Събития

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ НА ОИЦ – ЛОВЕЧ В ЛЕТНИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00–12:00

На 15 юли 2024 г., (понеделник) от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Летница. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2024 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Летница, в интервала 10:00 – 12:00 ч.

Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2024 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, както и възможностите за кандидатстване на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица по други европейски проекти, вкл. и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините от област Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

ОИЦ
Ловеч

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС С ОТКРИТА ПРИЕМНА В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 16.07.2024 г. /вторник/, от 11:00 ч., Областен информационен център - Бургас ще проведе информационна среща в Община Малко Търново. На площада пред Общината експертите от Центъра ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица и ще отговарят на въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове. Акцент ще бъде поставен върху актуалната процедура за подкрепа на семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

 

ОИЦ
Бургас

ОИЦ - СИЛИСТРА С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ДУЛОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 17 юли (сряда) 2024 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред сградата на НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1895“ гр. Дулово, екипът на Областен информационен център - Силистра ще проведе изнесена приемна.

Експертите от Центъра ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица и ще отговарят на въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове. Акцент ще бъде поставен върху актуалната процедура за подкрепа на семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ОИЦ
Силистра

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-БУРГАС В СУНГУРЛАРЕ И КАРНОБАТ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 17.07.2024 г. /сряда/ от 11:00 ч., Областен информационен център - Бургас ще проведе две последователни информационни срещи на открито в градовете Сунгурларе и Карнобат. Откритата приемна ще бъде позиционирана в 11:00 часа на площада пред Община Сунгурларе, а в 13:30 часа експертите от ОИЦ- Бургас ще  ви очакват пред сградата на Община Карнобат.

На потенциалните бенефициенти ще бъдат предоставени материали с актуалните възможности за европейско финансиране, както и подробности по Индикативните годишни работни програми за периода 2021-2027 г.

ОИЦ
Бургас

ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 18 юли 2024г. (четвъртък) от 10:00ч. до 12:00ч. пред сградата на Община Сапарева баня, Областен информационен център - Кюстендил ще проведе информационно събитие.

Експертите на центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности по европейски програми.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ - СИЛИСТРА С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ТУТРАКАН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 18 юли (четвъртък) 2024 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред сградата на Общински съвет Тутракан, екипът на Областен информационен център - Силистра ще проведе изнесена приемна.

Експертите от Центъра ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица и ще отговарят на въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове. Акцент ще бъде поставен върху актуалната процедура за подкрепа на семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ОИЦ
Силистра