Събития на ОИЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
9:50 ч.

На 25.01.2021 г. (понеделник), от 09:50 часа, в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе онлайн публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП, и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково