КОНКУРСЪТ ЗА НАГРАДИ #REGIOSTARS ЗА 2023 Г. Е ОТВОРЕН!

От 27 февруари 2023 г., проекти, подкрепени от Кохезионната политика (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд (+) и Кохезионен фонд), могат да кандидатстват за 16-ия конкурс REGIOSTARS.

REGIOSTARS е годишен конкурс за награждаване на отлични проекти, демонстриращи въздействието и приобщаването на регионалното развитие. Наградите REGIOSTARS се присъждат на проекти в шест тематични области:

 

  • конкурентоспособна и интелигентна Европа
  • зелена Европа
  • свързана Европа
  • социална и приобщаваща Европа
  • Европа по-близо до гражданите и
  • темата на годината - Европейска година на уменията 2023 г.

Както и предишни години, публиката ще има възможност да гласува за своя любим финалист за наградата Public Choice Award от средата на септември.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра каза: „С категориите REGIOSTARS искаме да покажем как местните и регионални проекти на Кохезионната политика са ключови за приноса към настоящите основни приоритети на ЕС за интелигентна, зелена и справедлива икономика за всички. С тазгодишната специална категория искаме също така да наградим отлични проекти, които помагат за повишаване и преквалификация на работната сила в Европа и по този начин предоставят на нашите работници уменията, необходими за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. Насърчавам бенефициентите на проекти от всички региони на ЕС да кандидатстват в конкурса."

Периодът за кандидатстване е отворен до 31 май 2023 г. Всички победители ще бъдат обявени по време на церемонията REGIOSTARS в Острава, Чехия на 16 ноември 2023 г.

Всички подробности за конкурса може да намерите на следния линк.