Събития на ОИЦ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОИЦ-ШУМЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

Актуални процедури за кандидатстване по ПРСР 2014-2020, Норвежки финансов механизъм и други програми ще бъдат представени на информационна среща в Областен информационен център - Шумен на 27.09.2021 г. /понеделник/, от 10:30 ч.

Поканени са представители на училища, читалища, детски градини, неправителствени организации, общинска и областна администрации. В срещата ще вземат участие и експерти от Териториалния областен отдел на Националната служба за съвети в земеделието. 

ОИЦ
Шумен

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-ШУМЕН В ХИТРИНО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 28.09.2021 г. /вторник/, от 10:00 ч. ще се проведе информационна среща на ОИЦ-Шумен в залата на Общински съвет - Хитрино. Регистрацията започва в 9.30 ч. Ще бъдат представени процедури за кандидатстване с проекти по ПРСР 2014-2020, Норвежкия финансов механизъм и Проект "Красива България". Лектори ще бъдат експерти от ОИЦ и от Териториалния областен отдел на НССЗ. Поканени са да присъстват земеделски стопани, представители на общинската администрация, училища, детски градини, читалища и неправителствени организации от община Хитрино.

ОИЦ
Шумен

ОИЦ – РАЗГРАД СЕ ВКЛЮЧВА В ОБУЧЕНИЕ НА МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 28 септември  2021 г. (вторник) от 10:00 ч., в заседателната зала на Община Завет, ще се проведе обучение на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции”.

В събитието ще участват и представители на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

ОИЦ
Разград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 28 септември  2021 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Копривщица (гр. Копривщица, зала в „Жив музей”, бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ №76). Екипът на ОИЦ - София ще представи отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат представени и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни, представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София

ОИЦ-РУСЕ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 ч.

На 28 септември 2021 г., вторник, от 12:00 часа, Областният информационен център – Русе кани представителите на медиите на информационна среща в офиса си на пл. „Свобода“ 4 ( Доходно здание).  Журналистите ще бъдат запознати с проекта на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2021 – 2027 г. Акцент в презентацията ще бъдат новите моменти в него, основните приоритети, към които ще се насочат финансовите средства, и програмите, чрез които приоритетите и целите ще се изпълняват.

ОИЦ
Русе

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА АНТОН

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 28 септември  2021 г. (вторник) от 14:00 до 15:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Антон (с. Антон, зала в читалище „Христо Ботев 1925“, пл. „Съединение” № 1). Екипът на ОИЦ - София ще представи отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат представени и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни, представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-ШУМЕН ВЪВ ВЕНЕЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 29.09.2021 г. /сряда/ от 10:00 ч. ще се проведе информационна среща на ОИЦ-Шумен в залата на Младежки дом - Венец. Регистрацията започва в 9.30 ч. Ще бъдат представени процедури за кандидатстване с проекти по ПРСР 2014-2020, Норвежкия финансов механизъм и Проект "Красива България". Лектори ще бъдат експерти от ОИЦ и от Териториалния областен отдел на НССЗ. Поканени са да присъстват земеделски стопани, представители на общинската администрация, училища, детски градини, читалища и неправителствени организации от община Венец.

ОИЦ
Шумен

ОИЦ – РАЗГРАД СЕ ВКЛЮЧВА В ОБУЧЕНИЕ НА МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 29 септември  2021 г. (сряда) от 10:00 ч., в заседателната зала на Община Кубрат, ще се проведе обучение на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции”.

В събитието ще участват и представители на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 (ПРЧР)

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 29 септември 2021 г. /сряда/ от 10:30 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща за представяне на новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. По време на събитието експертите на центъра ще представят обхвата на програмата, целите и бюджета ѝ, както и основните приоритети.

Онлайн представянето на ПРЧР 2021-2027 ще се излъчва на живо във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Благоевград на адрес:

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-342443139168177/.

ОИЦ
Благоевград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-ШУМЕН В НИКОЛА КОЗЛЕВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 30.09.2021 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. ще се проведе информационна среща на ОИЦ-Шумен в залата на читалището в с. Никола Козлево. Регистрацията започва в 9.30 ч. Ще бъдат представени процедури за кандидатстване с проекти по ПРСР 2014-2020, Норвежкия финансов механизъм и Проект "Красива България". Лектори ще бъдат експерти от ОИЦ и от Териториалния областен отдел на НССЗ. Поканени са да присъстват земеделски стопани, представители на общинската администрация, училища, детски градини, читалища и неправителствени организации от община Никола Козлево.

ОИЦ
Шумен