ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ КН на ПТП (27.09-19.10.2023 г.)