ОПДУ

 „Нашата обща цел остава ефективното изпълнение на програмата и максималното използване на наличните ресурси за постигане на дълготраен и позитивен ефект.“ - каза във встъпителните си думи г-жа Дора Крумова (Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейскат

Националната агенция за приходите получи специалната поощрителна награда в първото издание на конкурса