„Разработване на онлайн платформа за дигитализиране и насърчаване работата на съветите онлайн“

ПРОЕКТ: BUSINESS COUNCIL 6275 BC- Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021 ПРЕКРАТЕНА
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании"
Документация