Събития на ОИЦ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 6 юли 2022г. (сряда), от 10:00 часа, в сградата на община Ботевград, площад „Освобождение" 13, ет. 1, зала „Христо Ботев“, Областен информационен център София-град и София-област ще представи целите, дейностите, финансовата рамка, очакваните резултати  по проект BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в с.Нареченски Бани

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 06.07.2022 г. от 10:30 часа в центъра на с.Нареченски Бани, Община Асеновград, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, мерки за справяне със последствията от COVID-19 както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА БОРИНО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30-12:30

На 06.07.2022 г. /сряда/, от 10:30 до 12:30 ч., пред сградата на Общинска администрация – Борино, ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2022 г.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На  06 юли 2022 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Ботевград (пл. „Освобождение“ 13). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно и актуална информация в областта на:

  • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
  • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година;
  • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 1 юни до 6 юли 2022 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Свищов

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 6 юли 2022 г. (сряда) от 13,30 часа в Зала 1 на Община Свищов, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в гр.Кричим

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 07.07.2022 г. от 10:30 часа в центъра на гр.Кричим, Община Кричим, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, мерки за справяне с последствията от COVID-19 както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

 

 

 

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в гр.Перущица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 08.07.2022 г. от 10:30 часа в центъра на гр.Перущица, Община Перущица, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, мерки за справяне с последствията от COVID-19 както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

 

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В БЯЛА СЛАТИНА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 8.07.2021 г. (петък) от 11:00 до 13:00 часа пред община Бяла Слатина, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ , „Програма за морско дело и рибарство“ , „Програма за развитие на селските райони“  и други  програми. Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на въпроси, свързани с други възможности за финансиране.

ОИЦ
Враца