Новини

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за техническа помощ 2021-2027 на стойност над 100 милиона евро.

„Оперативна програма „Добро управление“ стои в основата на българската публична администрация и нейните усилия да предоставя висококачествени услуги за гражданите и бизнеса, които да функционират по време на криза“ каза във встъпителните си думи г-н Constantin-Viorel Mihai (представи

На 26 август 2022 г. ще се проведе Шестнадесетото извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

Програмата за техническа помощ 2021-2027 беше изпратена официално за одобрение от Европейската комисия на 11 август 2022 г. през системата на Европейската комисия SFC2021. Това стана възможно след решение на Министерския съвет от 28.07.2022 г.

В навечерието на Националния ден на безопасността на движението по пътищата, традиционно отбелязван на 29 юни вече четвърта година, експерти, представители на институции и медии обмениха знание и предложения за законодателни промени в сферата на пътната безопасност.

 „Нашата обща цел остава ефективното изпълнение на програмата и максималното използване на наличните ресурси за постигане на дълготраен и позитивен ефект.“ - каза във встъпителните си думи г-жа Дора Крумова (Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейскат

На 12 май 2022 г. ще се проведе Петнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което ще бъде организирано отново онлайн.