Детективи на европейски проекти

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин. Със съдействието на екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) те реализираха успешно всички задачи поставени в рамките на урок 3 по проект „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“).

По време на пандемия, при загуба на хора в огромен мащаб, при тоталната промяна на начина на живот, продължаваме да творим с мисъл за бъдещето и с отговорността, че сме тук и сега.

Областен информационен център – Бургас бе един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“. Търговската гимназия и нейният Европейски клуб се включиха в изпълнението и мониторинга на проект за емблематичния за Бургас Дом на нефтохимика.

След проведеното интервю с ръководството на "Елхим Искра" АД Пазарджик, учениците и учителите от Средно училище "Георги Бенковски", участващи в проект "Детективи на европейски проекти", с подкрапата на ОИЦ Пазарджик успешно приключиха дейностите по Урок 2. 

В условията на създалата се извънредна международна ситуация, екипът работеше дистанционно през електронните мрежи.

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин и в условията на дистанционно провеждане на дейностите по проекта

В рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“ учениците от група „Училищен бинокъл“ изпълниха своята поредна задача, която представя напредъка по тяхното проучване и онагледява събраната информация. Благодарение на ценните съвети и препоръки на журналистите Йордан Георгиев и Галина Георгиева (членове на СБЖ), активните млади хора подготвиха журналистическа статия със заглавие „Сложният процес, скрит зад всеки европейски проект“, както и визуални инфографики към нея.

Вторият урок на учениците от ЕГ „Васил Карагьозов“ в гр.Ямбол с ръководител г-жа Радка Иванова се проведе днес, 12.03.2020г. чрез видеовръзка поради създалата се епидемиологична обстановка в страната.

Учениците бяха запознати със събирането, систематизирането, анализирането и обобщението на данни, свързани с проекта „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“. Бяха им дадени и насоки за изготвяне на инфографики на базата на събраните и обобщени данни и изготвянето на журналистическа статия.

Областен информационен център - Силистра проведе съвместна среща с участието на журналистите Йордан Георгиев и Галина Георгиева в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“. Експертите от ОИЦ-Силистра  представиха урок № 2 от инициативата „Детективи на европейски проекти“, посветен на събирането, анализирането и визуализирането на публични данни. Демонстрирана бе Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) като основен източник на официална информация.

На 05 март 2020 г. в "ЕЛХИМ - ИСКРА" АД се проведе среща между учители и ученици от СУ "Георги Бенковски", ОИЦ - Пазарджик и ръководството на завода. Срещата се проведе под формата на своеобразно интервю, в което въпросите задаваха учениците. Въпросите бяха отправени към инж.Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и инж.

На 24 февруари 2020 г., учениците от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик посетиха предприятие „ЕЛХИМ ИСКРА“ АД, където направиха мониторинг на проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кратко представяне на проекта направиха инж. Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проекта и инж. Албена Димитрова – директор връзки с инвеститорите и технически отговорник на проекта.

Под лупата на учениците от ЕГ „В.Карагьозов“ в Ямбол премина първия урок от инициативата „Детективи на европейски проекти“. Тя е част от изпълнението на пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“, който има за цел да формира в учениците от шест областни града на територията на страната гражданско самосъзнание и активност, като ги провокира да изследват и да направят мониторинг на обществено значим проект в своя град, финансиран с европейски средства.