Европейските инвестиции в образованието най-важни за русенци, показа експеримент на международния проект Flowing in the Danube

      Образованието и здравеопазването са двата сектора, в които, ако имаха парите и властта, най-много русенци биха инвестирали. Мотивът им бе, че когато хората са здрави и образовани, могат да мислят и да работят и за всичко останало, вкл. за регионално развитие и мерки срещу климатичните изменения.

      Това своеобразно проучване  на общественото мнение се проведе в Русе пред Доходно здание от унгарските организации European Нouse и Danubiana Network, които изпълняват проект Flowing in the Danube („По водите на Дунав – Комуникиране на скрития потенциал на региона“), финансиран от ЕК.

      Вниманието на русенци беше привлечено с цветния изнесен щанд на унгарските гости, както и от оригиналния начин на „гласуване“ за приоритетни области: образование, здравеопазване, регионално развитие и климат. В четири вази с разноцветна течност гражданите трябваше по свой избор на излеят шот с вода и така да покажат къде биха предпочели да инвестират своите пари. В края на експеримента с най-високо ниво се оказа вазата на образованието.  

      В полезрението на проекта е река Дунав като символ на свързаност. Дунавските пътешествия на European Нouse започват в Улм (Германия) и Кремс (Австрия), като страни с важни нетни вноски в бюджета на ЕС и продължават в още осем града от други пет дунавски страни, получатели на средства от Кохезионния фонд, а именно: Komarno (SK), Komárom (HU), Мохач (HU), Вуковар (HR), Калафат (RO), Видин (BG), Гюргево (RO) и Русе (BG). Фокус на проекта е да се разбере как по-добре би могъл да функционира Европейският съюз и как да се използва Кохезионният фонд по отговорен начин за намаляване на различията между европейските региони. Инициативата с допитването се провежда между януари - декември 2022 г. като комуникационен проект.

       В Русе, освен че срещата с местните жители се проведе в центъра на града, пред Доходното здание, разговорите с тях за значението на регионалното сътрудничество и нуждата от подкрепа на по-слабо развитите региони  продължиха и по време на организираната по проекта разходка с корабчето „Русчук“ по река Дунав.