Новини от ОИЦ

С официална церемония в Разлог бяха открити ремонтираните сгради на Районно управление на полицията и Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението. Двете учреждения са обновени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура „Енергийна ефективност в периферните райони 2“.

Във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Местна инициативна група Завет - Кубрат кани бенефициентите и кандидатите с проектни предложения към СВОМР на МИГ Завет - Кубрат да вземат участие в две еднодневни обучения на тема „Управление на одобрени проекти за финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции.

Събитията ще се проведат на:

Девет общини на Благоевградска област бяха домакини на открити приемни на Областен информационен център – Благоевград. В рамките на няколко дни експертите на центъра даваха информация за актуални процедури по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на мобилен информационен щанд в Кресна, Струмяни, Сатовча, Гърмен, Хаджидимово, Добринище, Разлог, Белица и Якоруда.

Областният информационен център-Варна прие поканата и уважи официалното откриване на новия офис на фирма „Pontica Solutions“ в град Варна. Нейните собственици изразиха своята благодарност към центъра за оказаната подкрепа, както по време на извънредното положение, така и впоследствие, в ориентирането им в бизнес средата и създаването на контакти с училища и университети, с които ОИЦ-Варна има дългогодишно сътрудничество. Тържественото събитие събра партньори и приятели на компанията. В него се включиха и представители на Община Варна, на училища и университети.

Екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща, на която представи “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на МСП“, която се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. По време на събитието бяха разяснени критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, типовете ваучери, за които могат да кандидатстват, критериите за недопустимост и начинът за кандидатстване чрез ИСУН 2020.

С встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ в гр. Свищов бяха стартирани два проекта, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков в град Свищов“ е на обща стойност 1 388 170 лева, от които национално финансиране 206 125 лева и собствено съфинансиране в размер на 14 000 лева. Планираната продължителност на проекта е 2 години, като строителните дейности ще се изпълняват в рамките на 12 месеца.

Фирма в Дългопол ще изгради високотехнологичен комбинат за преработка на леща с европейски средства. Проектът „Пускане в експлоатация на цех за производство на белена леща“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият бюджет на проекта е 1 500 517 лв. Бенефициент е „Пантекс Агро“ ЕООД.

В рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество Швейцария подкрепи България да разработи пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства на пет места в страната, сред които и столицата на Лудогорието Разград.

На 8 септември 2020 г. от 13:30 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч, Барокови къщи, се проведе работна среща с екипа на Сдружение „Екомисия 21 век“, гр. Ловеч. Вече няколко години двата офиса са в ползотворни партньорски взаимоотношения и са участвали съвместно в организацията на множество инициативи, както по проекти, така и инициирани от двете организации.

В конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Бенефициент по проекта е фирма „Валда 90“ ООД - водещ производител у нас на прозорци и врати от PVC и алуминий. Компанията е лицензиран производител на дограма с марката KBE и е сертифицирана по световната система за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.