Новини от ОИЦ

Лудогорската Община Кубрат, бенефициент по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат”, приключи неговото изпълнение.

Той се финансира по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ организира еднодневна конференция, която ще се проведе от 10:00 часа на 24 септември 2020 г. в зрителната зала на Културно-информационния център във Ветрино. В програмата е включено представяне на напредъка в изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местната инициативна група, която се прилага през програмния период 2014-2020 г.

С официална церемония „Откриване на обект“ бе отбелязана успешната реализация на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“. Проектът е на обща стойност 6 154 812,21 лева, от които 4 397 921,77 лв. безвъзмездна финансова помощ и 567 553,87 лв. собствен принос на бенефициента Община Монтана.

След провеждане на обществена поръчка за избор на фирма изпълнител предстои сключване на договор за ремонтни дейности на Културния дом във Вълчи дол. Те ще бъдат извършени по проекта BG06RDNP001-7.008-0001-C01 „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 494 252, 90 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе домакин на среща с членове на Младежки клуб „Инитиум” на тема „Дейности и услуги на мрежата от 27 ОИЦ в България. Възможности за НПО по европрограмите”.

Днес, 14.09.2020 г., Областен информационен център – Силистра проведе изнесена приемна на площад „Свобода“ по повод празника на град Силистра.

Зpeлищeн тypниp пo пeйнтбoл събра в Търговище за четвърти път над 100 участника. Играта се организира през почивните дни от Областния информационен център в града, като част от инициативата „Дни на Европа“. Състезателите се включиха в предварително формирани отбори, с осигурени професионална екипировка и оръжие.

20 oтбopa oт пo пет човека пpeмepиxa cили в битĸитe пo cxeмaтa нa диpeĸтнa eлиминaция в гopичĸaтa в парка „Бopoвo oĸo".

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви график за провеждане на информационни срещи и обучения в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г.

През септември ще се състоят четири еднодневни срещи, в които ще се включат най-малко 10 участници:

28.09 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 ч. - сградата на читалището;
28.09 - с. Нова Шипка, Община Долни Чифлик - 13:00 ч. - сградата на кметството;
29.09 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 ч. - сградата на читалището;
30.09 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 ч. - сградата на читалището.

С изложба и изнесен щанд Областният информационен център – Търговище сложи началото на двудневните прояви „Дни на Европа 2020 г.”. На алеята в парк „Борово око” жителите и гостите на града имаха възможност да разгледат изложба с успешни европейски проекти. В постери, с кратка информация и снимки, тя представя добри практики от изпълнени проекти с европейско финансиране в област Търговище.