Детективи на европейски проекти

12 ученици и 4 учители  от  Шумен  работят  по пилотен иновативен проект, иницииран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.  Проектът се изпълнява в няколко държави, сред които и България, като се черпи от опита на Италия в предходен подобен проект , който успешно се прилага от 2013 година.

Целта на проекта е насърчаването на гражданското образование в училищата и включването на ученици в мониторинг на европейски проекти, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и публично достъпни „отворени“ данни.

Областен информационен център – Пазарджик е един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“.

През месец август България, Хърватия, регионите Алентежо (Португалия), Каталония (Испания), Пелопонес, Тесалия и Йония Нисия (Гърция) бяха избрани за участие в пилотния проект, в който ученици да бъдат ангажирани да открият и анализират проекти, финансирани от ЕС.