Събития

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 септември 2023 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, гр. Драгоман ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите от финансовата подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

Изнесен информационен ден на ОИЦ-Кърджали в Кирково

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 септември 2023 г. (петък) от 11:00 ч. екипът на Областен информационен център - Кърджали организира изнесен информационен ден в община Кирково, на който ще представи възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. 

ОИЦ
Кърджали

МОБИЛНИЯТ ОФИС НА ОИЦ - ПЛЕВЕН СПИРА В НИКОПОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 септември 2023, петък, от 11 ч. мобилният щанд на Областния информационен център ще бъде разположен на площада в Никопол, пред сградата на Общината. Експертите от ОИЦ - Плевен са подготвили за заинтересованите актуална информация за възможностите към момента по програма "Развитие на човешките ресурси" и програма "Образование". В срещите ще се обърне внимание и на предимствата на новия за България териториален подход, подкрепен от европейските фондове.

ОИЦ
Плевен

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  29 септември 2023 г. (петък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Драгоман (гр. Драгоман, пл. „Централен“). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря и на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

 

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 2 октомври  2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, в  Заседателна зала, ет. 1, в сградата на Общинска администрация Сливница (гр. Сливница, пл. Съединение №1) ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите от финансовата подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 2 октомври 2023 г. (понеделник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Сливница на пл. "Съединение", пред сградата на НЧ "Съзнание-1907" в гр. Сливница. Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря и на други въпроси, свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 3 октомври  2023 г. (вторник) от 11:00 часа,  в зала на читалище „Христо Ботев“, (бул. „Европа” № 85, гр. Божурище) ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите на финансова подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  3 октомври 2023 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна пред административната сграда на община Божурище. Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА СВОГЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 4 октомври  2023 г. (сряда) от 11:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Градище-1907“, ул. “Цар Симеон” № 29, гр. Своге ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите на финансова подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА СВОГЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  4 октомври 2023 г. (сряда) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Своге (гр. Своге, централен площад). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

ОИЦ
София