Новини от ОИЦ

На 17 септември 2019 г. Областен информационен център – Ловеч проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Угърчин. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централно място, в близост до сградата на Община Угърчин.

Община Златоград кани всички жители и гости на Златоград на пресконференция за оповестяване началото на проект №BG16RFOP001-2.002-0016 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2. Събитието ще се проведе на 20 септември 2019 г. (петък), от 17:30 часа, в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов", малката зала на втория етаж в ОНЧ "Просвета - 1908".

Община Златоград кани всички жители и гости на Златоград на пресконференция за оповестяване стартирането на проект №BG16RFOP001-2.002-0015 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради -  "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1.

Събитието ще се проведе на 20 септември 2019 г. (петък), от 17.00 часа, в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов", малката зала на втория етаж в ОНЧ „Просвета - 1908”.

Община Исперих подготвя проектно предложение за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Финансирането ще бъде по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020, след като местната управа е получила покана от Упраляващия орган на програмата. На свое заседание Общинският съвет реши новият център да се изгради в пустеещото училище „Христо Ботев” в града.

В празничния 16 септември Областен информационен център – Ловеч отбеляза началото на новата учебна година с открита приемна на тема „Възможности за проектно финансиране с европейски средства“ в град Ловеч. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централния площад „Екзарх Йосиф I“ пред сградата Община Ловеч.

С изнесена приемна и открит щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в събитието „Добрич е нашият дом“, организирано от Община град Добрич по повод началото на учебната година. Мероприятието се състоя на 13 септември на пл. „Свобода“. В рамките на два часа мобилният офис на Центъра бе посетен от близо 40 души с интерес към възможностите за финансиране с европейски средства.

В заседателната зала на Община Елин Пелин, се проведе пресконференция за отразяване на напредъка в изпълнението дейностите по проект BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”. В качеството си на бенефициент, Община Елин Пелин изпълнява Проекта по Оперативна програма „Региони в растеж" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 година.

96 участници от общините Дългопол, Аксаково, Озило (Италия) и Нова Горица (Словения) взеха участие във втората среща по проекта „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”, която се проведе през лятото във Вила Нова де Сервейра, Португалия. Той се реализира по програма „Европа за гражданите“, Мярка 2.2 „Мрежи от градове“. Бенефициент е Община Дългопол, а партньори са общините Аксаково, Vila Nova de Cerviera (Португалия), Osilo, Sardinia (Италия) и Nova Gorica (Словения).

На 12 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч гостува с открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ и в град Априлци. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централния площад на кв. Ново село пред сградата на НЧ „Светлина-1895“. Росица Кривирадева, експерт „Комуникация, информация и услуги“ в Областен информационен център – Ловеч предостави информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП на местните жители в продължение на два часа.

От 19 април 2018 г. Община Кубрат изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0216-C01 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В рамките на проекта е създадено общинско социално предприятие, в което са назначени управител, счетоводител и технически организатори на две групи от озеленители и помощници в строителството. Общият брой на наетите работници е 32-ма. Те са хора в неравностойно положение, с увреждания и социално изключени граждани.