Актуализиран проект на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.