Детективи на европейски проекти

Заместник-кметът Цветомира Илиева награди видинските участници в международната инициатива „Детективи на европейски проекти“

Днес се проведе заключителното събитие, с представяне на изработения продукт, на видинския участник в международния проект „Детективи на европейски проекти“  - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“. В него се включиха представители на Община Видин, РУО-Видин, отдел „Закрила на детето“, директорът на ГПЧЕ-Видин и неправителствени организации – доставчици на социални услуги.

Ученици от четири шуменски училища ще представят на есен работата си по иновативен проект на Европейската комисия за мониторинг и гражданско образование. България като една от петте държави, участващи в него мобилизира усилията на ученици и учители от шест области на страната. Българското участие премина под мото "Детективи на европейски проекти". Със съдействието на Областните информационни центрове от Шумен, Силистра, Видин, Бургас, Пазарджик и Ямбол бяха определени пилотни училища, които сформираха екипи за наблюдение.

Областен информационен център – Силистра проведе работна среща с ученици, които участват в инициативата на Европейската комисия „Детективи на европейски проекти“. По време на дискусията бе проследен напредъка по изпълнението на Оперативните програми в област Силистра към юни 2020 г. Младите наблюдатели проявяват интерес към целия процес по осъществяването на един проект – планирането на дейностите, начина на провеждане на обществените поръчки и избор на изпълнители, администрирането на проектния цикъл, както и отчитането на крайните резултати.

Във връзка с извънредното положение в страната, урок №3 от инициативата „Детективи на европейски проекти“ бе проведен дистанционно от екипа на Областен информационен център - Силистра чрез създадената фейсбук група „Училищен бинокъл“. Обучителният материал бе посветен на същинското посещение за мониторинг на избрания проект, което включва различни етапи – планиране, организиране и провеждане.

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин. Със съдействието на екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) те реализираха успешно всички задачи поставени в рамките на урок 3 по проект „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“).

По време на пандемия, при загуба на хора в огромен мащаб, при тоталната промяна на начина на живот, продължаваме да творим с мисъл за бъдещето и с отговорността, че сме тук и сега.

Областен информационен център – Бургас бе един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“. Търговската гимназия и нейният Европейски клуб се включиха в изпълнението и мониторинга на проект за емблематичния за Бургас Дом на нефтохимика.

След проведеното интервю с ръководството на "Елхим Искра" АД Пазарджик, учениците и учителите от Средно училище "Георги Бенковски", участващи в проект "Детективи на европейски проекти", с подкрапата на ОИЦ Пазарджик успешно приключиха дейностите по Урок 2. 

В условията на създалата се извънредна международна ситуация, екипът работеше дистанционно през електронните мрежи.

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин и в условията на дистанционно провеждане на дейностите по проекта

В рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“ учениците от група „Училищен бинокъл“ изпълниха своята поредна задача, която представя напредъка по тяхното проучване и онагледява събраната информация. Благодарение на ценните съвети и препоръки на журналистите Йордан Георгиев и Галина Георгиева (членове на СБЖ), активните млади хора подготвиха журналистическа статия със заглавие „Сложният процес, скрит зад всеки европейски проект“, както и визуални инфографики към нея.

Вторият урок на учениците от ЕГ „Васил Карагьозов“ в гр.Ямбол с ръководител г-жа Радка Иванова се проведе днес, 12.03.2020г. чрез видеовръзка поради създалата се епидемиологична обстановка в страната.

Учениците бяха запознати със събирането, систематизирането, анализирането и обобщението на данни, свързани с проекта „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“. Бяха им дадени и насоки за изготвяне на инфографики на базата на събраните и обобщени данни и изготвянето на журналистическа статия.