С ПРОЕКТИ ПО ОПДУ, ДАЕУ ПОЛУЧИ ПРИЗ И ГРАМОТА В КОНКУРСА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ИПА

Държавна агенция „Електронно управление“ спечели приза в престижния конкурс на Института за публична администрация за добри практики в държавната администрация за 2021 г. ДАЕУ бе отличена в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ за практиката „Подобряване на бизнес средата в посока, предлагане на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни административни услуги. Тя се осъществява по Проект  "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление, във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги", който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.

В същата категория, в която се състезаваха добри практики на 20 централни и местни администрации, ДАЕУ получи и Грамота за практиката „Информационна система за бюджетен контрол и Регистър на проектите“. Системата е насочена към административните органи, като използването й намалява чувствително административната тежест, при изпълняване задълженията им по Закона за електронното управление. Практиката е добър пример за администрациите за преодоляване на технически и структурни проблеми, поставящи бариери пред въвеждането на е-управление, каквито са недостатъчното използване на специализирани софтуерни системи и неефективно разходване на ресурсите за е-управление. Реализирането на добрата практика е в изпълнение на Проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“. Проектът бе отличен с наградата на Българската асоциация за информационни технологии за 2020г., в категория „Публична администрация“.

Конкурсът за добри практики в държавната администрация на ИПА се провежда всяка година, а церемонията се подкрепя от ОП „Добро управление“. В него участват проекти на централни и общински институции, които се състезават в три категории – „Управление на хора“, „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“.