Новини от ОИЦ

В периода 2-4 август 2022 г. Областен информационен център – Габрово проведе информационни срещи в общините Севлиево, Дряново и Трявна. Организацията на събитията чрез приемна на открито даде възможност на близо сто посетители да се запознаят с актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства.

На 4 август в Общинския културен център в областния град експерти от администрацията на омбудсмана на Република България проф. Диана Ковачева проведоха информационна среща.

Участваха новият Областен управител Драгомир Златев, граждани, представители на институции, непревителствени организации и медии.

Областният информационен център – Русе представи пред общинската дирекция „Европейско развитие“ Споразумението за партньорство, което определя инвестиционната стратегия на България в областта на политиката на сближаване ЕС за периода 2021 – 2027 г.

Международна среща по проекта „Иновативни средства за оценяване в образователния процес за нуждите на отбраната и обществената сигурност - иновативни, цифрови онлайн методи и технологии – FAST“ се проведе във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“-Варна. Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ и сe реализира от Полицейската академия в Клуж-Напока (Румъния), Полицейския колеж в Холишов (Чехия), румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран“ – Констанца, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и IT-компанията Holisun.

Областен информационен център - Бургас проведе регулярна работна среща с регионален координатор на Националната селска мрежа за област Бургас. На нея управител, координатор и експерти обсъдиха  актуалните промени в насоки за кандидатстване, изменения в сроковете и отворените покани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Община Несебър с амбициозен проект финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“. 3D статично и мобилно оборудване за сканиране и моделиране на културни ценности (музейни експонати, археологически разкопки и исторически паметници) беше представено от Община Несебър. Оборудването е осигурено по проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, 

   „Солта – традиция и културно богатство на Поморие“ е името на проектното предложение на Община Поморие, което бе одобрено за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. В изпълнението на проекта са включени ремонтно-възстановителни дейности на сградата на Музея на солта и прилежащата му солна инфраструктура.

Управителят на Областен информационен център-Добрич инж. Геновева Друмева и Маринела Георгиева, регионален координатор за област Добрич на Националната селска мрежа (НСМ) проведоха работна среща. На нея бяха обсъдени  промените, сроковете и отворените приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Бяха обсъдени и бъдещите възможности за сътрудничеството между двете организации.

Управителят на „Исперих Лес” ООД Зюхтие Алиосман подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за автосервиз”.  Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Общият бюджет на проекта възлиза на 99 713 лева, от които 74 784.75 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 24 928.25 лева - собствено финансиране на предприятието.

Днес, 03.08.2022 г., гр. Чепеларе беше домакин на информационно събитие на открито, посветено на актуалните процедури с европейско финансиране и организирано от Областен информационен център - Смолян.