Новини от ОИЦ

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова откри началната пресконференция на поредния социален проект на 6 февруари 2020г. с думите „Един от главните проблеми пред целия Европейски съюз е застаряването на населението и България не прави изключение. Затова потребността от услуги за дългосрочна грижа и съответно за нарастване на обществените разходи за тези услуги са важни. Важно е да разширяваме мрежата на социалните услуги, обема, обхвата и качеството им.

Областен информационен център – Пловдив стартира тазгодишната си информационна кампания със среща със студенти към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите на 04.02.2020г. Експерти на Центъра представиха планирани процедури за прием на проектопредложения по оперативните програми, заложени в индикативните годишни работни програми  за 2020г.

В изпълнение на многофондовата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) Местната инициативна група (МИГ) – Исперих подкрепя проекти на малки и средни предприятия на територията на общината.

Проектите са по процедура BG16RFOP002-2.019 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията и се финансират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна ще се включи в Националната среща на земеделските производители в България, която ще се проведе на 5 и 6 февруари в курорта „Златни пясъци“. Форумът се организира за осма поредна година от Асоциацията на земеделските производители у нас и традиционно събира на едно място земеделци, представители на бизнеса, държавните органи и неправителствените организации.

На срещата бяха коментирани извършеното от ОИЦ през изминалата година, напредъка по изпълнението на европрограмите в региона от началото на периода 2014-2020 г. до момента, както и наскоро подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ от млади замеделски производители. Екипът на ОИЦ-Кърджали представи подходящите за региона възможности за кандидатстване с проектни предложения по отворени и предстоящи за обявяване процедури и мерки на европрограмите, съгласно техните Индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2020-та година.

   От края на 2017 г. до момента са реализирани мащабни ремонти на две училища, шест детски градини и една детска ясла, за да могат децата на Плевен да влязат в нова, реновирана, учебна обстановка, в която да се чувстват уютно. Това съобщи на пресконференция в Плевен заместник-кметът, отговарящ за европроектите и хуманитарните дейности, Стефан Милев.

Студенти от 3 курс в специалност „Социални дейност“ на ТУ - Габрово посетиха Областен информационен център – Габрово, за да се запознаят с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в областта на социалната работа, социалната защита и доставката на социални услуги.

Индивидуалните хранителни пакети, съдържащи шестнадесет вида дълготрайни продукти с общо тегло 24,057 кг, се раздават в областния град всеки делничен ден от понеделник до петък, от 9:00 до 17:00 часа, в пункта на БЧК, на ул. „Кракра” №14.

Правоимащите граждани са определени от Агенцията за социално подпомагане, а получаването на пакетите става срещу представяне на документ за самоличност.

За поредна година Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) бе част от международното специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал”, организирано от Добрички панаир АД, гр. Добрич. Събитието, което се провежда за 26-ти път, беше открито на 29.01.20 г. от изпълнителния директор на Добрички панаир Звезделина Иванова, д-р Емилия Баева, зам.-кмет на Община град Добрич, председателя на Общински съвет – Добрич Мая Димитрова, директора на ОД „Земеделие” Десислава Иванова и Грациела Павлова, директор на Държавен фонд "Земеделие" - Добрич.

Представителството на Европейската комисия в България събра на национална координационна среща експерти от всички европейски информационни мрежи.