Събития на ОИЦ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 19 февруари /вторник/ от 11:00 часа в Областния информационен център-Варна ще се състои пресконференция по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

На събитието ще присъстват кметът на общината Георги Тронков, председателят на Общинския съвет, общински съветници и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Варна

Среща на тема „Европейски възможности за разширяване на бизнеса“, организира ОИЦ-Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20.02.2019 г. от 10,30 до 12,00 ч. в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 екипът на ОИЦ-Видин, със съдействието на Община Видин, ще проведе информационна среща на тема „Европейски възможности за разширяване на бизнеса“. Представителите на бизнеса от област Видин ще бъдат запознати с процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и  „Умения“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Индикативните годишни работни програми на оперативните програми, чрез които се подкрепя дейността на бизнеса, също ще бъдат презентирани на срещата.

ОИЦ
Видин

Покана за „Първа копка” в ОУ „Никола Вапцаров” в Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

Община Разград организира в сряда, 20 февруари 2019 г. от 11:00 часа в двора на втори корпус на ОУ „Никола Й. Вапцаров”, ул. „Стефан Караджа” №13, гр. Разград, официална церемония „Първа копка” на обект „ОУ „Н. Й. Вапцаров”, УПИ VII – За училище, първи корпус и УПИ II – 1051 втори корпус”.

Събитието е символичен старт на дейности по реконструкция и реализация на енергоефективни мерки за подобряване на микроклимата и околната среда, осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура с намалени разходи за отопление и  увеличаване експлоатационната годност на сградите.

Строителните дейности, които ще бъдат изпълнени, обхващат двата корпуса на учебното заведение. В двете сгради ще бъде извършено външно и вътрешно полагане на топлоизолация, подмяна на входни врати, топлоизолация на таванските плочи, подмяна на осветителни тела, финишни обработки по подове, стени и тавани. По дворното място ще се изпълнят благоустройствени дейности и ще бъде изградена достъпна архитектурна среда.

Дейностите се реализират в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-Кърджали с информационна среща в Кърджали

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 20.02.2019г. /сряда/ от 11.00 ч в офиса на ОИЦ-Кърджали ще се проведе информационна среща. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

ОИЦ
Кърджали

Европейски Ден на Индустрията- Габрово 2019 организира Община Габрово съвместно с ОИЦ – Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 21 февруари (четвъртък) ОИЦ – Габрово Ви кани в библиотеката на Техническия университет, където вицепремиерът Томислав Дончев и кметът Таня Христова ще открият Европейски Ден на индустрията Габрово 2019.

Габрово бе единствената българска община, която през тази година се включва в инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на промишлеността“, като организира Европейски ден на индустрията – Габрово ‘2019, на тема:„Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“.

Събитието ще се фокусира върху представяне на предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда и в отстояване на националните приоритети в политиката за сближаване за периода 2021-2027 г.

ОИЦ
Габрово

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС В БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Информационна среща на тема „Как да стартирам успешно самостоятелен бизнес?“ ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград. Срещата е част от изпълнението на проект „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“ на „Делина консулт“ ООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ. За участие в нея ще бъдат поканени студенти, безработни лица и лица, които са в трудова заетост, проявяващи интерес към развитие на собствен бизнес.

Информационната среща ще се проведе на 22 февруари 2019 г. /петък/ от 11.00 часа в офиса на Областен информационен център – Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – Добрич представя възможностите за европейско финансиране за пчелари

Дата на събитието
Време на провеждане
18:00

От 22.02.2019 г., екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие в партньорство с Областен пчеларски съюз "Добруджа". Срещата ще бъде с начален час 18:00 часа и ще се проведе в клуба на сдружението в гр. Тервел.

По време на събитието ще бъдат представени възможности за финансиране на дейности за отглеждане на пчели и биопроизводство на мед за земеделски производители и организации.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Пловдив стартира информационните събития през 2019 г. с посещение в с. Милево, община Садово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

Първото за 2019 г. информационно събитие на ОИЦ-Пловдив ще се състои на 25.02.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в с. Милево, община Садово. Експертите на ОИЦ ще разположат мобилен офис пред Кметството, находящо се на ул. „Първа“ № 1. Там жителите на Милево и съседните населени места ще имат възможност да получат информация и задават своите въпроси за актуалните процедури по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), предстоящите възможности през 2019 г. и услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя като част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) у нас. Успоредно с това, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив ще осъществяват индивидуални консултации на открита приемна.

ОИЦ
Пловдив

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ЧИТАЛИЩАТА В СТАРА ЗАГОРА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 26.02.2019 г. /вторник/ от 10,00 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща с читалищата от област Стара Загора на тема: „Актуални възможности за финансиране през 2019 г.".

ОИЦ
Стара Загора

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27 февруари 2019 г. /сряда/ от 10.00 часа Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция за представители на медии и инфоексперти от партньорски организации.

На пресконференцията ще бъде представен новият проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Благоевград през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран по приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Представителите на медиите ще бъдат запознати и с актуалната информация за изпълнението на проектите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на Благоевградска област.

Пресконференцията ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград