Събития

ОИЦ - ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В ЗЕМЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 27.05.2019 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - Земен, екипът на ОИЦ - Перник ще проведе работна среща - изнесена приемна с потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица, които ще получат актуална информация относно програми, финансирани от ЕСИФ.

ОИЦ
Перник

ОИЦ-ВАРНА СЪС СЪВМЕСТНО СЪБИТИЕ С МИГ „ВЪЗХОД“ В ПРОВАДИЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 27 май /вторник/ 2019г. от 10:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. То ще се проведе в сградата на Община Провадия.

Обучението „Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции“ е насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. ОИЦ-Варна ще представи функционалностите на ИСУН 2020.

ОИЦ
Варна

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Цар Калоян

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 28 май 2019 г. (вторник) от 11:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в Народно читалище „Съзнай себе си” гр. Цар Калоян.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРИСЪСТВА НА ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА ПО ПРОЕКТА „GATEWAY REGION“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 28 май /вторник/ 2019 г. от 11:00 часа Областният информационен център-Варна ще присъства на пътуваща изложба по проекта „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен  регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Целта на изложбата е да популяризира проекта и да повиши осведомеността за възможностите за екологично чистия и интермодален транспорт. Тя ще бъде открита в Зала „Черно море“ на хотел „Черно море“.

 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА „CROWDSTREAM“

Дата на събитието
Време на провеждане
9:30

На 28 май /вторник/ 2019 г. от 9:30 часа Областният информационен център-Варна ще участва в международна конференция по проекта „CrowdStream – групово финансиране на масовите иновации“ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Конференцията, която е организирана от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), ще се проведе в Хотел-галерия „Графит“, бул. „Княз Борис I“ №65.

ОИЦ
Варна

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Самуил

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 май 2019 г. (сряда) от 11:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в Народно читалище „Христо Ботев” с. Самуил.

ОИЦ
Разград

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Лозница

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 30 май 2019 г. (четвъртък) от 13:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Лозница.

ОИЦ
Разград

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Завет

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 31 май 2019 г. (петък) от 11:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в заседателната зала на Общинския съвет гр. Завет.

ОИЦ
Разград

Лабораторният комплекс във Факултета по химия и фармация на СУ ще бъде ремонтиран с пари по ОПНОИР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 04.06.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1, етаж 1 ще се състои официалнa първа копка на лабораторен комплекс „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа“. Ремонтът на лабораторния комплекс ще бъде реализиран със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектът е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране. Бенефициенти са: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Събитието е отворено за всички заинтересовани.

ОИЦ
София

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Кубрат

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 4 юни 2019 г. (вторник) от 11:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” гр. Кубрат.

ОИЦ
Разград