Документи по Програма „Техническа помощ“

 

 

!!! Очаква се одобрение на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (Приложение № 1 към Националната комуникационна стратегия 2021-2027 г.)

     

    Актуални:

    СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ на Програма „Техническа помощ“ (Версия1, 06.2023 г.)