ОИЦ - Варна

Адрес: Пл. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), Гр. Варна 9000

Тел./факс: 052820911; ф. 052820955

Електронна поща: oic.varna@eufunds.bg