ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК, ВЕРСИЯ 4.2

Одобрена е нова версия 4.2 на Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ  на 16.12.2019г.

Files: