ОПДУ

В навечерието на Националния ден на безопасността на движението по пътищата, традиционно отбелязван на 29 юни вече четвърта година, експерти, представители на институции и медии обмениха знание и предложения за законодателни промени в сферата на пътната безопасност.