Комитет за наблюдение на Програма „Техническа помощ“