Новини от ОИЦ

Подписан бе още един договор за изпълнение на проект по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет - Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент на евросредствата е земеделският производител Нихат Расим от село Брестовене, община Завет, а проектът му е с наименование „Подобряване на зеленчукопроизводството чрез закупуване на нови активи на територията на община Завет, област Разград”.

На 9 юни екипът на Областен информационен център – Ловеч присъства на кръгла маса и заключителна пресконференция по проект „Ефективно използване на ресурсите в ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ ЕООД“. Проектът е реализиран от фирма „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ“ ЕООД, гр.Троян и е съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“. 

На 10 юни 2020 г. в залата на Областен информационен център-София се проведе пресконференция, по време на която бе представен проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021” (АД №BG05SFOP001-4.004-0027-C01). В рамките на събитието управителят на ОИЦ-София Анна Генчева представи целите, дейностите и заложените резултати и индикатори по проекта.  

Областен информационен център – Габрово, съвместно с Община Габрово и Иновейшън Стартър Бокс организират #GabrovoHackathon. Регистрацията за него започва днес - 10 юни, и ще продължи до 9 юли 2020 г. В хакатона, който ще приключи на 12 септември 2020 година, могат да участват отбори от 2 до 5 физически лица от цялата страна, без ограничения във възрастта. Голямата награда, която ще получи отборът победител е 10 000 лева. Наградата е осигурена от Община Габрово и габровските фирми Стемо ООД, Сиентиа АД и Графиксофт ООД.

В Бяла вече работи новоизградена публична мрежа за свободен достъп до безжичен интернет по инициативата на Европейската комисия WiFi4EU. В края на 2019 година общината спечели ваучер по програмата на стойност 15 000 евро за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за безжичен интернет на обществени места.    

Телевизионно предаване на английски език в дистанционна среда организираха ученици на Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев” гр. Разград по случай завършване на учебната година.

Нови 15 души ще се включат на пазара на труда в община Симитли с подкрепата на проект - „Заетост за благоустрояване“. Проектът е по процедура „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и е за срок от 12 месеца. Стойността на проекта е 99 865,59 лева.

С открита приемна в Община Руен продължи информационната обиколка на експертите от Областен информационен център - Бургас. Мобилният офис на центъра, както и информацията за възможностите, които предоставят Оперативните програми на Европейския съюз, привлякоха вниманието на жителите на с.Руен.

С церемония по първа копка бе поставено началото на ремонтните дейности по реконструкция и оборудване на нова фитнес зала в Община Вълчи дол. Финансирането е осигурено по Проект „Красива България“, средствата от който успешно допълват ЕСИФ. Общият бюджет е 196 772 лв.

До 1 юли тази година трябва да приключат строително-ремонтните работи на първия и на сутеренния етаж в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца. Те са част от дейностите по проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.