ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Одобрено е Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Изменението на  Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е одобрено на седмото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР, провелото се на 15 май 2019 г.

Изменената ИГРП за 2019 г. може да видите ТУК

Файлови документи
Прикачен файл Size
IGRP_2019_izmenenie_approved_MC_15052019.pdf 716.95 KB