Новини от ОИЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща със студенти  от специалност „Екология и опазване на околната среда“ към факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ на Лесотехнически университет. Основен акцент в презентацията бяха възможностите за финансиране на проекти за обучение и професионална реализация на младите еколози.

   Шест училища от Плевен се включиха в инициативата на Областния информационен център, с която отбелязаха началото на Европейската година на уменията. Отговор на въпроса как финансирането от европейските фондове подпомага развитието на уменията дадоха ученици и учители от четири професионални и две профилирани гимназии, споделяйки опита си от реализирането на различни проекти.

С широк спектър от теми и въпроси стартира първият за годината информационен цикъл на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). На първите открити приемни, проведени днес в Чупрене и Ружинци, бенефициентите поставиха въпроси за туризма, работните места, земеделието, подкрепата за бизнеса и енергийната ефективност на сградите.

Местната управа започва изпълнението на проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в град Исперих”.

Инициативата е с  финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.

На 10 май, екипът на Областен информационен център – Стара Загора стартира изпълнение на Националната кампания на мрежата от всички 27 Областни информационни центъра в страната по повод обявената от Европейската Комисия – „Година на уменията“.

С настоящата кампания Комисията има за цел да даде нов тласък на ученето през целия живот като бъдат популяризирани възможности, проекти и дейности за развитие на нови умения. Кампанията в област Стара Загора ще бъде под мотото „Учи се, умей, бъди успешен“ и ще се изпълнява в периода от 10 до 17 май.

20 варненски проектни предложения на обща стойност 195 000 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ и конкурса „Обичам природата и аз участвам“, които са организирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват успешно тези от ЕСИФ/ЕФСУ.

   На 09.05.2023г. в НЧ „Развитие“ гр. Враца с информационни щандове се включиха за отбелязването на празника различни институции, училища и НПО. В събитието се включи и ОИЦ – Враца. По случай празника, всеки посетил щанда имаше възможност да се запознае с работата на центъра и да научи за актуалните въпроси свързани с европейските политики. 2023 година е посветена на Уменията, под този наслов е и Националната инициатива на мрежата от ОИЦ в България, в цялата страна в периода от 09 – 30 май ще се проведат събития свързани с уменията.

Екипът на Областен информационен център – Велико Търново присъства на първа копка по проект BG16RFOP001-1.009-0005-C05 „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. С официалната церемония бе дадено начало на строително-монтажните работи по изграждане на ново кръгово кръстовище между улиците „Беляковско шосе“, „Краков“, „Полтава“, „Освобождение“ и бул. „България“ в старата столица.

На 9 май Областният информационен център (ОИЦ) и Община Разград проведоха за 12-ти пореден път кампанията „Дни на Европа”, която показва приноса на европейските фондове за развитието на града и Лудогорието.

В програмата на събитието бяха включени Колоездачна обиколка на обновени с евросредства обекти, Конкурс за рисунка на асфалт „Децата на Разград рисуват Европа” и Концерт на местни и популярни български изпълнители.

Областен информационен център – Благоевград се включи в регионалната конференция на Българската телеграфна агенция „Европа в България: Общо бъдеще“. Тя се проведе в Благоевград и е част от проект, финансиран от Европейската комисия. Общата цел на проекта е популяризиране на политиката на сближаване на Европейския съюз.