"Времето ти е от значение" - Електронен подпис - направи си, не е страшно!