Събития

Встъпителна пресконференция за проект „Патронажна грижа – София“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 2 март (вторник) 2021 година от 15:00 часа в Областен информационен център – София (ОИЦ-София), на бул. „Витоша“ №99, Столична община организира встъпителна пресконференция. Събитието е във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP0012.040-0102-C01, „Патронажна грижа – София“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014–2020 г. Общата стойност на проекта е  830 063 лв., от които 705 553 лв. – европейско финансиране  и 124 509 лв. – национално съфинансиране.

В пресконференцията ще вземат участие екипа за реализация на проекта, а поканени са експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община, представители на Управляващия орган на ОПРЧР, на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.

 

 

ОИЦ
София