УЧЕНИЦИ ОТ СУ "Г. БЕНКОВСКИ" ПРОВЕДОХА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА "ЕЛХИМ-ИСКРА" АД

На 05 март 2020 г. в "ЕЛХИМ - ИСКРА" АД се проведе среща между учители и ученици от СУ "Георги Бенковски", ОИЦ - Пазарджик и ръководството на завода. Срещата се проведе под формата на своеобразно интервю, в което въпросите задаваха учениците. Въпросите бяха отправени към инж.Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и инж. Албена Димитрова – директор връзки с инвеститорите и технически отговорник на проекта.

На база на получените отговори учениците ще подготвят анализи и статия, които заедно с интервюто представляват част от "Урок 2" по проект "Детективи на европейски проекти".