Събития на ОИЦ

Откриват официално ремонтираната ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Столична община реализира проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район „Илинден” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 22 април 2019 г. от 11.00 часа в двора на Професионалната гимназия, която се намира на ул. „Хайдут Сидер“ № 10 в София, ще се проведе официалната церемония по откриване на готовия обект.

ОИЦ
София

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ КОНКУРСА „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“ НА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ИКОНОМИКА

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30

На 22 април 2019г. /понеделник/ от 12:30 часа Областният информационен център-Варна ще проведе среща с ученици от 10-ти и 11-ти клас от Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“-Варна.

Експерт от ОИЦ-Варна ще представи онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който стартира на 15 април, и условията за участие в него. 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ КОНКУРСА „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ИКОНОМИКА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 22 април 2019г. /понеделник/ от 13:30 часа Областният информационен център-Варна ще проведе среща с преподаватели по икономически дисциплини от Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“-Варна.

Експерт от ОИЦ-Варна ще представи онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който стартира на 15 април, и условията за участие в него. 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-Пловдив обучава и мотивира ученици за участие в онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 24.04.2019 г. /сряда/ от 13:30 часа в залата на Областен информационен център /пл. „Централен“ 1, ет. 12/ ще се проведе мотивационно обучение по повод онлайн конкурса на тема: „Имам бизнес идея!“, което е част от тазгодишната национална кампания на Мрежата от ОИЦ, в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”.

Екипът на ОИЦ-Пловдив и специално поканен за целта лектор, ще подпомогнат участниците в конкурса като им представят базови умения и насоки за успешно представяне на бизнес идея във високо конкурента среда, изискваща максимален брой харесвания, като главен фактор за успеха. Присъстващите ще бъдат запознати и с техники за заснемане на видеоклип и атрактивно представяне на бизнес идея, включително озвучаване, светлина, фокусиране, околна среда. Събитието е отворено за всички ученици на възраст от 14 до 18 години.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ОНЛАЙН КОНКУРСА „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“ НА ДИСКУСИЯТА „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 24 април 2019г. /сряда/ от 14:00 часа в залата на Областния информационен център-Варна ще се проведе дискусия на тема „Активни младежи за бъдещето на Европейски съюз“. Тя се организира в рамките на проект „ROOF - Routs Of Our Future“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на ЕС.

Експерт от ОИЦ-Варна ще представи онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който стартира на 15 април, и условията за участие в него. 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-Пловдив с изнесена приемна в гр. Хисаря

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 23.04.2019 г. (вторник) от 10:00 часа на центъра в гр. Хисаря екипът на ОИЦ-Пловдив ще разположи мобилен офис. Всички заинтересовани лица ще имат възможност да получат напълно безплатно информация за актуалните процедури по оперативните програми. Сред тях - процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК 2014-2020, процедура „Умения“ от ОПРЧР2014-2020, очаквана подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Експертите на ОИЦ ще популяризират и услугите, които ОИЦ-Пловдив и МИГ-Хисаря предоставят.

 

ОИЦ
Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 25.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

Събитието ще се състои в залата на общинска администрация, с. Стамболово, начален час на събитието: 10.30 часа.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ЩЕ ПРЕДСТАВИ КОНКУРСА „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД КОЧЕРИНОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 25 април (четвъртък) 2019 г. от 13:00ч. ОИЦ – Кюстендил ще проведе среща с ученици и преподаватели от Средно училище „Христо Ботев“ в град Кочериново. Екипът на ОИЦ-Кюстендил ще представи условията за участие в онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-Пазарджик организира информационна среща с младежи от гр. Велинград

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 30 април 2019 г., вторник,  от 11.00 часа, в ПГИТ „Алеко Константинов“ – гр. Велинград, Областният информационен център – Пазарджик организира информационна среща с ученици и младежи на възраст 14 – 18 г. На нея екипът на центъра ще предостави информация, относно стартиралата Национална кампания на тема „Имам бизнес идея!“.

ОИЦ
Пазарджик

ОИЦ-Пазарджик организира информационна среща с младежи от гр. Пещера

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 2 май 2019 г., четвъртък,  от 11.00 часа, в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ – гр. Пещера, Областният информационен център – Пазарджик организира информационна среща с ученици и младежи на възраст 14 – 18 г. На нея екипът на центъра ще предостави информация, относно стартиралата Национална кампания на тема „Имам бизнес идея!“.

 

ОИЦ
Пазарджик