Новини от ОИЦ

Съвместна информационна среща проведоха в град Сандански експертите от Областен информационен център – Благоевград и Бизнес информационен и консултантски център – Сандански. Пред представители на бизнеса и работодатели бяха представени отворените в момента процедури за кандидатстване с европроекти, насочени към тях.

Арката на Осми приморски пехотен полк във Варна бе обновена с европейски средства с помощта на проекта NETWORLD – “Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата Световна Война в страните от региона на река Дунав“. Той се финансира по транснационалната програма „Дунав“ и се изпълнява от Агенцията за икономическо развитие-Варна. Реновирането на паметника – портал е на стойност 4 800 евро.

Днес, 27 март,  в сградата на Международен колеж Добрич се проведе промоционално събитие  по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния България чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе поредна информационна среща на тема „Успешни европейски проекти” с представители на широката общественост от областния град.

Участниците се запознаха с осъществените и изпълняващи се проекти, подкрепени от европрограмите в Разградска област в периода 2014-2019 г. Отбелязани бяха постигнатите окончателни, а някъде все още междинни резултати от инвестираните средства от Европейските структурни инвестиционни фондове.

С информационна среща  в община  Момчилград продължава кампанията от информационни дни на   Областен информационен център-Кърджали. Представители на бизнеса, МИГ Момчилград-Крумовград и земеделски производители бяха запознати с актуални процедури и мерки , предоставени от програмите, финансирани по ЕСИФ.

Екипът на ОИЦ - Кърджали представи актуализирания график и новите моменти в компенсаторните мерки изплащани по ПРСР  и насърчи земеделските стопани активно да търсят информация.

В продължение на две седмици, в град Велико Търново се проведоха поредица от практически обучения за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Събитието бе организирано съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева посети обновената със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ Детска градина №1 „Светулка“ във Варна. Дейностите са по проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, който включва 10 обекта на обща стойност 16 млн. 171 хил. лв.

На 25 март в град Севлиево ОИЦ – Габрово взе участие в церемония „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните работи по проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“.

Събитието бе по инициатива на Oбщинския съюз на пенсионерите в Разград. То се проведе в офиса на Областния информационен център (ОИЦ) и на него присъстваха членовете на Изпълнителното бюро и председатели на клубове в организацията.