ОИЦ – Добрич търси млади предприемачи

Пред над 200 ученика от средните и професионални гимназии в областта, екипът на Областен информационен център – Добрич представи онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“. Младежите бяха запознати подробно с регламента за участие, етапите на провеждане и изискванията към видеоклиповете. Директори и учители изказаха готовност да съдействат на своите възпитаници в подготовката за представяне на предприемаческите идеи и тяхната визуализация.  

Видео конкурса, който стартира на 15 април дава възможност на младежите между 14 и 18 годишна възраст да представят своята бизнес идея, която има потенциал за развитие и ще допринесе за нови и значими ползи за обществото. Кандидатите трябва да подготвят видеоклип, с продължителност до 2 минути и големина от 25 МБ и да го изпратят чрез Messenger до Facebook страницата на Областен информационен център – Добрич. Задължително видеоклипа трябва да е придружен със снимка или сканирана версия на попълнена Декларация за информирано съгласие.

Набирането на бизнес проекти ще продължи до 12 май 2019 г. Всички получени видео клипове ще бъдат публикувани на 13 май в 10:00 часа на страницата на събитието във Facebook „Онлайн конкурс "Имам бизнес идея!"- Област Добрич“. Гласуването за най-добра бизнес идея ще се осъществява изцяло във Facebook, чрез събирания на харесвания  (лайкове) и ще продължи до 23 май в 10:00 часа. Първите десет участника, събрали най – много харесвания ще получат като награда спийкъри. Двамата участника с най-голям брой гласове, освен спийкъри ще посетят безплатно „София Тех Парк“ - София на 1 юни, където са им приготвени специални изненади. 

Право на участие в Конкурса имат всички младежи на обявената възраст, които са се запознали с Регламента на Конкурса и са изпратили попълнена Декларация за участие на непълнолетни лица или Декларация за участие на пълнолетни лица.

С цел популяризиране на онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея“ – област Добрич, експертите от центъра посетиха 24 училища в областта и разпространиха плакати и брошури. Конкурса е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и от Общата инициатива на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg