Събития на ОИЦ

Информационна среща на открито организира ОИЦ - Разград в Завет

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 септември 2020 г. (сряда) от 10:30 ч. на площада пред Община Завет екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща на открито за жителите и гостите на град Завет. На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране. При провеждане на събитието ще бъдат спазени изискванията за здравна безопасност на гражданите.

ОИЦ
Разград

Информационна среща на открито организира ОИЦ - Разград в Лозница

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в пространството около Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Лозница екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща на открито за жителите и гостите на град Лозница. На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране. При провеждане на събитието ще бъдат спазени изискванията за здравна безопасност на гражданите.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 септември (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Роял“ в Център „Проджект Лаб“ (адрес: гр. София, бул.“Мария Луиза“ №58, ет. 2), екипът на Областен информационен център – София  ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“, която се реализира по линия на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. По време на събитието ще бъдат разяснени насоките за кандидатстване по процедурата и начинът, по който става подаването на проектните предложения в системата ИСУН 2020.

Поканени за участие са потенциални бенефициенти и всички заинтересовани.

Участието в информационната среща е напълно безплатно, но поради ограничения брой места в залата, е необходима предварителна регистрация  тук: https://forms.gle/gjryoZsjBgxdNXny6

ОИЦ
София

Открита приемна на ОИЦ – Монтана в Берковица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 – 12:00 ч.

На 25 септември 2020 г. (петък) от 10:00 часа пред читалище „Иван Вазов-1872“ в центъра на Берковица, в рамките на Празника за популяризиране дейността на МИГ – Берковица и Годеч, Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна, на която ще представи новия програмен период 2021 – 2027 година, както и актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Монтана

Информационна среща на открито организира ОИЦ - Разград в Самуил

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 25 септември 2020 г. (петък) от 10:30 ч. в пространството около Община Самуил екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща на открито за жителите и гостите на община Самуил. На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране. При провеждане на събитието ще бъдат спазени изискванията за здравна безопасност на гражданите.

 

ОИЦ
Разград

Открита приемна на ОИЦ – Монтана в Чипровци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 – 12:00 ч.

На 28 септември 2020 г. (понеделник) от 10:00 часа на площада пред Община Чипровци, Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна, на която ще представи новия програмен период 2021 – 2027 година, както и актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Монтана

Информационна среща на открито организира ОИЦ - Разград в Кубрат

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 28 септември 2020 г. (понеделник) от 10:30 ч. на площада пред Община Кубрат екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща на открито за жителите и гостите на град Кубрат. На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране. При провеждане на събитието ще бъдат спазени изискванията за здравна безопасност на гражданите.

 

ОИЦ
Разград

Среща на ОИЦ-Видин на тема „Възможности за Община Видин по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 28 септември 2020 г., понеделник, от 13,30 до 15,00 ч., екипът на Областен информационен център-Видин организира в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 среща на тема „Възможности за Община Видин по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“. Акцент в срещата ще бъде представянето на двете приоритени оси по Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“  - Приоритетна ос 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритена ос 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, както и предстоящите покани от Европейския иновационен фонд.

ОИЦ
Видин

Открита приемна на ОИЦ – Монтана в Георги Дамяново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 – 12:00 ч.

На 29 септември 2020 г. (вторник) от 10:00 часа пред сградата на Община Георги Дамяново Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна, на която ще представи новия програмен период 2021 – 2027 година, както и актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Монтана

Информационна среща на открито организира ОИЦ – Разград в Цар Калоян

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 29 септември 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. на площада пред Община Цар Калоян екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща на открито за жителите и гостите на град Цар Калоян. На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране. При провеждане на събитието ще бъдат спазени изискванията за здравна безопасност на гражданите.

ОИЦ
Разград