Събития на ОИЦ

ОИЦ - Бургас с изнесена приемна в гр. Айтос

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 05.06.2020 г. /петък/ от 11:00 ч. в гр.Айтос, пред сградата на общината, ОИЦ - Бургас организира изнесена приемна, на която ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционно фондове. 

ОИЦ
Бургас

ОИЦ - Бургас с изнесена приемна в с. Руен

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 08.06.2020 г. /понеделник/, от 11:00 ч., в с. Руен, пред сградата на общината, на изнесена приемна ОИЦ - Бургас ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционно фондове. 

ОИЦ
Бургас

ОИЦ - Бургас с изнесена приемна в гр. Карнобат

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 10.06.2020 г. /сряда/, от 11:00 ч. ОИЦ - Бургас ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционно фондове. Събитието ще се проведе в гр. Карнобат, пред сградата на общината.

ОИЦ
Бургас

ОИЦ - Бургас с изнесена приемна в гр. Малко Търново

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 11.06.2020 г. /четвъртък/, от 11:00 ч., ОИЦ - Бургас ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционно фондове. Събитието ще се проведе в гр. Малко Търново, пред сградата на читалището.

ОИЦ
Бургас