Детективи на европейски проекти

handСТЪПКА 1 - Създаване на разказвателната линия на Вашето проучване

В тази стъпка ще се концентрираме върху определянето на етапите на направеното проучване. Откъде сте започнали? Какви етапи сте преминали? Какви бяха резултатите?

handСТЪПКА 1 - Планиране на посещение за мониторинг

В тази стъпка ще разгледаме някои аспекти и характеристики на гражданския мониторинг, за да разберем как по-добре да организираме проучването, свързано с мониторинг.

Продължителност - 20 минути

handСТЪПКА 1 - Разбиране на данните: Прецизиране

В тази стъпка са илюстрирани някои специфични характеристики, които могат да имат данните, които сте намерили. Ще се научите да разбирате какъв тип данни сте намерили, как да ги прецизирате и да ги направите еднородни и последователни за извършване на първите операции за сортиране.

Продължителност - 10 минути

hand

СТЪПКА 1 - Политика на сближаване (Кохезионна политика) в Европа

В тази стъпка ще разберем какво представлява Политиката на сближаване на ЕС и ще разгледаме някои конкретни примери на проекти.

Продължителност - 15 минути

Областен информационен център - Пазарджик проведе работна среща с учениците от Средно училище „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик, която беше заключителна част след четирите урока в рамките на пилотната инициатива за България „Детективи на европейски проекти“. Пазарджишките учениците са един от шестте екипа от областните градове в България – Пазарджик, Бургас, Шумен, Силистра, Ямбол и Видин, които участват на състезателен принцип по проект на Европейската комисия „At School on OpenCohesion“ 2020.

Младите силистренски детективи приключиха своята активна работа в рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“. Групата ученици от  ПГСУАУ „Атанас Буров“ проучи подробно проекта „Ремонт и реконструкция на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, предвид предстоящия ремонт на тяхната гимназия. Младежите се справиха успешно с всички поставени задачи от четирите етапа на наблюдението.

Заместник-кметът Цветомира Илиева награди видинските участници в международната инициатива „Детективи на европейски проекти“

Днес се проведе заключителното събитие, с представяне на изработения продукт, на видинския участник в международния проект „Детективи на европейски проекти“  - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“. В него се включиха представители на Община Видин, РУО-Видин, отдел „Закрила на детето“, директорът на ГПЧЕ-Видин и неправителствени организации – доставчици на социални услуги.

Ученици от четири шуменски училища ще представят на есен работата си по иновативен проект на Европейската комисия за мониторинг и гражданско образование. България като една от петте държави, участващи в него мобилизира усилията на ученици и учители от шест области на страната. Българското участие премина под мото "Детективи на европейски проекти". Със съдействието на Областните информационни центрове от Шумен, Силистра, Видин, Бургас, Пазарджик и Ямбол бяха определени пилотни училища, които сформираха екипи за наблюдение.

Областен информационен център – Силистра проведе работна среща с ученици, които участват в инициативата на Европейската комисия „Детективи на европейски проекти“. По време на дискусията бе проследен напредъка по изпълнението на Оперативните програми в област Силистра към юни 2020 г. Младите наблюдатели проявяват интерес към целия процес по осъществяването на един проект – планирането на дейностите, начина на провеждане на обществените поръчки и избор на изпълнители, администрирането на проектния цикъл, както и отчитането на крайните резултати.