Събития на ОИЦ

Информационна среща с рибарската общност

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 27 януари (понеделник) 2020 г. от 13:00 ч., в Тераса „Тузлата“, КК Тузлата, общ. Балчик, екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“ ще проведе среща с рибарската общност.

Експертите от ОИЦ-Добрич ще представят възможностите за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Екипът на МИРГ ще запознае присъстващите с актуалните и предстоящи мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Поканени са да присъстват рибари, собственици на кораби, бизнеса, граждани и медии.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Силистра представя ИСУН 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 27.01.2020 г. (понеделник), от 15:00 ч. Областен информационен център - Силистра ще проведе работна среща с ученици в рамките на младежката инициатива "Детективи на европейски проекти". Екпертите от ОИЦ ще представят пред младите наблюдатели информационната система ИСУН 2020 и чрез практическа задача ще бъде проследено изпълнението на избран проект с европейско финансиране.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – ВРАЦА ПРОВЕЖДА ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ В РИСК

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00

На 28 януари 2020 г. от 09.00 часа до 16.00 часа в офиса на Областен информационен център – Враца, намиращ се на ул. "Полковник Кетхудов" №4, ще се проведе информационен ден за представители на работодатели от реален сектор, НПО и социални предприятия. Желаещите да посетят офиса през този ден ще имат възможността да се запознят с условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Екипът Ви очаква, заповядайте!

ОИЦ
Враца

ОИЦ-Добрич с открита приемна и информационен щанд на изложение „Борса за семена и посадъчен материал”

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

От 29 до 31 януари 2020 г., Областен информационен център - Добрич ще вземе участие в ХХVI-то международно специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал”, организирано от Добрички панаир гр. Добрич. Целта е популяризиране дейността на центъра и предоставяне на информация за възможностите за финансиране, които Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативните програми предоставят. На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Добрич с открита приемна и информационен щанд на изложение „Борса за семена и посадъчен материал”

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

От 29 до 31 януари 2020 г., Областен информационен център - Добрич ще вземе участие в ХХVI-то международно специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал”, организирано от Добрички панаир гр. Добрич. Целта е популяризиране дейността на центъра и предоставяне на информация за възможностите за финансиране, които Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативните програми предоставят. На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Добрич с открита приемна и информационен щанд на изложение „Борса за семена и посадъчен материал”

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

От 29 до 31 януари 2020 г., Областен информационен център - Добрич ще вземе участие в ХХVI-то международно специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал”, организирано от Добрички панаир гр. Добрич. Целта е популяризиране дейността на центъра и предоставяне на информация за възможностите за финансиране, които Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативните програми предоставят. На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ДА СТАНЕМ УСПЕШНИ С ЕВРОПАРИ!“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 7 февруари /петък/ 2020г., от 10:00 часа, в зала „Голдън Тюлип“ на хотел „Голдън Тюлип“, (бул. Христо Ботев № 3 А), Областният информационен център-Варна, съвместно с Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна, организира информационна среща „Да станем успешни с европари!“.

По време на събитието ще бъдат представени програма „Еразъм за млади предприемачи“ и възможностите за финансиране на стартиращ бизнес с европейски средства.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 18.02.2020 г. (вторник) от 13:00 часа в аулата на Медицински университет - Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На срещата студентите ще бъдат запознати и с възможностите за подкрепа за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Основната цел на проекта е повишаване професионалния капацитет на обучаващите се специализанти. Ще бъдат представени и други  възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2020 година.

ОИЦ
Враца