ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Одобрено е Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Изменението на  Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е одобрено на седмото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР, провелото се на 15 май 2019 г.

Изменената ИГРП за 2019 г. може да видите ТУК

Файлови документи