ОИЦ-Добрич участва в среща с представителите на мрежите на територията на област Добрич

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) взе участие в среща на мрежите на територията на Област Добрич, организирана от Европа Директно Добрич. Присъстваха представители на Местните инициативни група „Добричка“ и „Тервел-Крушари“, Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик", Бюро по труда - Добрич като Национална EURES мрежа и на Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски“ гр. Добрич, в качеството си училище - посланик на Европейския парламент. 

Експертите представиха дейностите си и обсъдиха възможностите за взаимодействие и организиране на съвместни събития за повишаване на информираността на гражданите на Област Добрич относно политиките и приоритетите на Европейския съюз, като и възможностите за финансиране чрез програмите съфинансирани с европейски средства.

Център Европа Директно Добрич бе презентиран от Татяна Гичева, която очерта целите и планираните мероприятия на центъра през 2023 г. Предвидени са разнообразни събитие свързани с Европейския зелен пакт, Върховенството на закона, демокрацията и зачитане на европейските ценности, стратегическите и годишни приоритети на ЕС и др.

Управителя на ОИЦ-Добрич, Геновева Друмева отправи няколко предложения за съвместни информационни събития, насочени към популяризиране на актуални и предстоящи процедури на програмите за програмен период 2023-2027 г. и за добри практики от изпълнени проекти, финансирани с европейски средства.

Татяна Петкова, в качеството си на EURES съветник към Дирекция „Бюро по труда“ Добрич представи Националната EURES мрежа, създадена по проект на Агенция по заетостта и финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020 г. Целта на мрежата е предоставяне на посреднически услуги на по-голям брой търсещи работа лица и работодатели, вкл. за мотивиране завръщането на висококвалифицираните български работници обратно в страната и за привличане на работна ръка от страните членки на ЕС.

Всички присъстващи изразиха желание за провеждане на бъдещи съвместни събития и инициативи.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg