ОПДУ

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, създава единна система, дигитализираща управлението на административни процеси от администрациите.

С кампанията #резултатиОПДУ, целим да популяризираме резултатите от значими проекти изпълнени по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, които променят живота на хората, предоставяйки нов начин на общуване с администрацията. В самия край на програмата още веднъж искаме да припомним какво създадохме с нашите бенефициенти и подкрепата на ЕС. Следете клиповете от кампанията и се абонирайте за нашия YouTube канал.

#резултатиОПДУ \ portal.nra.bg

ПОРТАЛЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Националната агенция за приходите е с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами управляват, благодарение на проект по Оперативна програма „Добро управление“.

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“, който изпълнява същите функции и по Оперативна програма „Добро управление“, бе официално открито от вицепремиерът по евро фондовете г-н Атанас Пеканов.

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 10 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

На заключителна пресконференция, в петък, по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ изпълняван от Института по публична администрация по ОПДУ бяха представени постигнатите резултати от въвеждане на модела за управление на качеството в публичната администрац

Силно мотивираният екип на Оперативна програма „Добро управление“ не допусна загуба на средства за 2022 г. по програмата.  Европейската комисия одобри междинно плащане на стойност 27.6 млн. евро и поздрави екипът за работата.