Новини

Финансираният по Оперативна програма „Добро управление“ проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, с бенефициент Държавна агенция „Елект

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 48 процедури за кандидатстване на обща стойност 605,7 млн. лв. или 110,4 % от бюджета на програмата. Към 13 ноември договорените средства възлизат на 417 млн. лв.

На 24 ноември ще се проведе Тринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което заради противоепидемичните мерки, то ще бъде организирано онлайн.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

За периода до пълното преодоляване на последиците от епидемичната обстановка в страната, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България и обявената пандемия от Световната здравна организация, УО на ОПДУ дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

По време на 21-ото издание на Националната конференция по електронно управление, на която ,,Оперативна програма „Добро управление“ бе партньор, г-жа Ирена Първанова представи възможностите и предизвикателствата пред програмата, която е основният инструмент на Република България за въвеждането на