Детективи на европейски проекти

handСТЪПКА 1 - Създаване на разказвателната линия на Вашето проучване

В тази стъпка ще се концентрираме върху определянето на етапите на направеното проучване. Откъде сте започнали? Какви етапи сте преминали? Какви бяха резултатите?

handСТЪПКА 1 - Планиране на посещение за мониторинг

В тази стъпка ще разгледаме някои аспекти и характеристики на гражданския мониторинг, за да разберем как по-добре да организираме проучването, свързано с мониторинг.

Продължителност - 20 минути

handСТЪПКА 1 - Разбиране на данните: Прецизиране

В тази стъпка са илюстрирани някои специфични характеристики, които могат да имат данните, които сте намерили. Ще се научите да разбирате какъв тип данни сте намерили, как да ги прецизирате и да ги направите еднородни и последователни за извършване на първите операции за сортиране.

hand

СТЪПКА 1 - Политика на сближаване (Кохезионна политика) в Европа

В тази стъпка ще разберем какво представлява Политиката на сближаване на ЕС и ще разгледаме някои конкретни примери на проекти.

Продължителност - 15 минути

12 ученици и 4 учители от Шумен бяха наградени днес за успешната си работа по иновативен международен проект, иницииран от Европейската комисия и озаглавен " Open Cohesion School". Те получиха сертификати от Европейската комисия и награди от Администрацията на Министерски съвет и Община Шумен. В България, която е една от петте държави, за които проекта е пилотен, той премина под мотото" Детективи на европейски проекти".

Екип „Училищен бинокъл“ от ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр.Силистра е големият победител за България

На 26 октомври, в залата на Общински съвет – Силистра, Областен информационен център – Силистра проведе партньорско информационно събитие, съвместно с ПГСУАУ „Атанас Буров“, на тема „Европейски средства за образованието – Инвестиции в бъдещето на младите хора“.

На 23 октомври 2020 г., екипът на Областен информационен център – Пазарджик благодари на ученици и учители от СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, включени като партньори в международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“, или „Училище за отворено сближаване“. Българският вариант на проекта бе под надслов „Детективи на европейски проекти“.

В заключително събитие за град Пазарджик, управителят на ОИЦ – Пазарджик Радослав Пешалов и експерт Петя Василева връчиха на участниците в проекта международни сертификати и предметни награди.

Областен информационен център - Пазарджик проведе работна среща с учениците от Средно училище „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик, която беше заключителна част след четирите урока в рамките на пилотната инициатива за България „Детективи на европейски проекти“. Пазарджишките учениците са един от шестте екипа от областните градове в България – Пазарджик, Бургас, Шумен, Силистра, Ямбол и Видин, които участват на състезателен принцип по проект на Европейската комисия „At School on OpenCohesion“ 2020.

Младите силистренски детективи приключиха своята активна работа в рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“. Групата ученици от  ПГСУАУ „Атанас Буров“ проучи подробно проекта „Ремонт и реконструкция на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, предвид предстоящия ремонт на тяхната гимназия. Младежите се справиха успешно с всички поставени задачи от четирите етапа на наблюдението.