Новини от ОИЦ

Бургас стана част от информационната кампания на Министерството на културата по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събитието се състоя в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.

В рамките на мероприятието експерти от Министерството на културата представиха Условията за кандидатстване по програмата, а потенциалните бенефициенти имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

С проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) е извършено цялостно обновяване на читалищната сграда. Общата стойност на проекта е 1 468 065,26 лв., от които европейското финансиране е 1 247 855,47  лв., а националното съфинансиране е 220 209,79 лв.

 

С изнесена приемна стартира есенния цикъл от срещи на Центъра

Възможностите за подкрепа на предприемачите и инвеститорите от фондовете на ЕС представи вчера екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. В събитието, което се организира от Община Ружинци, се включиха посланикът на Кралство Дания Сьорен Якобсен и Оле Андерсен, управител на  фирма „Данюб Грийн Пиг“, която ще изгради в с. Дреновец модерна свинеферма за 1000 свине майки.

От 16 до 22 септември в Бургас ще се проведе Европейска седмица на мобилността. Тя се организира от Община Бургас и Областен информационен център, като тази година ще премине под наслов „Върви с нас в Бургас“.

Основната идея на инициативата е да се провокират жителите на града да се придвижват пеша, както и да се привлекат повече хора, които да карат колело и да използват градския транспорт. Това би допринесло за намаляване използването на личните автомобили, както и отделянето на по-малко вредни емисии във въздуха, за по-чиста околна среда.

Община Разград, бенефициент и водеща община по проект на Оперативна програма „Околна средаобяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битовте отпадъци.

Стойността на поръчката възлиза на 8 754 618 лева, без вкл. ДДС.

Целта на инвестицията е да се намалят количествата депонирани отпадъци, които се събират от всички населени места на Разградска област в регионалното депо.

     На 11 септември 2019 г. Областен информационен център – Ловеч проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Тетевен. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централно и оживено място, в близост до сградата на Община Тетевен.

Културни институции имат шанса да развиват дейността си с помощта на европейски средства. Възможност за това дава мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Условията за кандидатстване по мярката, по която вече е обявен прием на проектни предложения, бяха разяснени на събитие във Варна, организирано от Областния информационен център-Варна и Министерството на културата.

Със символична първа копка кметът на Златоград даде старт на строитeлно-монтажните работи за пътища, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

Проектът „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”, в с. Страшимир и с. Аламовци е на обща стойност 5 286 964 лева без ДДС.

     На 10 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч проведе третата от серията открити приемни на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в град Летница. Мобилният щанд на Областния информационен център беше разположен пред сградата на общинска администрация, където в продължение на час посреща представители на читалища, социални услуги образователни институции и граждани, на които предостави информация за възможности за проектно финансиране.

Основно училище „Христо Смирненски” в гр. Кубрат участва в проект „И ние можем” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”.

Проектът е разработен от екип училищни преподаватели под ръководството на директора на учебното заведение Володя Войков.

В рамите на проекта ще се проведат два курса за обучения. Първият - „Primary Methodology & Language”, организиран от British Study Centres London, Oxford, Brighton, е двуседмичен за преподаватели по английски език на деца от 6 до 11 години.