Новини от ОИЦ

Два нови центъра за предоставяне на социални услуги на лица с увреждания и на възрастни хора с психични разстройства и деменция ще разкрие Община Русе по проект, който ще се реализира по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.  Вчера зам.-кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров подписа административния договор BG16RFOP001- 5.002-0025 „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

353-ма души са разгледали интерактивната книга на Областния информационен център-Варна от нейното представяне на 29 януари до момента. Читателите са отделяли средно по около три минути внимание на дигиталния сборник с европроекти, реализирани на територията на Варненска област. Той е предизвикал най-голям интерес на 30 януари, когато е видян от общо 146 потребители.

Чрез внедряване на иновативен за България, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми, „ДИАНА” ООД ще повиши своите ресурсна ефективност и конкурентоспособност. Това ще се случи чрез закупуване на автоматични гумодемонтажни машини - 12 бр. и шприц машина - 1бр.

В рамките на най-голямата платформа за международно образователно сътрудничество на училищата в Европа – eTwinning, част от Програма „Еразъм+”, началният учител Емилия Спасова от Разград поставя началото на бъдещо сътрудничество между две учебни заведения: Основно училище „Иван С. Тургенев” в областния град и Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона, Испания, с директор Стоянка Колева.

Мениджърите на виртуални екипи вече имат възможността да преодолеят пропуските в работата си с помощта на проекта TeamMate 360. Той бе представен от Тодорка Димитрова от Агенцията за икономическо развитие - Варна. Домакин на информационното събитие „Проекти в помощ на бизнеса“ бе Областният информационен център-Варна.

В рамките на проект BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград” по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) бе направена „първа копка” на площадката на Детска ясла „Звездици” в областния град.

Символичен старт на строителните дейности даде кметът д-р Валентин Василев. Заместник - кметът Галина Георгиева и директорът на детската ясла Нина Иванова плиснаха символично и менче с вода.

         Областният информационен център – Русе участва с презентация в семинар на тема „Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“. Събитието се организира от Бизнес център за подпомагане на МСП – Русе в рамките на международен проект FOCUS – „Повишаване на конкурентоспобността на МСП предприятия от хранително-вкусовата  промишленост чрез транснационални клъстери“, финансиран по програма INTERREG Balkan - Mediterranean.

Млади хора, които не работят и не са обхванати от образователната система, имат възможността да започнат свой бизнес с подкрепата на проекта AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”. Той бе представен от експерти в Регионалната агенция за предприемачество и иновации на конференция в Областния информационен център-Варна.

Екипът на Областния информационен център запозна представители на фирми и подпомагащи бизнеса организации от Разград и региона с условията за кандидатстване на отворената за прием на проекти процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”.

Варна е привлякла най-много европейски средства по проекти от всички общини в областта от началото на новия програмен период (2014-2020г.) до края на 2018 г. Варненските бенефициенти са получили еврофинансиране в размер на 340 118 394 лв., съобщиха от Областния информационен център-Варна. Следва Долни чифлик с 20 831 525 лв. Община Аксаково заема третата позиция по инвестирани средства – 17 229 216 лв. Четвъртото място е за Община Аврен, където са вложени 7 028 954 лв.