Новини от ОИЦ

На 29 ноември в офиса на  ОИЦ се проведе информационна среща със студенти от три специалности в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Темата на срещата бе „Запознаване и работа с Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Как да тълкуваме термина „иновация“ и задължително ли трябва да представим удостоверение за патент? Това бяха сред основните въпроси, които представители на бизнеса поставиха пред експертите на Областен информационен център – Благоевград по време на информационна среща днес. По време на събитието бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, финансирана по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027.

Заключителен семинар по проект RAW: „Повишаване на осведомеността за ефективното управление на отпадъците“, финансиран по програма „Еразъм+“

На 29 ноември (сряда), екипът на ОИЦ – Стара Загора взе участие в регионална работна среща на обществените библиотеки и партньорски организации от област Стара Загора, която се състоя в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Тема на събитието бе: „Социалната роля на обществената библиотека“.

Земеделският производител от град Разград започва дейностите по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев” чрез закупуване на модерна земеделска техника”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 258 573 лева, от които 129 286 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Екипът на ОИЦ-Кърджали проведе изнесен информационен ден в община Черноочене.Посетителите на приемната проявиха интерес към подкрепа за инвестиции в земеделието, осигуряване на работно облекло и предпазни средства в предприятията, внедряване на иновации в малките и средни фирми. Всички присъстващи получиха информационни материали и брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС.

Със символична първа копка във Велико Търново бе даден старт на част от дейностите по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“ чрез общи мерки в трансграничния регион“, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

На церемонията присъстваха зам.-кметът проф. Георги Камарашев, директорът на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ инж. Динко Кечев, Филип Маринов – управител на фирмата изпълнител „Пътни строежи – В. Търново“ и журналисти.

„Младежко предприемачество в контекста на Европейските фондове“ бе темата на интерактивно събитие, което Областен информационен център - София организира на 28 ноември 2023 г. в Учебно-лабораторния корпус - секция „Земеделие“, на Лесотехническия университет.

През настоящата 2023 учебна година ученици и техни преподаватели от Профилираната гимназия „Васил Левски” в гр. Исперих осъществяват инициативи в рамките на международния проект „STEM и WEB 2.0” за креативно развитие на учители и ученици”.

През месец ноември т.г. се проведоха две от мобилностите по проекта – обучения на педагози на тема: „СТЕМ” в град Анталия и „WEB 2.0” в гр. Измир в Република Турция.