конкурс

От 27 февруари 2023 г., проекти, подкрепени от Кохезионната политика (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд (+) и Кохезионен фонд), могат да кандидатстват за 16-ия конкурс REGIOSTARS.

Пред над 200 ученика от средните и професионални гимназии в областта, екипът на Областен информационен център – Добрич представи онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“. Младежите бяха запознати подробно с регламента за участие, етапите на провеждане и изискванията към видеоклиповете. Директори и учители изказаха готовност да съдействат на своите възпитаници в подготовката за представяне на предприемаческите идеи и тяхната визуализация.