Събития

„ДУНАВ ПРЕС“ АД ОРГАНИЗИРА ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПИК 2014 – 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22.01. 2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала на печатница „Дунав прес“ АД , бул. „Липник“ 129, гр. Русе, ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) по проект BG16RFOP002-3.004-0031 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД, съфинансиран по  процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на ОПИК 2014 – 2020.

ОИЦ
Русе

Пресконференция в ОИЦ – Кърджали

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 24 януари 2019 г. (четвъртък) от 11 ч. в офиса на ОИЦ – Кърджали  ще се състои пресконференция с представители на медиите за представяне на актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми за 2019г.

ОИЦ
Кърджали

Информационна среща на ОИЦ – Добрич с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 януари (четвъртък) 2019 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите.

По време на събитието ще бъдат представени възможностите за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство съгласно Годишните индикативни работни програми за 2019 година.

Присъстващите ще бъдат запознати и с планираните мерките за 2019г. от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.

ОИЦ
Добрич

Информационен ден по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в гр. Пловдив

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 30.01.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в Зала „Пълдин“ на хотел „Санкт Петербург“ в гр. Пловдив ще се състои информационен ден за представяне и разясняване на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Събитието е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК и се реализира с подкрепата на ОИЦ-Пловдив.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани лица. Не се изисква предварителна регистрация за участие. 

ОИЦ
Пловдив

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПИК 2014 - 2020 В БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 31 януари /четвъртък/ от 10.00 часа в Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК и се организира съвместно с Областен информационен център – Благоевград.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация от заинтересованите лица. Събитието ще се състои в зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев“ 1, Благоевград.

ОИЦ
Благоевград

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ „ПРОЕКТИ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

Областният информационен център-Варна ще бъде домакин на информационно събитие „Проекти в помощ на бизнеса“, организирано съвместно с Агенцията за икономическо развитие Варна и Регионалната агенция за предприемачество и иновации Варна.

То ще се проведе на 31 януари  2019 г. (четвъртък), в ОИЦ-Варна от 14.00 часа. Регистрацията започва в 14:00 часа и е безплатна.

ОИЦ
Варна

Европейските средства в подкрепа на младите хора

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 4 февруари 2019 г. от 9.00 часа в залата на Областен информационен център – Габрово ще се проведе информационна среща със студенти от Технически университет – Габрово. В рамките на събитието те ще бъдат запознати с изпълнените проекти и възможностите за финансиране със средства от ЕСИФ в сферата на изучаваните от тях специалности.

ОИЦ
Габрово

Европейските средства в подкрепа на младите хора

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 13 февруари 2019 г. от 11.00 часа в залата на Областен информационен център – Габрово ще се проведе информационна среща със студенти от Технически университет – Габрово. В рамките на събитието те ще бъдат запознати с изпълнените проекти и възможностите за финансиране със средства от ЕСИФ в сферата на изучаваните от тях специалности.

ОИЦ
Габрово