Събития на ОИЦ

ОИЦ - Габрово представя проекта на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 7 декември 2021 г., от 10:00 часа, екипът на Областен информационен център - Габрово ще проведе информационно събитие, посветено на проекта на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. На събитието ще бъдат представени основните елементи и приоритети на Споразумението, както и приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към изпълнението на неговите цели.

Инициативата се провежда в рамките на обща кампания на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ), посветена на Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмен период 2021-2027 г.

С оглед на епидемичната обстановка в страната, информационната среща ще се проведе онлайн. Желаещите да участват, могат да се присъединят към събитието във фейсбук страницата на Областен информационен център - Габрово със следния адрес: https://fb.me/e/1y3Uw9sWP

ОИЦ
Габрово

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ФУКНЦИОНИРАНЕТО НА ОИЦ-ЯМБОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 07 декември 2021 година (вторник) от 10:30 ч. в конферентната зала на Областен информационен център – Ямбол на адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“  по договор № BG05SFOP001-4.004-0023-C02.

В рамките на събитието ще бъдат представени целите, дейностите и постигнатите резултати в изпълнението на проекта.  Поканени за участие са кореспонденти на национални, регионални и местни медии в област Ямбол.

Бенефициент по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“ е Община Ямбол. Финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнението на дейностите по проекта ще приключи в края на 2021 година.

ОИЦ-Ямбол е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg  

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ – ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00-16:00

   На 07 декември 2021 г. от 15:00 ч. ОИЦ – Плевен ще представи проекта на основния стратегически документ за новия програмен период 2021-2027 г., Споразумението за партньорство между България и ЕК (версия м. октомври).

   Каним представителите на местните власти, образователната и академичната общност, на бизнеса, НПО, на медиите и широката общественост, проявяващи интерес към заложените цели и приоритети, програмите, които ще допринесат за постигането им и очакваните резултати.

   Събитието ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom. Регистрирайте се на oic.pleven@eufunds.bg, за да получите линк за включване в срещата.

   Инициативата се провежда в рамките на обща кампания на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България.

ОИЦ
Плевен

Пресконференция на ОИЦ - Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 часа

На 09.12.2021 г. /четвъртък/ от 10:30 ч., представители на медиите са поканени на пресконференция на Областен информационен център – Габрово.

По време на срещата в залата на ОИЦ – Габрово с адрес пл. „Възраждане“3 ще бъде представена информация по следните актуални теми:

  • Проект на Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.
  • Постигнати резултати в изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Габрово“ през периода 2019-2021 г., както и визия за неговото продължение.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, за участие в пресконференцията изпратете своята заявка на емейл: oic@gabrovo.bg .

ОИЦ
Габрово

ОИЦ - Разград прeдставя проекта на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за периода 2021-2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 часа

На 9 декември 2021 г. (четвъртък), от 11:00 часа, екипът на ОИЦ- Разград ще проведе онлайн среща на тема „Споразумението  за партньорство на България с Европейската комисия за периода 2021-2027 г.“ .

Целта е да се популяризира сред широката общественост проекта на СП, който е основен стратегически документ за програмен период 2021-2027 г.

Събитието е част от Националната информационна кампания на мрежата от 27 ОИЦ в страната, която се провежда в периода 22 ноември – 17 декември 2021 г.

Срещата ще се проведе чрез платформата ZOOM.

За да се включите, моля използвайте линка:

https://us05web.zoom.us/j/87138369375?pwd=WkNacDF5c0VPMFpYRm9sWHdwRGJHUT09

Meeting ID: 871 3836 9375

Passcode: U4C2MQ

ОИЦ
Разград

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВЯ: EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РУСЕ В ПОМОЩ НА ВАШИТЕ ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 часа

„Европейски проекти в област Русе в помощ на Вашите идеи за развитие“ е темата на уебинара, който Областният информационен център – Русе организира на 9 декември, четвъртък, от 15:00 часа чрез своята фейсбук страница

Целта на среща е да покажем как на практика европейските пари могат да работят в наша полза:

  • в интерес на малкия и средния бизнес;
  • на младите и не толкова младите, които искат да се занимават със земеделие;
  • на хората, които имат новаторски идеи в различни области, вкл. в туризма и опазване на културно-историческото наследство;
  • на образованието и социалните дейности;
  • на всички хора, които ползват публичната инфраструктура;
  • за да бъде река Дунав модерна водна магистрала.   

Постарали сме се да направим конкретни и видими европейските инвестиции и да Ви покажем, че те реално ни помагат да се развиваме.

Надяваме се, че показаните проекти ще Ви вдъхновят и стимулират да потърсите реализация на своите идеи през настоящия програмен период 2021 – 2027 г.

Областният информационен център – Русе ще Ви очаква в уречения ден и час на страницата си - https://www.facebook.com/OICRuse.

ОИЦ
Русе

ОИЦ – Добрич заедно с медии в информационна среща

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 10 декември (петък) 2021 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с медиите.

По време на събитието ще бъдат представени напредъка по Оперативните програми и ПРСР на национално и областно ниво, изпълнените дейности по проект „Функциониране на Областен информационен център-Добрич“, както и постигнатите резултати от екипа на ОИЦ – Добрич.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ – Сливен ще представи Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 10 декември 2021 г., петък, от 11:00 ч. екипът на Областен информационен център Сливен ще проведе информационно събитие на тема: „Представяне на проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г.“

Срещата е отворена за всички заинтересовани страни – местните власти, академичната общност, представители на бизнеса, неправителствени организации, учебни заведения, читалища и широка общественост.

Мероприятието се организира в рамките на общата инициатива на Мрежата от 27 Областни информационни центъра за 2021 година, която се реализира на територията на цялата страна в периода от 22 ноември 2021 г. до 17 декември 2021 г.

Кампанията е посветена на повишаването на обществената информираност относно Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

С оглед на епидемичната обстановка в страната, информационната среща ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

За участие в събитието, моля последвайте следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83918693130?pwd=TTIzRjh4SVVJSEFWOVNmYTVjUS9LUT09

Meeting ID: 839 1869 3130

Passcode: 820079

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
Сливен

ОИЦ-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОИЦ – СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г."

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00-12:00

На 10 декември 2021 г. /петък/ от 11:00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Смолян за периода 2019-2021 г.” по договор №BG05SFOP001-4.004-0001-C01. В рамките на събитието ще бъдат представени целите, дейностите и постигнатите резултати в изпълнението на проекта. Поканени за участие са регионални и местни медии, както и партньори и заинтересовани страни от областта.

Бенефициент по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Смолян за периода 2019-2021 г.” е Община Смолян, а финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

ОИЦ
Смолян