Събития на ОИЦ

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В БЕЛИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в гр. Белица.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 18 юни 2019 г. от 10.00 часа на партера на НЧ „Георги Тодоров – 1885“, гр. Белица.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Горна Оряховица

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 18 юни (вторник) 2019 г. от 11:00 часа в Зала 102 на Община Горна Оряховица, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В БАНСКО

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в гр. Банско.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 18 юни 2019 г. от 13.00 часа във фоайето на Туристически информационен център - Банско.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Лясковец

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 18 юни (вторник) 2019 г. от 13:00 часа в Залата на Община Лясковец, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В СТРУМЯНИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в с. Струмяни.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 19 юни 2019 г. от 10.00 часа в НЧ „Будител“, с. Струмяни.

ОИЦ
Благоевград

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В КРЕСНА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в гр. Кресна.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 19 юни 2019 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет - Кресна.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-Кърджали с информационен ден в община Джебел

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 20.06 /четвъртък/ от 11.00 ч ОИЦ-Кърджали ще проведе информационна среща в община Джебел. Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

ОИЦ
Кърджали

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ НА ПАНАИРА В ПОПОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30-13:30

На 21.06.2019 г., от 10.30 до 13.30 ч., Областният информационен център – Търговище ще има изнесена приемна и информационен щанд в рамките на традиционния Русалски панаир в гр. Попово.  

На щанда, разположен в началото на централната пешеходна зона, посетителите ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Всички заинтересовани лица ще имат възможност да се запознаят и със Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ– Попово.

ОИЦ
Търговище

ОИЦ – Габрово и Община Габрово провеждат четвърти Gabrovo Innovation Camp

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 4, 5 и 6 юли 2019 година Областен информационен център – Габрово и Община Габрово ще проведат четвъртия пореден Gabrovo Innovation Camp на тема „Силно Габрово“. В него своите иновативни идеи и предложения ще развият 50 млади хора от Габрово на възраст от 13 до 19 години. Разделени в 5 отбора и водени от вдъхновяващи ментори-професионалисти, те ще трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат - да изведат идея, която е иновативна, отговаря на европейските политики и има потенциал за реализация.

ОИЦ
Габрово

ОИЦ – Габрово и Община Габрово провеждат четвърти Gabrovo Innovation Camp

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 4, 5 и 6 юли 2019 година Областен информационен център – Габрово и Община Габрово ще проведат четвъртия пореден Gabrovo Innovation Camp на тема „Силно Габрово“. В него своите иновативни идеи и предложения ще развият 50 млади хора от Габрово на възраст от 13 до 19 години. Разделени в 5 отбора и водени от вдъхновяващи ментори-професионалисти, те ще трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат - да изведат идея, която е иновативна, отговаря на европейските политики и има потенциал за реализация.

ОИЦ
Габрово