Новини от ОИЦ

Церемония по откриване на новия паметник на Васил Левски ще се проведе от 20:00 часа тази вечер в Бяла по повод 185 години от рождението на Апостола на свободата. В тържествената проява ще участва Представителният духов оркестър на ВМС-Варна. Ще бъде отслужен водосвет, подготвена е поетично-музикална програма.

По справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), от началото на програмния период през 2014 г. до края на месец юни 2022 г., по Оперативните програми в област Добрич са сключени 710 договора за над 250,8 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) възлиза на 204,4 млн. лв., като одобрените и изплатена средства са 177,7 млн. лв. или над 87%. В процес на изпълнение са 179 договора за над 114,2 млн. лв.

Започна доставката на оборудването за компостиращата и сепариращата инсталации на Регионалното депо за битови отпадъци в областния град. Това става в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

С финална пресконференция по проект BG16M1OP002-5.004-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран ” от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД отчете пускането в експлоатация на общо 56-те броя нови електробуса.

В рамките на 6 месеца, транспортните средства, в т.ч. 10 бр. 18 метрови съчленени електрически автобуси, 34 бр. 12 метрови и 12 бр. 9 метрови електрически автобуси, бяха внедрявани поетапно в активната схема на градския транспорт.

На 14 юли 2022 г. в сградата на фирма „БКК-95“ ООД – гр. Монтана, Сдружение „Български мебелен клъстер“ (БМК) отчете изпълнението на проект „Иновативни заедно“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК).

Кампания за популяризиране на продукти от риболов ще бъде организирана по проект, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 77 250 лв. Бенефициент е варненското сдружение „Черноморски изгрев“.

В асоциацията на професионално заетите лица в областта на морския риболов по Северното Черноморие членуват повече от 35 фирми, които оперират с 46 риболовни кораба. Основните видове риба, които са обект на улов, са барбун, калкан, рапан, акула, трицона, сафрид и лефер.

Експерти от Областен информационен център-Бургас взеха участие в международен семинар по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски” в областния град успешно завърши дейностите по проект „Ученически практики - 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Специализиран кран за изпразване на подземни контейнери беше монтиран на общинския камион за сметосъбиране в Белослав. Надстройката е доставена по проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Той е финансиран от  Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 368 038, 93 лв. Бенефициент е местната администрация.

На 12.07.2022 г. екипът на ОИЦ-Смолян проведе информационна среща в община Девин, по време на която десетки жители и гости на града посетиха мобилния щанд на Центъра и се запознаха с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране, а също така получиха и информационни материали.

Експертите на Центъра представиха на заинтересованите страни и две процедури за подбор на проекти на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат", финансирани по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.