Събития на ОИЦ

ОИЦ – Габрово се среща с бизнеса в Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 15 април (четвъртък) 2021 г. от 10:00 часа в град Габрово, екипът на Областен информационен център – Габрово ще проведе онлайн информационно събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса, през програмния период 2021-2027 г.

По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите за постигане на иновации и растеж, насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика, създаване на партньорства между работодателите и образованието.

Онлайн информационната среща на ОИЦ – Габрово с бизнеса от община Габрово  ще се проведе в платформата ZOOM със следните параметри:

https://zoom.us/j/98416288230?pwd=TFFaQ2ZhYTBrdDRVN2dJWjNJUnJ5Zz09

Meeting ID: 984 1628 8230 Passcode: 354338

ОИЦ
Габрово

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в с.Дуванлии

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30 ч.

На 15.04.2021 г. /четвъртък/, от 12:30 часа в центъра на с.Дуванлии, Община Калояново, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на Оперативните програми и ПРСР, мерки за справяне със последствията от COVID-19, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно Кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 15.04.2021 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Димитровград онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”. Срещата е насочена към представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса в област Хасково и ще предостави информация на заинтересованите страни относно подхода за Интегрирани териториални инвестиции, за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково. Целта на срещите е популяризиране дейността и помощта от ЕСИФ, европейската кохезионна политика и нейните цели в България, което ще доведе до по-добра информираност и ангажираност на жителите от региона, а в перспектива ще допринесе за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.

 

Предвиденото публично-информационно събитие ще бъде проведено на 15. 04. 2021 г. от 14:00 ч. чрез онлайн платформа, поради наложените противоепидемиологични мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

ОИЦ
Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 16.04.2021 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Маджарово онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”. Срещата е насочена към представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса в област Хасково и ще предостави информация на заинтересованите страни относно подхода за Интегрирани териториални инвестиции, за предстоящи процедури по Oперативните програми, съгласно ИГРП и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково. Целта на срещите е популяризиране дейността и помощта от ЕСИФ, европейската кохезионна политика и нейните цели в България, което ще доведе до по-добра информираност и ангажираност на жителите от региона, а в перспектива ще допринесе за по-успешно усвояване на наличните средства по Oперативните програми.

Предвиденото публично-информационно събитие ще бъде проведено на 16.04.2021 г. от 10:00 ч. чрез онлайн платформа, поради наложените противоепидемиологични мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ – Габрово се среща с бизнеса в Севлиево

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 16 април (петък) 2021 г. от 10:00 часа в град Севлиево, екипът на Областен информационен център – Габрово ще проведе онлайн информационно събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса, през програмния период 2021-2027 г.

По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите за постигане на иновации и растеж, насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика, създаване на партньорства между работодателите и образованието.

Онлайн информационната среща на ОИЦ – Габрово с бизнеса от община Севлиево  ще се проведе в платформата ZOOM със следните параметри:

https://zoom.us/j/92559056451?pwd=Q3VBRGdnSnJYQUdjNjcxYy9adDlEUT09

Meeting ID: 925 5905 6451 Passcode: 607791

ОИЦ
Габрово

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в гр.Стамболийски

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 16.04.2021 г. /петък/, от 10:30 часа в центъра на гр.Стамболийски, Община Стамболийски, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на Оперативните програми и ПРСР, мерки за справяне със последствията от COVID-19, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно Кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив