Новини

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, създава единна система, дигитализираща управлението на административни процеси от администрациите.

Новото видео е тук!

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 8 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

С кампанията #резултатиОПДУ, целим да популяризираме резултатите от значими проекти изпълнени по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, които променят живота на хората, предоставяйки нов начин на общуване с администрацията. В самия край на програмата още веднъж искаме да припомним какво създадохме с нашите бенефициенти и подкрепата на ЕС. Следете клиповете от кампанията и се абонирайте за нашия YouTube канал.

#резултатиОПДУ \ portal.nra.bg

ПОРТАЛЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 9 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

По-ефективно сътрудничество между държава, бизнес и неправителствен сектор, създаване на закон за официалната помощ за развитие и хуманитарната помощ, както и на специално звено в държавната администрация  Около тези основни цели се обединиха участниците в Кръгла маса: “Партньорство за развитие”,

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“, който изпълнява същите функции и по Оперативна програма „Добро управление“, бе официално открито от вицепремиерът по евро фондовете г-н Атанас Пеканов.

От 27 февруари 2023 г., проекти, подкрепени от Кохезионната политика (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд (+) и Кохезионен фонд), могат да кандидатстват за 16-ия конкурс REGIOSTARS.

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 10 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.*