Събития

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В СТРЕЛЧА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 9 юни 2023 г., от 10:30 ч., в Конферентна зала на хотел „Средна гора“ град Стрелча, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) за 2023 г.“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Пазарджик

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 09.06.2023 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури според ИГРП за 2023 г. на програмите през програмен период 2021-2027 г., проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основни правила за работа в системата ИСУН 2020 и др.

 

Събитието ще се състои в зала „Георчо Караколев“ в сградата на ОбА – Симеоновград, ет.1.,  гр. Симеоновград, начален час на събитието: 11.00 часа.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОРЯХОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 9.06.2023 г. (петък) от 11:00 до 13:00 часа пред община Оряхово, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. Възможностите, които ще представят експертите на ОИЦ  са насочени към новите процедури през програмен период 2021-2027 г. заложени в Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма за храни и основно материално подпомагане, Програма „Техническа помощ“, Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“, Програма за развитие на селските райони, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигента трансформация“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ
Враца

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В гр. ЯМБОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители от всички икономически сектори и за широката общественост от община Ямбол на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната  ще бъде разположена на 12.06.2023 г. (понеделнки) от 10:00 до 12.00 часа пред офиса на Областен информационен център-Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПЕЩЕРА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На  12 юни 2023 г., от 10:30 ч., в Заседателна зала на Община Пещера, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) за 2023 г.“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Пазарджик

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В БЯЛА СЛАТИНА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 12.06.2023 г. (понеделник) от 11:00 до 13:00 часа пред община Бяла Слатина, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. Възможностите, които ще представят експертите на ОИЦ  са насочени към новите процедури през програмен период 2021-2027 г. заложени в Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма за храни и основно материално подпомагане, Програма „Техническа помощ“, Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“, Програма за развитие на селските райони, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигента трансформация“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ
Враца

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
17:00

На 12.06.2023 г. (понеделник) от 17:00 до 19:00 часа на площад Христо Ботев, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по програма „Иновации и Конкурентоспособност“, програма „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за развитие на селските райони“ и други  програми. Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на въпроси, свързани с други възможности за финансиране.

ОИЦ
Враца

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В БОЛЯРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители от всички икономически сектори и за широката общественост от община Болярово на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната ще бъде разположена на 13.06.2023 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 часа в градинката срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ НА ОИЦ - ЛОВЕЧ В ГРАД ТЕТЕВЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 13 юни 2023 г. (вторник), от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Тетевен. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални  и предстоящи през 2023 г. процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, в близост до сградата на общинска администрация, гр.Тетевен, в интервала 10:30 – 12:30 ч.

Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

ОИЦ
Ловеч

РАБОТНА СРЕЩА НА ОИЦ-ХАСКОВО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 13.06.2023 г. ОИЦ – Хасково организира работна среща в изпълнение на функциите, които експертите на ОИЦ имат при реализацията на Интегрираният териториален подход през програмен период 2021-2027 г. и във връзка с предстоящото кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. На срещата са поканени да присъстват ръководители и експерти (имащи отношение към изготвянето на концепции/проекти) на Общинските администрации от Област Хасково с цел обсъждане и споделяне на потенциални идеи за концепции на отделните общини и сформиране на евентуални партньорства при кандидатстване.

Срещата ще се състои на 13.06.2023г. от 10:30 ч. в офиса на ОИЦ – Хасково, гр. Хасково, бул. „България“ 140, ет. 1, Бизнес център II.

ОИЦ
Хасково