Събития на ОИЦ

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СМЯДОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 11 декември от 09:30 в залата на Музеен комплекс в гр. Смядово, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Смядово.

ОИЦ
Шумен

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ДВУДНЕВНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОИЦ-ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2023 Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
18:00

Областен информационен център – Пловдив ще реализира двудневно заключително събитие по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съвместно с ансамбъл „Тракия“ и Quiz night Plovdiv.

През първия ден – на 11.12.2023 г., в Дом на културата „Борис Христов“ ще се проведе коледен концерт под надслов „Зимна приказка“ на детска танцова школа към Ансамбъл „Тракия“. Концертът ще стартира в 19:00 часа, но експертите на Областния център ще бъдат на разположение във фоайето на Дома на културата от 18:00 часа до края на събитието и ще отговарят на въпросите на всички желаещи да се информират за програмите и процедурите за кандидатстване, финансирани със средства от Европейския съюз.

На следващия ден – 12.12.2023 г., от 20:00 часа, в Estrella Bar&Dinner, гр. Пловдив ще се проведе специален куиз, с включени въпроси за Европейския съюз и много награди под надслов „EU QUIZ NIGHT“. В интелектуалната битка ще имат възможността да се включат безплатно десетки желаещи, които да покажат знанията си в областта на европейските политики и фондовете на Европейския съюз.

И на двете събития ще бъде популяризирана дейността на ОИЦ-Пловдив, както и успешното приключване на проекта, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“. Освен това на всички участници ще бъде напомнено, че дейността на Областния център няма да приключи, а ще продължи да се осъществява и след 01.01.2024 г., с финансовата подкрепата на Програма „Техническа помощ“.

ikona

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 12 декември от 09:30 в Ритуална зала в сградата на Община Каолиново, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Каолиново.

ОИЦ
Шумен

„Какво постигнахме и какво предстои?“ – работна среща на Областен информационен център – Стара Загора с представители на медии

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 12 декември (вторник) 2023 г. от 10.30 часа, в офиса на Областен информационен център – Стара Загора, ул. „М. М. Кусев“ №9, град Стара Загора, ще се проведе работна среща с представители на местните, регионални и национални медии от областта.

Тема на събитието ще бъде „Какво постигнахме и какво предстои в ОИЦ – Стара Загора?“

По време на работната среща ще бъде предоставена информация за реализираните от екипа на Областния информационен център дейности, през последните две години. Детайлно ще бъдат разяснени и новите ангажименти на експертите на центъра към Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион на планиране, в структурата на който функционират Звеното за медиации, Звеното за публични консултации и Звеното за предварителен подбор със своите специфични функции, при реализирането на новия интегриран териториален подход за инвестиции, през програмния период 2021-2027 г.

Ще бъдат обсъдени идеи и предложения за надграждане на сътрудничеството между медиите и ОИЦ – Стара Загора, с цел по-ефективното информиране на местните общности за възможностите, свързани с Европейско финансиране.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 12.12.2023 г. (вторник) от 11:00 ч. в залата на ОИЦ – Перник ще бъде проведена информационна среща за проактивна работа с представители на електронни и печатни регионални медии на тема: „Областен информационен център – Перник през 2023 г.“.

ОИЦ
Перник

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ДВУДНЕВНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОИЦ-ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2023 Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
20:00

Областен информационен център – Пловдив ще реализира двудневно заключително събитие по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съвместно с ансамбъл „Тракия“ и Quiz night Plovdiv.

През първия ден – на 11.12.2023 г., в Дом на културата „Борис Христов“ ще се проведе коледен концерт под надслов „Зимна приказка“ на детска танцова школа към Ансамбъл „Тракия“. Концертът ще стартира в 19:00 часа, но експертите на Областния център ще бъдат на разположение във фоайето на Дома на културата от 18:00 часа до края на събитието и ще отговарят на въпросите на всички желаещи да се информират за програмите и процедурите за кандидатстване, финансирани със средства от Европейския съюз.

На следващия ден – 12.12.2023 г., от 20:00 часа, в Estrella Bar&Dinner, гр. Пловдив ще се проведе специален куиз, с включени въпроси за Европейския съюз и много награди под надслов „EU QUIZ NIGHT“. В интелектуалната битка ще имат възможността да се включат безплатно десетки желаещи, които да покажат знанията си в областта на европейските политики и фондовете на Европейския съюз.

И на двете събития ще бъде популяризирана дейността на ОИЦ-Пловдив, както и успешното приключване на проекта, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“. Освен това на всички участници ще бъде напомнено, че дейността на Областния център няма да приключи, а ще продължи да се осъществява и след 01.01.2024 г., с финансовата подкрепата на Програма „Техническа помощ“.

ikona

 

ОИЦ
Пловдив

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-СИЛИСТРА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 13 декември (сряда) 2023 г., от 11:00 ч., в залата на Областен информационен център – Силистра ще се състои заключителна пресконференция по Проект „Функциониране на Областен информационен център –  Силистра”, Договор № BG05SFOP001-4.007-0015-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Поканени за участие са представители на Областна администрация Силистра, Община Силистра, Общински съвет Силистра, както и местни медии.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ - Габрово обявява работна среща с медии: "Постигнато и предстоящо – поглед към успехите и предизвикателствата на региона"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 часа

На 14 декември 2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в офиса на Областен информационен център – Габрово ще се проведе пресконференция с представители на регионалните медии и партньори за представяне дейността на ОИЦ – Габрово, във връзка с приключване на проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2022 – 2023 г.“

На срещата ще бъдат представени резултатите от дейността на ОИЦ – Габрово през изминалата 2023 г., новите функции на мрежата от Центрове, свързани с повишаване на енергийната ефективност; очакваните през 2024 г. процедури за включване на всички групи хора в обучения за дигитални умения и процедурите за бизнеса за въвеждане на иновации и технологии от Индустрия 4.0.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ОИЦ
Габрово

Работна среща на ОИЦ – Велико Търново с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 22 декември 2023 г. (петък) от 10:00 ч. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново ще се проведе работна среща с представители на медиите от Велико Търново.

Ще бъдат представени резултатите от дейността на ОИЦ – Велико Търново през изминалата 2023 г. и изпълнението на оперативните програми във Великотърновски регион към декември 2023 г.

ОИЦ
Велико Търново