Новини от ОИЦ

Приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат на място своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС.

Всички събития ще се проведат при пълно спазване на противоепидимичните мерки:

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, Българският червен кръст започна поетапното предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти в Девня. Съгласно списъка на Агенцията за социално подпомагане, определените правоимащи на територията на общината са 383 души. Срещу документ за самоличност и подпис всеки от тях ще получи по 22, 710 кг. от 16 вида хранителни продукти – ориз, спагети, конфитюр, леща, боб, брашно, олио, консерви, лютеница, зелен фасул, домати, грах, гювеч, говеждо месо, говежди кюфтета, пиле фрикасе, риба.

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски” в град Лозница ще бъде обновена с проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж2014-2020 г.

Бюджетът на инвестицията надхвърля 1 500 000 лева.

Десет души - четири жени и шест мъже, получиха сертификати след успешно преминат курс за водолази любители в открити води. Домакин на събитието бе Областният информационен център-Варна. Обучението е проведено по проекта „Програма за обучение на водолази - любители и повишаване знанията за околната среда и „Синия растеж“. Финансирането е по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез МИРГ „Варна, р-н Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Общата стойност на проекта е 26 352,80 лв. Бенефициент е Сдружение „Инициативи за обществено развитие“. Проектът е стартирал на 22.05.2020 г.

Община Завет, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.103-0064-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, в рамките на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., ще продължи да предоставя социалната услуга още шест месеца, до април 2021 г.

Областен информационен център – Монтана удължава крайния срок за участие в конкурса за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“.

https://www.eufunds.bg/bg/node/5918

Творбите си можете да изпращате до 23 април 2021 година включително.

Експертите от Областен информационен център – Добрич проведоха изнесени приемни с открити щандове в общините Крушари и Тервел. Всички посетители получиха безплатна информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Успешно приключи проект „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет в „Кем пласт” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Общият бюджет на инвестицията е 195 800 лева, от които БФП е 137 060 лева, а 58 740 лева е собственото участие на бенефициента.

„Кем пласт” ЕООД, гр. Разград е производител на дограма за бита и офис помещения и цехове. По проекта са доставени и въведени в експлоатация машина за рязане на стъкло, кран, вакуумен повдигач, автоматична почистваща машина тип CNC и ъглонабивна машина.

Образцовото народно читалище „Чичо Стоян“ - с. Дивотино бе домакин на работна среща, инициирана от екипът на ОИЦ – Перник. Участие във формата взеха кмета на населеното място и служители на читалището, които споделиха своите нужди и надежди за обновяване и развитие на пернишкото село.

С още шест месеца се удължава срокът за изпълнение на дейностите по проекта “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле”. Това стана факт, след като на 22 октомври бе сключено допълнително споразумение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура   BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.