Събития

В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение за бъдещи предприемачи

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 22.03.2019 г. (петък) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе практическо обучение за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Събитието се организира съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).

 

ОИЦ
Велико Търново

Информационна среща на ОИЦ – Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 22 март 2019 г. (петък) от 10:30 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Изпълнявани проекти за подобряване на градската и околната среда с членове на Областния и общински съюзи на пенсионерите в гр. Разград.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – СМОЛЯН ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 22 март 2019 г. /петък/, от 10:30 часа, пред Туристически информационен център – Доспат с адрес ул.”Капитан Петко Войвода” №1, ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

Посетителите на събитието ще имат възможност да се запознаят с отворените за прием процедура „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и с други актуални възможности за финансиране на своите идеи с европейски средства.

ОИЦ
Смолян

Пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2019-2021 г.“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22.03.2019г.  (петък) от 11:00 часа Областен информационен център – Враца ще проведе пресконференция в заседателна зала на Община Враца, етаж 2 във връзка с новия проект “Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2019-2021 г.“,  Договор № BG05SFOP001-4.004-0019-C01,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Поканени за участие са всички представители на медии.

ОИЦ
Враца

ОИЦ-Пловдив сред лекторите на младежкото събитие Design WeekEnd 2019

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23.03.2019 г. (събота) от 10:30 часа на Гребна база Пловдив - Кулата, ет. 2, експертите на ОИЦ-Пловдив ще изнесат лекция на тема „Европейските средства в подкрепа на IT сектора“ по време на младежкото дизайн състезание за ученици и студенти Design WeekEnd 2019. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят с възможностите, които предоставят европейските фондове, начините на финансиране, кандидатстване с проектни предложения чрез електронната платформа ИСУН 2020. Екипът на ОИЦ-Пловдив ще популяризира и информация за дейността на Центъра, услугите които предоставя както и актуални координати за контакт.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ-Пловдив популяризира актуални възможности, финансирани от ЕСИФ в гр. Стамболийски

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 25.03.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа на площада пред паметника на Васил Левски (ул. „Търговска“) в гр. Стамболийски, община Стамболийски, ОИЦ-Пловдив ще позиционира изнесена приемна. Експертите на областния център ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ, както и начините за кандидатстване чрез електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите лица от града и съседните населени места, ще имат възможност да посетят изнесения офис на ОИЦ-Пловдив и зададат своите въпроси.  

ОИЦ
Пловдив

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в Бойница

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 25.03.2019 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в Бойница екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

 

ОИЦ
Видин

ОИЦ – Разград популяризира успешни европроекти

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

На 25 март 2019 г. (понеделник) от 16:00 ч., в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се проведе информационна среща на тема „Успешни европейски проекти” с представители на широката общественост.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – Добрич и НССЗ – ТОО Добрич със съвместни изнесени приемни в град Генерал Тошево

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 26 март (вторник) 2019 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Генерал Тошево, екипът на Областен информационен център - Добрич и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО)  Добрич ще проведат съвместни изнесени приемни.

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от ТПРМЗС на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Кърджали с информационна среща в Момчилград

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 26.03.2019г./вторник/ от 10.00 ч ще се проведе информационна среща в община Момчилград. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

ОИЦ
Кърджали