Събития на ОИЦ

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ НА ОИЦ - ЛОВЕЧ В ГРАД ТРОЯН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 22 юли 2024 г., от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Троян. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2024 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, в близост до сградата на общинска администрация, гр.Троян, в интервала 10:00 – 12:00 ч.

Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2024 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, както и възможностите за кандидатстване на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица по други европейски проекти, вкл. и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините от област Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ - СИЛИСТРА С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ГЛАВИНИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 22 юли (понеделник) 2024 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред сградата на НЧ „Христо Ботев – 1940“ гр. Главиница, екипът на Областен информационен център - Силистра ще проведе изнесена приемна.

Експертите от Центъра ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица и ще отговарят на въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове. Акцент ще бъде поставен върху актуалната процедура за подкрепа на семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – Добрич в среща със сдружение „РУО - Добрич”.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 22 юли (понеделник) 2024 г., от 10:00 часа в Малка зала, в сградата на Община град Добрич, Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща с членовете на сдружение „Регионално управление на отпадъците –Добрич”.

Експертите от ОИЦ-Добрич ще запознаят представителите на осемте общини в Област Добрич и на Община Никола Козлево, Област Шумен с процедурите BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ и BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

По време на срещата ще бъдат разяснени основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване. Представителите на общините ще обсъдят възможностите за кандидатстване по процедурите.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ - СИЛИСТРА С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В С. ИСКРА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 24 юли (сряда) 2024 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред сградата на НЧ „Бачо Киро – 1943“ с. Искра, екипът на Областен информационен център - Силистра ще проведе изнесена приемна.

Експертите от Центъра ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица и ще отговарят на въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове. Акцент ще бъде поставен върху актуалната процедура за подкрепа на семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ-Добрич с открита приемна и информационен щанд на събитието „Ден на полето“ 2024

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 24 юли (сряда) 2024 г., от 10:00 часа, Областен информационен център - Добрич ще вземе участие в инициативата „Ден на полето“ 2024, в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка, организирано от Добруджански съюз на зърнопроизводителите.

Екипът на ОИЦ-Добрич ще популяризира дейността и услугите на центъра, както и ще предостави информация за възможности за европейско финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

Третото издание на земеделското събитие „Ден на полето“ ще се проведе от 23-ти до 25 юли с участието на компании за земеделска техника, производители на семена, за растителна защита и др. Местната инициативна група „Добричка“ ще представи локални храни и производители.

ОИЦ
Добрич

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА МАДАН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-12:00

На 24.07.2024 г. /сряда/, от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад на гр. Мадан (пред сградата на Общинска администрация – Мадан), ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2024 г.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове  и Европейските фондове за споделено управление.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ НА ОИЦ – ЛОВЕЧ В ГРАД АПРИЛЦИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00–12:00

На 24 юли 2024 г., (сряда) от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Априлци. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи през 2024 г. процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад в кв. „Ново село“ пред сградата на НЧ „Светлина-1895г.“ в интервала 10:00 – 12:00 ч.

Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2024 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, както и възможностите за кандидатстване на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица по други европейски проекти, вкл. и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините от област Ловеч.  

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ - СИЛИСТРА С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КАЙНАРДЖА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 25 юли (четвъртък) 2024 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред сградата на Община Кайнарджа, екипът на Областен информационен център - Силистра ще проведе изнесена приемна.

Експертите от Центъра ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица и ще отговарят на въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове. Акцент ще бъде поставен върху актуалната процедура за подкрепа на семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

 На 30 юли  2024 г., от 10:30 /регистрация от 10.00ч./, в гр. Русе, пл. Свобода 6,  в Зала 1 на Община Русе /партер до инфоцентър/, представители на Областен информационен център – Русе ще представят безплатно подробности за допустимостта на кандидатите и дейностите по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, финансирана от Програма „Конкурентоспособност и иновации“. С бюджет от 117,5 млн. лв. и възможности за финансиране от 15 000 лв. до 150 000 лв., процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Финансирането ще подпомогне закупуването на нови машини, оборудване, специализиран софтуер и създаването на онлайн магазини. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г. чрез ИСУН.

ОИЦ
Русе