Новини от ОИЦ

На 18.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

Варненската фирма „КУЛ“ ООД повиши енергийната си ефективност и намали производствените разходи с помощта на проекта „Енергийна ефективност и ефикасност в КУЛ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 1 904 222 лв.

ОИЦ-Пловдив даде официално начало на онлайн конкурса за млади предприемачи на тема: „Имам бизнес идея!”, част от тазгодишната национална кампания на Мрежата от ОИЦ, в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”.

На 18.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в с. Голямо Асеново, община Димитровград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”.

Областният информационен център – Разград обяви онлайн конкурс за млади предприемачи на тема: „Имам бизнес идея!в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”. В България кампанията се провежда от Дирекция „ЦКЗ” към администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

От 15 април 2019 г. Областен информационен център Монтана (ОИЦ – Монтана) обявява онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене.

В срещи с ученици от 8,9,10 и 11 клас на Средно училище "Св.Кирил и Методий" в гр. Смядово, Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен представи онлайн конкурса за млади предприемачи "Имам бизнес идея!". Обсъден бе регламента на конкурса и графика на провеждането му. Учениците задаваха въпроси относно бизнес идеи, които могат да визуализират във видеоклип. Директорът на училището ги насърчи да участват.

Днес, 17 април, екипът на ОИЦ – Кюстендил посети Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в град Кюстендил, където представи условията за участие в онлайн конкурса пред ученици от 8 и 12-ти клас.

На 17.04.2019 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

Местна инициативна група „Долни чифлик – Бяла“ обяви прием на проекти по Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.