Новини от ОИЦ

"From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)" е тригодишен проект, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж”. Той цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, работещи с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално равнище.

Онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея“ стартира на територията на цялата страна днес. Инициативата е на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет, а на територията на Благоевградска област се организира от Областен информационен център – Благоевград, с подкрепата на Регионално управление на образованието.

На 15 април 2019 г. от 13:30 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч, се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии за популяризиране на Националната кампания на Мрежата от информационни центрове в страната на тема: Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“, която е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

На 15 април 2019 г. на пресконференция, състояла се в офиса на Областен информационен център – Перник, бе даден стартът на националната инициатива на Мрежата от 27-те информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, която ще премине под мотото: „Имам бизнес идея!“. Кампанията, която ще е във формат онлайн конкурс, е насочена към мотивирани, инициативни и креативни младежи на възраст от 14 до 18 години, които да представят своя оригинална бизнес идея под формата на 2-минутен клип.

Екипът на ОИЦ – Плевен обяви началото на Националната кампания на мрежата от Областни информационни центрове за 2019 г., част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ и в област Плевен

Търсят се мотивирани, иновативни и изобретателни младежи с идеи и предприемаческо мислене: Учениците от област Плевен на възраст между 14 и 18 години могат да се състезават в онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“, организиран от мрежата от Областни информационни центрове в страната.

На 15 април 2019 г. се проведе първата пресконференция по новия проект на ОИЦ – Плевен, която набеляза основните задачи и цели на екипа до края на 2021 г.

На 15.04.2019 г. (понеделник), Областен информационен център – Кърджали проведе  информационна  среща в община Ардино, на която представи различни възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Събитието  бе насочено към представители на местната власт, бизнес и земеделски производители  с цел предоставяне на информация за  финансиране на проектни предложения по Оперативните програми. Интерес предизвика и процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн.

На 15.04.2019 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

От днес, 15 април 2019 г.,  стартира онлайн конкурс за видеоклип  на тема  „Имам бизнес идея!“.  Той е част от националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и от  кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019. Целта на инициативата е да популяризира Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и да стимулира новаторски идеи и предприемаческо мислене на младите хора, съобщи на пресконференция експертът Габриела Стефанова.

На пресконференция с журналисти от местни и регионални медии ОИЦ-Шумен обяви старта на Националната кампания на Мрежата от 27 ОИЦ: „Онлайн конкурс за млади предприемачи“. Кампанията ще се проведе в периода 15 април – 01 юни 2019г. и е в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“. Ще премине под формата на национален онлайн конкурс за видеоклипове, визуализиращи предприемаческите идеи на младежи от 14 до 18 години. Целта е да се насърчи предприемачеството сред подрастващите и да бъдат обменени идеи между младежи от различни населени места и училища.