ОПДУ

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 64 процедури за кандидатстване на обща стойност 703 млн. лв. или 128,2 % от бюджета на програмата. Към 11 ноември договорените средства възлизат на 460,6 млн. лв.

На 18 ноември 2021 г. ще се проведе Четиринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което заради противоепидемичните мерки, ще бъде организирано отново онлайн.

Мобилно приложение за предпазване от несъзнателен роуминг ROAMING PROTECT BG беше създадено в изпълнение на проект по Оперативна програма "Добро управление" от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Финансираните по Оперативна програма "Добро управление", системи и портали, поддържани от Държавната агенция „Електронно управление“ бяха представени чрез серия от четири онлайн демонстрации във Фейсбук страница на агенцията.