Новини от ОИЦ

Кои са петте цели на политиката на България за следващия седемгодишен програмен период 2021 – 2027 г., в който страната ни ще се възползва от финансиране от европейските фондове, и какви приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България в периода 2007 – 2017 г. – това бяха основните теми на днешната информационна среща, организирана от ОИЦ – София със студенти по "Архивистика и документалистика" към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

Напредват ремонтните дейности на бул. „Съединение“ в девненския квартал „Повеляново“. Те се извършват по проекта „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в община Девня - гр. Девня, кв. „Повеляново“, бул. „Съединение“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бенефициент е Община Девня. Общият бюджет на проекта е 964 389, 30 лв.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие” и с бенефициента ЕТ „Доктор Самедин Сабит – Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика” гр. Исперих.

Той е за закупуване на стационарен ехограф. С новата придобивка бенефициентът ще извършва специализирани медицински услуги с по-високо качество на територията на общината.

Общият бюджет на проекта възлиза на 31 375.72 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 28 238.14 лева, а останалите 3 137.58 лева са собствено участие на бенефициента.

Екипът на ОИЦ – Перник проведе среща в с. Стефаново, община Радомир, която бе последна от поредицата информационни събития  на тема: „Актуални възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове".

Екипът на Областен информационен център – Благоевград проведе днес онлайн информационна среща за представяне на подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Експертът Бисер Младенов представи в страницата на центъра във Фейсбук условията за кандидатстване по процедурата, допустимите кандидати, срок за подаване на заявления.

Българският червен кръст започна поетапното раздаване на 320 тона храни на обща стойност 755 хил. лв.  на лица от уязвими групи във Варненска област в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.  

От хранителните пакети ще се възползват 12 735 нуждаещи се в Област Варна. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства - по два. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 15 пункта в областта и ще продължи до 30 ноември 2020 г. 

Във всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, на ул. „Кракра” №14 в областния град, правоимащите, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане получават 22,71 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно, ориз, спагети, лютеница, зелен фасул консерва, домати, грах зелен, гювеч консерва, конфитюр, говеждо в собствен сос консерва, говежди кюфтета в бял сос консерва, пиле фрикасе консерва, консерва риба, леща, захар и олио.

Право на подпомагане имат:

Над 5000 консултации, информации и индивидуална подкрепа, според потребностите на децата и семействата, е предоставил Общностният център за деца и родители „Царевград“ във Велико Търново през четирите години на своето съществуване. Центърът е създаден през 2016 г. с проект реализиран по процедура „Услуги за ранно детско развитие“, с финансиране от 653 401 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 22 октомври 2020 г. (четвъртък), в офиса на Областен информационен център – Пазарджик се проведе интервю, с кореспондент на „Дарик радио“, на тема: „Най-добър град за живеене за 2019 г.“.  По време на работната среща управителят на ОИЦ – Пазарджик Радослав Пешалов направи анализ за изпълнението на програмите през 2019 г. за град Пазарджик.

Общините и предприятията са допустими бенефициенти по процедура BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Това стана ясно на проведената информационна среща в областния град, организирана от ОИЦ – Перник. Регистрираните участници бяха представители на общинската администрация, бизнеса и граждани.