Събития

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 20 януари 2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция за представители на медии и инфоексперти от партньорски организации.

По време на пресконференцията ще бъде представен Сборник с успешно изпълнени проекти на територията на Благоевградска област през програмен период 2014 – 2020 г., изготвен от екипа на ОИЦ – Благоевград.

По време на събитието ще бъде представен и новият проект „Осигуряване на функционирането на ОИЦ - Благоевград през периода 2022 – 2023 г.“, финансиран по приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление“, както и екипът, който ще работи по изпълнението му.

Пресконференцията ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДМЕРКИ 6.1 “СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ И 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР 2014-2020Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 20.01.2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа, Областен информационен център - Ямбол ще проведе онлайн информационна среща на тема „Представяне на подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.”. Събитието ще се проведе онлайн в платформата Webex на следния линк: https://meet158.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/meet158/meeting/download/56604da20e204e469706117cff439ca8?siteurl=meet158&MTID=mfb6d11e45ec9fa010998e28dd7888493

Meeting number: 2555 011 3321

Password: i6pHZKetn54 (46749538 from video systems)

За участие в събитието не се изисква предварителна регистрация. За влизане чрез мобилно устройство е необходимо инсталиране на мобилното приложение Webex Meetings.

Срещата е насочена към представителите на малки земеделски стопанства, които желаят да увеличат обема на производство и да подобрят условията на труд или към млади земеделски стопани - физически лица и фирми, желаещи да се развиват в сферата на земеделието и животновъдството.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 0879 80 27 80

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg  

ОИЦ
Ямбол