Събития

ОИЦ - Разград се включва в откриването на ДГ „Зорница” по европроект

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 25 февруари 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. в двора на Детска градина „Зорница”, гр. Разград, ул. „Велико Търново”, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в откриването на обект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 12 „Зорница” по проект на ОПРР 2014-2020 г., с бенефициент Община Разград.

ОИЦ
Разград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 25.02.2020 г. (вторник), от 13:00 часа. в СУ „Димитър Маджаров“, гр. Маджарово, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, популяризиране 70-та годишнина от произнасянето на декларацията на Робер Шуман през 1950 г. за създаване на Европейска общност за въглища и стомана и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково

Представяне на процедура "Иновации за зелена индустрия"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 26 февруари 2020 г. от 10:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово ще се проведе информационно събитие във връзка с втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“ на програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия", част от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Целта на събитието е да информира бизнеса от Габрово и региона за възможностите за финансиране на проекти в сферата на зелените иновации и устойчивото бизнес развитие. Общият бюджет на поканата е 10 061 000 евро и е насочена, както към малките и средните предприятия (МСП), така и към големите предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията.

Събитието се организира от Иновация Норвегия, в сътрудничество с Областен информационен център – Габрово. Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията  е и програмен оператор по програма „Развитие на бизнес, иновации и МСП“ в България.

ОИЦ
Габрово

ОИЦ - Разград се включва в откриването на ДГ „Незабравка” по ОПРР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 26 февруари 2020 г. (сряда) от 10:30 ч. в двора на Детска градина „Незабравка”, гр. Разград, ул. „Гео Милев” №1, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в откриването на обект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 5 „Незабравка” по проект на ОПРР 2014-2020 г., с бенефициент  Община Разград.

ОИЦ
Разград

Информационна среща на ОИЦ – Добрич с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 26 февруари (сряда) 2020 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите. Събитието се провежда в партньорство с трите Местни инициативни групи и Местната инициативна рибарска група от област Добрич.

По време на събитието ще бъдат представени възможностите за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 година.

Присъстващите ще бъдат запознати с планираните мерки за 2020 г. от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.

ОИЦ
Добрич

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 26.02.2020 г. (сряда), от 12:00 часа, в СУ „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, популяризиране 70-та годишнина от произнасянето на декларацията на Робер Шуман през 1950 г. за създаване на Европейска общност за въглища и стомана и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ- РУСЕ ПРЕДСТАВЯ ПРЕД МЕДИИТЕ КНИЖКА С ДОБРИ ПРАКТИКИ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 ч.

На 27 февруари 2020 г., четвъртък, от 12:00 часа, Областният информационен център – Русе ще проведе в офиса си на пл. „Свобода“ 4 (Доходно здание) информационна среща с представители на медиите. Журналистите ще бъдат запознати с подготвената от експерти на центъра книжка с добри практики от област Русе. Представените в нея проекти са финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Участниците в събитието ще получат и актуална информация за броя на договорите за европейско финансиране, които са сключени от публични и частни бенефициенти в област Русе и на територията на 8-те общини.

ОИЦ
Русе

ОИЦ – Пловдив организира информационна среща с директори и педагогически специалисти в Община Кричим

Дата на събитието
Време на провеждане
14:30 ч.

На 27.02.2020 г. от 14.30 ч. в зала на Община Кричим, НЧ „Пробуда – 1912 г.”, пл. „Обединение“, гр. Кричим, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща с директори на училища и детски градини, педагогически специалисти, образователни медиатори и заинтересовани лица. Експертите на ОИЦ – Пловдив ще представят отворената процедура „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Транснационално сътрудничество“ по ОПРЧР и други актуални възможности за финансиране на проекти, свързани с неформално образование и спортни дейности, както и очаквани мерки по ПРСР.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ – Пловдив организира информационна среща с директори и педагогически специалисти в Община Раковски

Дата на събитието
Време на провеждане
14:30 ч.

На 28.02.2020 г. от 14.30 ч. в зала на административната сграда на Община Раковски, пл. „България“ 1, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща с директори на училища и детски градини, педагогически специалисти и заинтересовани лица. Експертите на ОИЦ – Пловдив ще представят отворената процедура „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и други актуални възможности за финансиране на проекти, свързани с неформално образование и спортни дейности.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ – Пловдив организира информационна среща с директори и педагогически специалисти в Община Карлово

Дата на събитието
Време на провеждане
14:30 ч.

На 02.03.2020 г. от 14.30 ч. в залата на Общински съвет – Карлово, ул. „Петко Събев“ 1, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща с директори на училища и детски градини, педагогически специалисти, образователни медиатори и заинтересовани лица. Експертите на ОИЦ – Пловдив ще представят отворената процедура „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Транснационално сътрудничество“ по ОПРЧР, както и други актуални възможности за финансиране на проекти, свързани с неформално образование и спортни дейности.

ОИЦ
Пловдив