Новини от ОИЦ

На 25 април 2024 г., в с. Кранево, община Балчик, Областният информационен център – Добрич проведе среща с местните работодатели, представители на туристическия сектор и бизнеса. Инж. Геновева Друмева, управител на центъра, представи дейността и услугите на центъра, както и възможностите за финансиране с европейски средства.

С обществено обсъждане в град Белица приключи цикълът от събития на Областен информационен център – Благоевград като част от Звено за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион. Община Белица е партньор по Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG 16FFPR003-2.001-0164 „Развитие на устойчив туризъм в прегръдките на Рила“.

Дванайстокласниците Виктория Владимирова, Елина Христова, Кристиана Иванова и Никола Бонев от специалността „Митническа и данъчна администрация” на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”, избраха Областния информационен център (ОИЦ) - Разград за провеждане на своята учебна практика.

Гимназистите чийто класен ръководител е Димитричка Петрова, ще стажуват в ОИЦ в периода от 25 април до 13 май 2024 г.

Официално беше подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Смолян и Управляващия орган на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (ПОС) за финансиране на проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян – фаза 2“ . Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №G16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г..

Нашето общо бъдеще“ и „ИННРЕТЕ: Полюси на иновации в селските общности“ са двата изцяло иновативни и единствени за България проекти, свързани с развитието на алтернативния туризъм на територията на община Котел. Те обхващат външната и вътрешната реклама на града и се реализират в Котел благодарение на Местната инициативна група “Котел, Сунгурларе и Върбица”.

Областният информационен център-Пловдив се включи в информационна среща за разясняване условията и указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Той е изцяло насочен към градското развитие с териториален обхват десетте големи градски общини в страната, сред които е Община Пловдив.

Днес 24.04.2024 г., по покана на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, се проведе информационна среща на тема „Предприемачество и възможности за финансиране на бизнеса по линия на Европейските фондове за споделено управление 2021 – 2027 /ЕФСУ/“.

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) достига до все по-голяма аудитория чрез информационния си канал във Viber. Чрез него заинтересованите лица получават актуални новини и информация за различни възможности за финансиране с безвъзмездни европейски средства и финансови инструменти. В канала се публикува и полезна информация свързана с европейското финансиране и европейските политики за граждани, бизнес, общини, неправителствен сектор, образователни, социални и културни организации и медии.

Областен информационен център - Шумен все участие в регионалната конференцията на БТА на тема „Европа на Балканите: Общо бъдеще", която се проведе днес в Шумен. Конференцията се реализира в рамките на проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще" и той се реализира с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: общо бъдеще".

В изпълнение на операция „Подкрепа” на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Българският Червен кръст в община Кубрат започна раздаването на храни. Te ще достигнат до 1930 уязвими жители от общината. Право на хранителната помощ в град Кубрат имат 550 човека.