ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

Въпросите и отговорите можете да намерите ТУК. 

Файлови документи
Attachment Size
20190809 QnA 2.5.docx 271.6 KB