Новини

22 000 е броят на постъпилите проектни предложения по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

20 775 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 170 943 707.53 лева по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

19 831 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 163 355 282.98 лева по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

 

19 324 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 159 419 334.98 лева по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

17 274 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 142 975 504.26 лв. по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

Диаграма

Ударно стартира кандидатстването през ИСУН 2020 по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До момента са подадени над 11 000 проектни предложения за близо 95 млн. лева. Въпреки големия брой проекти и натиск върху системата, ИСУН 2020 функционира стабилно и всички подготвените формуляри се приемат успешно. В началните часове от кандидатстването са регистрирани моментни пикове.

Днес 14.05.2020 г., в 10.00 часа, стартира подаването на проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С активиране на процедурата в ИСУН 2020 беше отчетен огромен обществен интерес от страна на икономически засегнатите от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19 микро и малки предприятия.