Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня, че всички проекти, подкрепени от програмата, следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

Националният осигурителен институт стартира дигитализация на процесите по отпускане и изплащане на пенсиите и добавките, както и надграждане на административните услуги, свързани с тях.

На 24 януари 2023 г. по покана на г-н Атанас Пеканов – заместник-министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Ирена Първанова – ръководител на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г.

В момента, в който една често ползвана административна услуга стане достъпна онлайн, тя се приема за даденост, защото улеснява значително взаимодействието на всички с администрацията.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня, че всички проекти, подкрепени от програмата, следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

На заключителна пресконференция, в петък, по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ изпълняван от Института по публична администрация по ОПДУ бяха представени постигнатите резултати от въвеждане на модела за управление на качеството в публичната администрац

Силно мотивираният екип на Оперативна програма „Добро управление“ не допусна загуба на средства за 2022 г. по програмата.  Европейската комисия одобри междинно плащане на стойност 27.6 млн. евро и поздрави екипът за работата.

„Европа се намира на кръстопът, имаме безпрецедентни предизвикателства, но и уникални възможности. Много кризи – COVID-19, войната в Украйна, енергийната криза, най-голямата рецесия след Втората световна война, но и цифрова революция.