Новини от ОИЦ

На 17 юли 2019 г. (сряда), от 17:30 ч., в гр. Златоград, на ул. "Беловидово", в близост до блок №195А ще се проведе първото публично събитие – „Първа копка”, организирано в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0017 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3.

Местната управа в Лудогорския град обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на строително-ремонтни дейности за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет” с дължина 1 213.82 м. в града и на ул. „Цар Симеон” с дължина 894.71 м. в село Савин.

Общата стойност на поръчката възлиза на 1 039103.77 лева, без вкл. ДДС. Средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и тяхното разпределение, е както следва: 559 988.77 лв. за улицата в Кубрат и 479 115 лв. за улицата в с. Савин.

Кметът на Община Златоград, г-н Мирослав Янчев, кани всички жители и гости на Златоград на първото публично събитие, организирано в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0016 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2.

Събитието ще се проведе на 17 юли 2019 г. (сряда), от 18.30 часа, в гр. Златоград, на ул. "Стефан Стамболов", в близост до блок №178.

Качеството на живот на трудноподвижни хора с увреждания от населените места в Долни чифлик ще бъде подобрено с изпълнението на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 146 764 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

На 23.07.2019 г. от 13.30 ч. в сградата на „Горубсо-Мадан“ АД, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. Явор №1, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0160-C01/15.12.2017 г. между Министерство на икономиката и „Горубсо-Мадан“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на "Горубсо Мадан" АД“.

Градовете Сопот, Карлово и Кричим бяха домакини на публичните информационни събития, които екипът на ОИЦ-Пловдив реализира през настоящия месец. Над 60 души посетиха мобилния офис на ОИЦ по време на мероприятията в трите насели места от област Пловдив. Сред тях бяха земеделски производители, животновъди, пчелари, предприемачи и граждани.

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) в хотел „Cartoon” в Разград, представители на Областния информационен център ще участват в бизнес форум на тема „Европейски фондове и международни пазари за бизнеса”.

Форумът се организира от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград”, подкрепен от Фондация „Америка за България” и Обединени бизнес клубове.

Събитието е насочено към фирми от секторите земеделие, промишленост, туризъм, строителство, услуги, малки и средни предприятия и др.

Областният информационен център-Варна бе домакин на фокус група по проекта „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. Стойността на проекта е 89 982 лв.  Бенефициент е спортен клуб „ПРИОРИТИ СПОРТ“.

Братовчеди от варненската община Долни чифлик модернизираха и увеличиха капацитета на стопанствата си със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. С помощта на проекта „Отглеждане на зеленчуци в село Горен чифлик, Община Долни чифлик“ по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ земеделският производител Светла Димитрова е успяла да изгради три оранжерии, всяка от които с площ 420 кв.м.

Над един млрд. лв. по всички европейски фондове са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до юли 2019 г., показва справката на Областен информационен център – Благоевград.