Списъци на лицата, допуснати и недопуснати до конкурс за експертна длъжност „Информационно обслужване и услуги“ в Областен информационен център - Варна