Събития на ОИЦ

ПАРТНЬОРСКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В С. КАЙНАРДЖА, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 - 11:00 ч.

На 16 юни (сряда), от 09:00 до 11:00 ч., пред НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” в с. Кайнарджа, община Кайнарджа, ще се състои Изнесена приемна на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“. Събитието е организирано от Областен Информационен център – Силистра, в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ).

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна в Полски Тръмбеш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 16 юни (сряда) 2021 г. от 10:00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд на площад „Възраждане" в гр. Полски Тръмбеш.

Ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР до края на 2021 г. На посетителите на щанда ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА ЧАВДАР

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 16 юни 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Чавдар  (с. Чавдар, зала в Читалище „Надежда 1900“, ул. „Христо Ботев“ № 32). В рамките на срещата експертите ще представят работни варианти на новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, Споразумението на партньорство 2021-2027, както и актуални и предстоящи възможности за финансиране на проектни предложения до края на годината. Поканени за участие са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на пл. „Васил Левски“ в с. Чавдар, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна.

Кампанията продължава на 17 юни 2021 г. (четвъртък) в община Челопеч.

ОИЦ
София

ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна във Велико Търново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 17 юни (четвъртък) 2021 г. от 10:00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд - паркова площ бул. „България“ в гр. Велико Търново.

Ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР до края на 2021 г. На посетителите на щанда ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-БУРГАС В РУЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 17.06.2021 г. /четвъртък/, от 10:30 ч., Областен информационен център - Бургас ще проведе информационна среща на площада пред Община Руен. Експертите на центъра ще проведат поредното събитие от планираните 13 в областта. На потенциалните бенефициенти от с. Руен ще бъдат предоставени материали с актуалните възможности за европейско финансиране, както и подробности по Индикативните годишни работни програми за периода 2021-2027 г. 

ОИЦ
Бургас

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 17 юни 2021 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Челопеч  (с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1, Заседателна зала – партер, общинска администрация). В рамките на срещата експертите ще представят работни варианти на новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, Споразумението на партньорство 2021-2027, както и актуални и предстоящи възможности за финансиране на проектни предложения до края на годината. Поканени за участие са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на пл. „Освобождение“ в с. Челопеч, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна.

Кампанията продължава на 22 юни 2021 г. (вторник) в община Етрополе.

ОИЦ
София

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-БУРГАС В АЙТОС

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 17.06.2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч., пред сградата на Община Айтос, Областен информационен център – Бургас ще проведе открита приемна. Експертите на Центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ОИЦ
Бургас

ПАРТНЬОРСКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В С. АЛЕКОВО, ОБЩИНА АЛФАТАР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 - 11:00 ч.

На 18 юни (петък), от 09:00 до 11:00 ч., пред НЧ „ПРОБУДА - 1910” в с. Алеково, община Алфатар, ще се състои Изнесена приемна на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“. Събитието е организирано от Областен Информационен център – Силистра, в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ).

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – Сливен организира информационно събитие

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 18 юни 2021 г. /петък/, oт 10:00 часа, в залата на Областен информационен център Сливен ще се проведе информационна среща с представители на Сдружение „Читалища“.

По време на събитието ще бъде представен проект на условията за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

Участниците в срещата ще се запознаят и с изискванията за кандидатстване по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
Сливен

ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна в Горна Оряховица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 18 юни (петък) 2021 г. от 10:00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд на площад „Георги Измирлиев“ в гр. Горна Оряховица.

Ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР до края на 2021 г. На посетителите на щанда ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново