Новини

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започва от днес в България по инициатива на Европейската комисия.

Кампанията ще продължи един месец. Целта е да популяризира сред младите българи Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС - NextGenerationEU.

В Деня на Европа Агнес Монфре, ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, постави началото на инициативата "Европа в моя регион" от Русе. Информационната кампания е под мотото „Преоткрий Русе - градът на първите неща“ и бе обявена заедно с кмета на града Пенчо Милков.

С информационна кампания под мотото "Преоткрий Русе - градът на първите неща" и пресконференция на 9 май в град Русе /площад Батенберг/ в 10:00 ч. се поставя началото на инициативата на Европейската комисия "Европа в моя регион" в България. Регионални и европейски партньори ще представят постигнатото с европейско финансиране в града.  

Министерският съвет на Република България одобри Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г., като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 15:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 21 февруари 2022 г. от 15:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Република Северна Македония 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 11:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Администрацията на Министерския съвет организира обществени консултации на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ), който е публикуван на Портала за обществени консултации на следния линк.