Детективи на европейски проекти

handСТЪПКА 1 - Планиране на посещение за мониторинг

В тази стъпка ще разгледаме някои аспекти и характеристики на гражданския мониторинг, за да разберем как по-добре да организираме проучването, свързано с мониторинг.

Продължителност - 20 минути

handСТЪПКА 1 - Разбиране на данните: Прецизиране

В тази стъпка са илюстрирани някои специфични характеристики, които могат да имат данните, които сте намерили. Ще се научите да разбирате какъв тип данни сте намерили, как да ги прецизирате и да ги направите еднородни и последователни за извършване на първите операции за сортиране.

Продължителност - 10 минути

hand

СТЪПКА 1 - Политика на сближаване (Кохезионна политика) в Европа

В тази стъпка ще разберем какво представлява Политиката на сближаване на ЕС и ще разгледаме някои конкретни примери на проекти.

Продължителност - 15 минути

Във връзка с извънредното положение в страната, урок №3 от инициативата „Детективи на европейски проекти“ бе проведен дистанционно от екипа на Областен информационен център - Силистра чрез създадената фейсбук група „Училищен бинокъл“. Обучителният материал бе посветен на същинското посещение за мониторинг на избрания проект, което включва различни етапи – планиране, организиране и провеждане.

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин. Със съдействието на екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) те реализираха успешно всички задачи поставени в рамките на урок 3 по проект „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“).

По време на пандемия, при загуба на хора в огромен мащаб, при тоталната промяна на начина на живот, продължаваме да творим с мисъл за бъдещето и с отговорността, че сме тук и сега.

Областен информационен център – Бургас бе един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“. Търговската гимназия и нейният Европейски клуб се включиха в изпълнението и мониторинга на проект за емблематичния за Бургас Дом на нефтохимика.

След проведеното интервю с ръководството на "Елхим Искра" АД Пазарджик, учениците и учителите от Средно училище "Георги Бенковски", участващи в проект "Детективи на европейски проекти", с подкрапата на ОИЦ Пазарджик успешно приключиха дейностите по Урок 2. 

В условията на създалата се извънредна международна ситуация, екипът работеше дистанционно през електронните мрежи.

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин и в условията на дистанционно провеждане на дейностите по проекта

В рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“ учениците от група „Училищен бинокъл“ изпълниха своята поредна задача, която представя напредъка по тяхното проучване и онагледява събраната информация. Благодарение на ценните съвети и препоръки на журналистите Йордан Георгиев и Галина Георгиева (членове на СБЖ), активните млади хора подготвиха журналистическа статия със заглавие „Сложният процес, скрит зад всеки европейски проект“, както и визуални инфографики към нея.

Вторият урок на учениците от ЕГ „Васил Карагьозов“ в гр.Ямбол с ръководител г-жа Радка Иванова се проведе днес, 12.03.2020г. чрез видеовръзка поради създалата се епидемиологична обстановка в страната.

Учениците бяха запознати със събирането, систематизирането, анализирането и обобщението на данни, свързани с проекта „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“. Бяха им дадени и насоки за изготвяне на инфографики на базата на събраните и обобщени данни и изготвянето на журналистическа статия.