Новини от ОИЦ

Посещения на студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведоха на 28-и и 29-и март в офиса на Областен информационен център– София (ОИЦ). Станалите вече традиционни срещи този път бяха с първокурсници и четвъртокурсници от специалностите „Библиотечен и информационен мениджмънт“ и „Архивистика и документалистика“ заедно с преподавателката им ас. д-р Елисавета Цветкова.

На информационна среща, състояла се днес, 29 март 2019 г., екипът на Областен информационен център – Кюстендил запозна присъстващите представители на граждански организации от региона за актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Градовете Стамболийски и Перущица и селата Белозем на община Раковски и Цалапица на община „Родопи“ бяха домакини на публичните информационни събития, които екипът на ОИЦ-Пловдив реализира през настоящата седмица. Близо 100 души посетиха мобилния офис на ОИЦ по време на мероприятията в четирите насели места от област Пловдив. Сред тях бяха земеделски производители, животновъди, пчелари, предприемачи и граждани.

Условията на труд на 16 служители на „Мултитест“ ООД бяха подобрени с помощта на европейско финансиране. Варненската фирма е спечелила проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и благодарение на него е успяла да направи работната среда по-безопасна.

На 28 март в Международен колеж - Добрич Търговско-промишлена палата – Добрич (ТПП), в качеството си на партньор проведе заключително събитие по проект, част от инициативата „Европейски корпус за солидарност“. Участие в него взеха представители на бизнеса, образователни институции, доставчици на социални услуги и студенти.

През месец март Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО) Добрич проведоха съвместни изнесени приемни в общините Тервел, Генерал Тошево и Каварна.

С празнично тържество и водосвет официално във Велико Търново бе открита изцяло ремонтираната и модернизирана детска гардина „Рада Войвода“. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на общината инж. Даниел Панов, началникът на РУО – Велико Търново Розалия Личева, екипът за управление на проекта и представители на фирмата изпълнител, педагози от детското заведение, родители и граждани.

Със символична първа копка в Дългопол бе поставено началото на улични ремонти по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол“. Той се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата му стойност е 1 802 685 лв.

Лекция на тема „Европейските средства в подкрепа на IT сектора“ изнесоха експертите на Областен информационен център-Пловдив по време на младежкото дизайн състезание за ученици и студенти Design WeekEnd 2019. Присъстващите бяха подробно запознати с възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове, начините на финансиране и кандидатстване с проектни предложения чрез електронната платформа ИСУН 2020. Екипът на ОИЦ-Пловдив представи и информация за дейността на Центъра, услугите които екипът предоставя, както и актуални координати за връзка.

Възможностите за изграждане на Регионален иновационен център в Благоевград, който да обслужва територията на Югозападна България, бяха обсъдени на среща със заинтересовани страни. Тя се проведе в Община Благоевград, а на нея присъстваха представители на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Американски университет в Благоевград, представители на местния бизнес в ИКТ сектора, неправителствени организации и експерти от Община Благоевград.