Новини от ОИЦ

В Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в Разград седем малки земеделски производители подписаха договори за безвъзмездно финансиране на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За седма поредна година екипът на Областен информационен център –Враца се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“ 2021 г. След една година пропуск, заради пандемичната обстановка от Covid-19, на 23.03.2021 г. от 15:00 часа експертите на ОИЦ-Враца посрещнаха онлайн младежите, заявили участие от цялата страна. Участваха Аннджела Манчева и Людмила Асенова от СУ "Васил Кънчов" Враца, Сузана Юрук от СУ"П. Р.

„Европейските програми подпомагат развитието на града и региона, затова избрах да съм мениджър в ОИЦ-Видин“. Това заяви Теа Петрова, ученичка в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин, която днес пое за един ден функциите на управител на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Изборът й е продуктиван и от предишен двуседмичен стаж в центъра, по време на който интересът й към европейското финансиране се разраства.

Областният информационен център – Русе проведе уебинар на тема „Индикативни годишни работни програми 2021 г.“ Събитието предизвика интерес, като близо 800 души се запознаха с предоставената информация.

В залата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие се състоя заключителна кръгла маса по проект “Нови възможности за развитие на независимостта на деца и младежи, настанени в резидентни услуги от община Поморие”.

Проектът се реализира по схема BG05M9OP001-2.009 “Открий ме” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 от Сдружение “Алтернативи” в партньорство с Община Поморие.

Обща стойност на проекта възлиза на 139 370 лева, като изпълнението му продължи 24 месеца.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане Община Вълчи дол осигурява топъл обяд на свои жители в неравностойно положение. Той включва супа, основно ястие и хляб. Местната администрация е одобрена по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Професионалната гимназия по транспорт и строителство (ПГТС) „Христо Смирненски” в областния град обнови училищния си автосервиз по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Бенефициент на средствата е Министерството на образованието и науката.

Кът за отдих ще бъде изграден в парка на вълчидолското село Щипско. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени по проекта „Изграждане на рекреационна зона в УПИ І-парк, кв.46 по плана на с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна”. Общата му стойност е 89 590, 78 лв. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Бенефициент е Община Вълчи дол.

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград отново е организация домакин в инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт - България.

За обявените в електронната платформа на кампанията „свободни позиции” за длъжността „Експерт по европейски програми и проекти” кандидатстваха четиринадесет ученици и студенти от градовете Разград, Исперих, Варна и Якоруда.

След като одобри 11 от тях, екипът на ОИЦ очаква с нетърпение те да споделят неговите ангажименти за един ден.

Община Дългопол ще предоставя почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда на хора в неравностойно положение в изпълнение на проекта „Патронажна грижа + в община Дългопол“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 138 284, 49 лв.