#ОИЦ-ДОБРИЧ #ЕС

По справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), в Област Добрич са сключени общо 764 договора за 259,2 млн. лв., от които 21 за 6,1 млн. лв. са по програмите за програмен период 2021-2027 г. Общата безвъзмездната финансова помощ (БФП) възлиза 210,5 млн. лв. или 81%, а одобрените и изплатени средства са 182,5 млн. лв. БФП. В процес на изпълнение са 158 проекта за 156,5 млн. лв., от които 117,3 млн. лв.

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) взе участие в среща на мрежите на територията на Област Добрич, организирана от Европа Директно Добрич. Присъстваха представители на Местните инициативни група „Добричка“ и „Тервел-Крушари“, Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик", Бюро по труда - Добрич като Национална EURES мрежа и на Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски“ гр. Добрич, в качеството си училище - посланик на Европейския парламент. 

Областният информационен център-Добрич се включи с две презентации по време на местната конференция на Българската телеграфна агенция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, финансиран от Европейската комисия. Във форума взеха участие областният управител на Добрич Здравко Здравков, представители на Общините град Добрич, Добричка и Каварна, ръководителят на „Европа Директно“ в Добрич Татяна Гичева и др.

В Националния пресклуб на БТА в гр. Добрич се проведе конференцията "Български гласове за Европа: Граждани, обединени в кризите", която Българска телеграфна агенция (БТА) организира в рамките на инициативата си „Български гласове за Европа“, осъществявана с подкрепата на Европейския парламент. Целта на дискусията е да се чуят българските граждани в дебатите за развитието на Европейския съюз, като събере колкото се може повече идеи и мнения на хора от цяла България как трябва да се промени ЕС, за да отговори на бъдещите предизвикателства.

Общините град Добрич и Тервел, заедно с експертите от Областен информационен център – Добрич обсъдиха в работна среща прилагането на Интегрирания териториален подход през новия програмен период 2021-2027 г. и изграждането на партньорства.

За трета поредна година, Областен информационен център – Добрич се включи в провелата се днес Специализирана трудова борса в сферата на туризма, организирана от Дирекция „Бюро по труда“ Добрич. Над 30 работодатели и заинтересовани лица, посетили информационния щанд  на центъра, се запознаха с дейността и услугите на центъра, и получиха експертна информация за възможностите за финансиране на проекти чрез Оперативните програми 2014-2020 г. и 2021-2027 г.

На 16.03.2022 г. в Община град Добрич се проведе публично събитие с медии във връзка с проект BG16RFOP001-1.011-0008-C01 „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства”. Срещата беше открита от г-н Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич, в присъствието на д-р Емилия Баева, зам.-кмет "Хуманитарни дейности", Росица Йорданова, зам.-кмет "Икономическо развитие, Европейски фондове", екипа по реализация на проекта, управителя на приюта и експерти от Областен информационен център-Добрич.

Днес, 10 януари 2022 г. Община град Добрич сключи Административен договор за безвъзмездна помощ № BG05SFOP001-4.007-0004-C01 и стартира изпълнението на проект “Областен информационен  център – Добрич 2022-2023 г.“

Стойността на договора е в размер на 250 000 лв., 100% безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнение е 2 г.

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Добрич за периода 2022-2023 г.

В началото на тази година, Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ стартира своя проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България", финансиран по покана 2020CE16BAT012 на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) запозна земеделски производители с дейността и услугите, които предоставя по време на обучение на Местната инициативна група „Добричка“. Целта на обучението бе да повиши капацитета на бенефициентите при отчитане на договорените проекти, финансирани от Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка.