Проект за изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. на ОПРЧР за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува за коментари проект за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище на електронна поща: hrdop2021-27@mlsp.government.bg в седемдневен срок.

Файлови документи
Attachment Size
IGRP_2022_изм. с ПРЧР 1.pdf 554.08 KB