Събития на ОИЦ

ОИЦ - Пловдив провежда информационна среща в Перущица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30.01.2023 г. от 10:30 часа в зала на Община Перущица, експертите на ОИЦ – Пловдив ще проведат информационна среща с представители на общинска администрация и граждани, след което ще посетят местно предприятие.

Заинтересованите страни ще бъдат запознати с условията за кандидатстване по актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и с очакваните възможности за финансиране по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление през настоящия програмен период.

 

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 31 януари /вторник/ 2023 г., от 10:00 часа в Зала „Варна“ на общината, Областният информационен център-Варна ще се включи в пресконференция по проекта „Грижа в дома в община Варна“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

По време на събитието ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

ОИЦ
Варна

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 31 януари 2023 г. /вторник/ от 10:30 часа Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция за представители на медии, инфоексперти от партньорски организации и заинтересовани лица.

По време на пресконференцията ще бъде представена информация за напредъка по изпълнението на програмите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на Благоевградска област към края на 2022 година.

Пресконференцията ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БТА „ЕВРОПА В БЪЛГАРИЯ: ОБЩО БЪДЕЩЕ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 1 февруари /сряда/ 2023 г., от 10:30 часа в пресклуба на БТА в морската столица на ул. „Плиска“ 13, Областният информационен център-Варна ще се включи с презентация в регионалната конференция на Българската телеграфна агенция „Европа в България: Общо бъдеще“.

Тя ще се проведе в рамките на проекта „EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще“, финансиран от Европейската комисия.

ОИЦ
Варна

ОИЦ- РУСЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИТЕ НОВОТО СИ ИЗДАНИЕ С УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 часа

На 8 февруари 2023 г., сряда, от 12:00 часа в офиса на БТА (Къщата с часовника, ет. 3) Областният информационен център – Русе организира информационно събитие с представители на медиите.

Пред тях ще бъде представена подготвената книжка с успешни проекти, финансирани от ЕСИФ през програмен период 2014 – 2021. В срещата ще вземат участие и част от бенефициентите от Русе и областта, чиито проекти са намерили място в новата книжка на Областния информационен център. Те лично ще споделят пред журналистите как са реализирали своите проекти и какъв е постигнатият ефект. Идеята е да се популяризират ползите, които европейските инвестиции носят за развитие на частния и публичния сектори. Инициативата има за цел още добрите примери и информацията за дейността на ОИЦ- Русе да стигнат до по-широка аудитория, за да може пред настоящия програмен период 2021-2027 г. да бъдат реализирани повече и по-мащабни проекти.

ОИЦ
Русе

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 8 февруари /сряда/ 2023 г., от 15:00 часа в залата си на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, Областният информационен център-Варна ще представи своята дейност  и успешно реализирани проекти на територията на областта пред представители на международни организации.

Гостите ще бъдат на посещение у нас по проекта Municipality Urban Cleaners (MUC), финансиран от Програма „Еразъм+“.

 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 9 февруари /четвъртък/ 2023 г., от 10:00 часа в Община Белослав, Областният информационен център-Варна ще се включи в информационно събитие с екологична насоченост.

Заедно с представители на международни организации, гостуващи у нас в изпълнение на проект по Програма „Еразъм+“, експерти от ОИЦ-Варна ще посетят модерната система за разделно сметосъбиране в Белослав, изградена по проект по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

В рамките на визитата ще бъде представен и проектът „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ПО СОП „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 13 февруари /понеделник/ 2023 г., от 14:00 часа в Креативен център в Община Бяла, Областният информационен център-Варна ще се включи в събитие по проекта „КРЕАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ/Развитие на културата и творческите  индустрии в Черноморския басейн“. Той се финансира от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2014-2020.

По време на срещата, в която ще участват и чуждестранните партньори по проекта, ще се проведат творчески работилници и лекция на тема „Тайните на маркетинга в Etsy“.  

ОИЦ
Варна