на читалища актуалните и планирани процедури и мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирани от Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Информационните срещи бяха проведени в общините Балчик и Каварна.

В продължение на четири дни – от 11 до 16 септември, студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт",  "Архивистика и документалистика", „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ и „Културно-историческо наследство“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София  бяха на посещения в офиса на Областен информационен център – София, където заедно с преподавателката им гл. ас. д-р Елисавета Цветкова проведоха своите упражнение по дисциплината „Проект мениджмънт“.

110 деца в неравностойно положение от Вълчи дол бяха на зелено училище в продължение на 4 дни заедно със свои учители. Учениците от 1-ви до 12-ти клас са участвали в различни образователни игри, състезания и надпревари на открито.

Лагерът е организиран в изпълнение на проекта „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол”. Той се финансира по две оперативни програми едновременно – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бюджетът му е общо 874 712 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.