Събития на ОИЦ

Приемна на ОИЦ-Видин в Бойница

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 25 ноември 2020 г., сряда, от 10:30 ч., на открито, пред входа на общината в Бойница, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
12:20 ч.

На 25.11.2020 г. (сряда), от 12:20 часа, в ПМГ„Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе онлайн публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП, и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково

Приемна на ОИЦ-Видин в Кула

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 25 ноември 2020 г., сряда, от 13:00 ч., в Информационен център на общината в Кула, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

Приемна на ОИЦ-Видин в Брегово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 26 ноември 2020 г., четвъртък, от 10:30 ч., във фоайето зад входа на общината в Брегово, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. в зала на Областен информационен център – Перник, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии.

ОИЦ
Перник

Изнесена приемна на ОИЦ-Кърджали в Черноочене

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 26 ноември 2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в  Община Черноочене Областен информационен център – Кърджали ще проведе изнесена приемна, на която ще представи актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

ОИЦ
Кърджали

ОИЦ- БУРГАС ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ИТИ 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Областен информационен център-Бургас организира информационна среща посветена на Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестици.

Събитието ще се проведе в рамките на обща кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната, целяща да  допринесе за успешното реализиране на Интегрираните териториални инвестиции в следващия програмен период и да съдейства за създаването на комуникационни връзки сред всички заинтересовани страни в процеса.

Събитието ще се проведе онлайн на 26 ноември 2020 г. от 11:00 ч. чрез платформата ZOOM. Участието не изисква предварителна регистрация.

За да се присъедините, последвайте предоставения линк: 

https://us04web.zoom.us/j/78616377885?pwd=bVFmRk8wOW84MEE5dmIzS2ZzcmI4UT09

ОИЦ
Бургас

ОИЦ-Кюстендил организира работна среща с медии

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30 ч.

На 26 ноември (четвъртък) 2020г. от 11:30 ч. Областен информационен център – Кюстендил ще проведе работна среща с представители на местни и регионални медии на тема "Европейски средства за справяне с последствията от COVID-19". Срещата ще се проведе в Синята зала в сградата на Читалище "Братство 1869".

ОИЦ
Кюстендил

Приемна на ОИЦ-Видин в Ново село

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 26 ноември 2020 г., четвъртък, от 13:00 ч., на първия етаж на общинската администрация в Ново село – в салон на кооперация „Дунав“, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-РУСЕ С УЕБИНАР ЗА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 часа

На 26 ноември 2020 г. четвъртък, от 15:00 часа Областният информационен център – Русе ще проведе онлайн информационно събитие на тема „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“. То е част от общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г.

Онлайн събитието е предназначено за всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на новия регионален подход – местните и регионални власти, академичната общност, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост и др.

Всеки, който желае да се запознае с актуалната информация, може да проследи уебинара чрез фейсбук страницата на Областния информационен център – Русе в уречения ден и час - https://www.facebook.com/OICRuse.  По време на събитието и след това ще могат да се задават въпроси, на които ще се постараем да отговорим.

ОИЦ
Русе