Събития

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 20 септември /петък/, от 10:00 часа, Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение по проекта „Умно гражданство“, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020г.

Събитието ще се проведе в хотел „Престиж Хотел & Аквапарк“ в курорта „Златни пясъци“.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в град Перущица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 20.09.2019 г. от 10:00 часа в центъра на град Перущица, Община Перущица, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 20 септември 2019 г. /петък/ от 10:30 часа в офиса на ОИЦ - Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на Националните покани за кандидатстване в сектор „Младеж“ на програма „Еразъм +“, Ключови дейности 1, 2 и 3. Поканите са насочени към проекти за „Мобилност на младежи и младежки работници“, за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ и за „Младежки диалог“.

Участие в срещата могат да вземат потенциалните кандидати – публични и частни организации, НПО, публични органи на местно, регионално и национално ниво, неформални групи от млади хора.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация.

ОИЦ
Благоевград

Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Троян

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 – 13:00 ч.

На 20 септември 2019 г., от 11:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Троян. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място пред сградата на Община Троян. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 11.00 – 13.00 ч., като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП. 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р. България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ-ВАРНА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 20 септември /петък/, от 14:00 часа, Областният информационен център-Варна ще проведе информационна среща в Община Дългопол. На нея ще бъдат представени отворени процедури за кандидатстване.

На събитието, което ще се проведе в заседателната зала на Общинския съвет, ще присъстват потенциални бенефициенти, представители на администрацията, както и други заинтересовани.

ОИЦ
Варна

МОБИЛЕН ОФИС НА ОИЦ - ПЛЕВЕН В ГУЛЯНЦИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 12:30

На 24 септември 2019 от 10:30 ч. мобилният щанд на ОИЦ - Плевен ще бъде разположен на площада в гр. Гулянци пред сградата на Общината. Експертите ще информират всички заинтересовани за Програмата за развитие на селските райони, както и за ролята на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

ОИЦ
Плевен

ОИЦ-ВАРНА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БЯЛА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 24 септември /вторник/ 2019г., от 11:00 часа, Областният информационен център-Варна ще проведе информационна среща в сградата на Община Бяла, на която ще бъдат представени актуални възможности за финансиране.

На събитието ще присъстват служители от администрацията, представители на бизнеса и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Варна

В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение по проект по ОПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 25 септември 2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе обучение по проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, реализиран с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 г.

Обучението ще бъде проведено от експерти на Института по социални дейности и практики. Дейностите по проекта се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с ДАЗД, МЗ, МТСП и МОН.

ОИЦ
Велико Търново

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ЧИТАЛИЩАТА В СТАРА ЗАГОРА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 25.09.2019 г. /сряда/ от 10,30 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща на тема: „Регионална идентичност, многообразие и обмен на добри практики“.

ОИЦ
Стара Загора

В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение по проект по ОПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 26 септември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе обучение по проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, реализиран с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 г.

Обучението ще бъде проведено от експерти на Института по социални дейности и практики. Дейностите по проекта се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с ДАЗД, МЗ, МТСП и МОН.

ОИЦ
Велико Търново