Новини от ОИЦ

Реализираните от Община Бургас проекти с екологична насоченост намаляват с тонове вредните емисии в атмосферния въздух. Изчисленията на годишна база показват, че спестените емисии въглероден оксид са 204 тона, с 37 тона по-малко са фините прахови частици, а количествата азотни оксиди намаляват с 38 тона.

Нов стадион за любителски футбол бе изграден във варненския район „Владислав Варненчик“. Благоустрояването на междублокови пространства, рехабилитацията на уличната мрежа и изграждането на нови площадки за спорт и кътове за отдих в IV-ти м.р. са част от проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е на обща стойност  22 347 730, 53 лв. Бенефициент е Община Варна.

Борислав Висков от Исперихското село Конево подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на селскостопанска техника”. Той е одобрен по процедурата за целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 104 275.31 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на фермера, който притежава кравеферма.

Ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово посетиха Градината на розите La Alfranka в Испания в рамките на образователна мобилност по проект, финансиран от програма „Еразъм+“.

Освен че са се насладили на красиви гледки, там възпитаниците на учебното заведение са били ангажирани със събиране на цветове на теменужки и други ядливи видове, предназначени за ресторанти със звезди „Мишлен“.

Ученици от 10-ти клас на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”  гр. Разград стажуват в Областния информационен център (ОИЦ). Младежите се обучават в специалността „Митническа и данъчна администрация”, а учебната практика се провежда в периода 1 – 15 юли тази година.

Възпитаниците на ПГИ „Робер Шуман” са избрали ОИЦ - Разград по препоръки на техни съученици, които са провеждали учебната си практика там през минали години, както и на техните преподаватели.

Великотърновският консорциум „Пътни строежи ВТ“ подписа на 8 юли договорите за проектиране и строителство на тунела под Шипка. В ДЗЗД „Кoнcopциyм „ΠCBT“ участват най-голямата регионална пътностроителна компания „Πътни cтpoeжи Beлиĸo Tъpнoвo“ AД, „Xидpocтpoй“ AД и „Πътинжeнepингcтpoй-T“ EAД. Контрактът бе подписан от председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Тодор Василев, а от името на изпълнителя договора парафираха съуправителите на местното дружество инж. Румен Игнатов и инж. Филип Маринов.

Стартира предоставянето на социалната услуга „Приют“ с капацитет 50 лица в центъра на ул. „Петко Стайнов“ №7 във Варна. Финансирането по проекта „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“ е осигурено от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият размер на инвестицията е 288 451, 29 лв. Бенефициент е местната администрация.

Салихе Мехова от село Синя вода, община Лозница, подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника, покриваща изискванията за биосигурност и обслужваща животновъдното стопанство”. Той е подкрепен по процедурата за  целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”, в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 59 632.26 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а останалите - собствено финансиране на бенефициента.

Над 450 представители на общинските администрации, бизнеса, образователни, културни и социални институции, граждански организации, земеделски производители и регионални медии, посетиха откритите приемни на ОИЦ-София в общините от Софийска област.

Изграждането на фотоволтаични системи, земеделски дейности, като пчеларство и отглеждането на малини и ягоди, социалните дейности и изграждане на ВиК инфраструктура, бяха основните теми на разговори с посетителите на приемните.