Новини от ОИЦ

На 9 май 2023 г. в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул.“Търговска“ №29, Барокова къща се проведе информационна среща с 16 младежи – ученици от училища на територията на гр. Ловеч и техния ръководител г-жа Елина Петрова. Събитието на тема: „Европейски съюз и Европейска година на уменията 2023 г.“ е част от Общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.

Фотоизложба за Деня на Европа подреди Областният информационен център - Търговище във фоайето на Художествената галерия „Никола Маринов“. Изложбата съдържа 12 пана с акценти от 12-годишна дейност на Центъра, посветена на повишаване на информираността на българските граждани относно политиките на ЕС. Изложбата може да бъде разгледана до 14 май.

В конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе информационно събитие на тема „Европейска година на уменията 2023 г.“. Проявата бе част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2023 г.

10 професионални гимназии от Русе представиха  на 9 май резултатите от ученическите практики и дуалното обучение, които изпълняват с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Това бе част от информационното събитие под мотото „Европейска подкрепа за дуалното обучение“, посветено на Деня на Европа и на Европейската година на уменията.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат” ще проведе Общо на събрание на своите членове на 15 май 2023 г. (понеделник), от 16:00 часа, в Заседателната зала на Община Завет.

Дневният ред на форума предвижда да бъдат приети доклад за дейността на Сдружението и отчет на Управителния съвет за 2022 г., финансов отчет, отчет за изпълнението на бюджета и  годишен доклад за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) към края на изтеклата календарна година.

В Деня на Европа – 9 май за поредна година Областен информационен център - Сливен се включи в инициативата „Управляваме заедно“. В деня на младежкото самоуправление, ученици от Спортно училище “Димитър Рохов“ гр. Сливен и от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр.

За да бъде отбелязана Европейската година на уменията, по инициатива на ОИЦ – Кърджали в ОДК се проведе информационно събитие с участието на представители на общината, Общинския детски комплекс, Регионалното управление на образованието, представители на бизнеса и неправителствения сектор. 

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) взе участие в среща на мрежите на територията на Област Добрич, организирана от Европа Директно Добрич. Присъстваха представители на Местните инициативни група „Добричка“ и „Тервел-Крушари“, Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик", Бюро по труда - Добрич като Национална EURES мрежа и на Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски“ гр. Добрич, в качеството си училище - посланик на Европейския парламент. 

В Общински дворец на културата в миньорския град бе проведено информационно събитие, организирано от Областния информационен център – Перник. Във форума, който бе посветен на честването на Деня на обединена Европа 9-ти май, взеха участие Илинка Никифорова - зам. областен управител, Стефан Кръстев - зам. кмет на гр. Перник, възпитаници и преподаватели от средни училища в гр. Перник.

Инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022 – 2023 г.“ откри събитието и приветства участниците и гостите.

С празнична програма, посветена на Деня на Европа, Областен информационен център - Пазарджик и Община Пазарджик отбелязаха 9 май. В рамките на два часа, на централния площад К. Величков (Тортата), се проведе концерт с различни състави на ОДК за всички гости и присъстващи на събитието.