Детективи на европейски проекти

Областен информационен център – Пазарджик е един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“.

През месец август България, Хърватия, регионите Алентежо (Португалия), Каталония (Испания), Пелопонес, Тесалия и Йония Нисия (Гърция) бяха избрани за участие в пилотния проект, в който ученици да бъдат ангажирани да открият и анализират проекти, финансирани от ЕС.